Sayıştay Raporlarına yansıyan..,

20 Şubat 2019 Çarşamba , 21:39
Okunma: 2125
1 Yorum

Savcılığa intikal eden kamu zararı davası ne aşamada?

 

Bugün Temiz İzmir Derneğine gelen bilgilendirme yazısı sonra Bilgi Edinme Biriminden sorularımızı sorduk,

Sorularımıza geçmeden önce gelen bilgilendirme yazısını sizlerle paylaşmak istiyoruz,
 
“Nivent hanım Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Karayolu Taşıt Altgeçidi işinde,  Elektrik tesisatın yapılmadığı bilgisi doğru. Bu işle ilgili Elektrik imalatları İzbeton’un Bakırım Onarım iş kapsamında yapıldığı ve Nivent hanım yanlış hatırlamadıysam yazılarınızda Mustafa Kemal Sahil Bulvarı işinde Elektrik kalemlerinden birinin TSE belgesinin olmadığına dair iddia olduğunu belirmiştiniz. I.B.B. yetkilileri de TSE belgesinin olduğunu dile getirmişlerdi ama idare TSE belgesini gösterememişti. Bu konuda ısrarlı yazılarınız üzerine Idare Elrktrik tesisat kalemlerinin Fen işleri tarafından değil İzbeton tarafından yapıldığını cevap olarak size yazıyla bildirmişti. Bu konu ile ilgili bilgi edinme biriminden sorarsanız İzmir adına mutlu oluruz”
 
Hazırladığımız Bilgi Edinme sorumuzu sizlerle paylaşıyoruz.
 
Sayın Yetkili 
 
19.07.2018 tarihli Egeli Sabah Gazetesinde, İzmir Büyük Şehir Belediyesi'nin 2017 Aralık ayında hizmete soktuğu Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Karayolu Taşıt Altgeçidiyle ilgili Sayıştay Denetçilerin kamunun 17,2 milyon lira zarara uğratıldığına ilişkin hazırladığı rapor, savcılığa ulaştı haberi vardı.     
         
Yine aynı yazıda büyükşehir 6 Ekim 2015'te yüklenici firmanın proje değişikliği önerisini onaylaması ile birlikte 82 kalemden oluşan toplam 10 milyon 875 bin lira anahtar teslimi götürü bedel kalemlerin tamamıyla, 25 milyon 600 bin 519 lira tutarındaki birim fiyatlı işlerin birçok kalemi projeden çıkartıldığı ve 10 milyon 711 bin lira tutarındaki işin yasal dayanaktan yoksun ve usulsüz olarak  yaptırıldığı ifade edilmektedir. 
               
2014 tarih 158381 Ekap no'lu söz konusu işin 1. ihaleli kısmının sözleşme bedeli 36475519TL, yine 2016 tarih 176423 Ekap no'lu aynı işin 2.İhaleli kısmın sözleşme bedeli ise 43696470 TL dir.                 
158381 Ekap no'lu 1.İhaleli işin sözleşmesinde İnşaat İşleri ve Elektrik Tesisatı vardır. Söz konusu 1.ihaleli işin İnşaat ödeme yüzdesi 98,10,Elektrik Tesisatın ödeme yüzdesi ise 1,89 dur.
Ayrıca da 1.İhaleli işin kapsamındaki Elektrik imalatların fiyatlarında anahtar teslimi götürü bedeldir. 
                     
176423 Ekap no'lu 2.İhaleli işte İnşaat İşleri ve Mekanik Tesisat mevcuttur.
 
Söz konusu işin sözleşmesinde de 63 adet imalat kalemleri olup 55 adedi inşaat imalatları ve de 8 adeti de Mekanik Tesisat imalatlarıdır.   
                   
Egeli Sabah Gazetesinde yer alan söz konusu işin 1.ihaleli kısmında İzmir Büyük Şehir Belediyesi'nin proje değişikliği onaylaması ile birlikte 82 kalemden oluşan toplam 10 milyon 875 bin lira anahtar teslimi götürü bedel kalemlerin tamamının projeden çıkartıldığı, 10 milyon 711 bin lira tutarındaki işin yasal dayanaktan yoksun ve usulsüz olarak yaptırıldığı ifadesiyle sözleşmede Elektrik Tesisat olması ile birlikte fiyatlarının da anahtar teslimi götürü bedelli olması elektrik tesisat kalemlerin 1.ihaleli iş kapsamında yaptırılmadığı anlaşılmaktadır. 
                  
 Ayrıca da bahis konusu işin, 2 İhaleli kısmının sözleşmesinde Elektrik Tesisatın olmaması nedeniyle söz konusu imalatlarının da 2.ihaleli iş kapsamında yapılamayacağı anlaşılmaktadır. 
Fakat Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Taşıt alt geçidi işinin yerinde Elektrik Tesisat imalatlarının ve Aydınlatmanın mevcut olduğu görülmüştür. Bahis konusu işte mevcut olan Elektrik Tesisat  kalemlerin ve Aydınlatmanın  2014 tarih 158381 Ekap no' lu 1.İhaleli iş kapsamında ve 2016 tarih 176423 Ekap no' lu 2.İhale iş kapsamında yapılmadığına göre; 
 
1. Nasıl yapılmıştır? 
 
2.Mevcut Elektrik imalatları ve Aydınlatma nasıl yapıldı ise; 
 
           a) Birim fiyatdan mı?
 
            b) Anahtar teslimi götürü bedelden mi?
 
            c) Özel fiyat dan mı? 
 
  Yapılmıştır?
 
4982 sayılı Bilgi Edinme  kanununa göre sorularımın cevaplarını tarafıma verilmesini talep ediyorum.
 
Cevaplar geldiğinde sizlerle paylaşacağız.
 


Kaynak: