Sayıştay Raporunda

5 Kasım 2018 Pazartesi , 20:04
Okunma: 1326
0 Yorum

Kiralamalarda yapılan..,


"Büyükşehir Belediyesi’nin tasarrufuna aldığı taşınmazı şirketine direkt kiralaması mümkün olduğu halde MİGROS A.Ş. vasıtasıyla kiralaması muvazaalı olarak değerlendirildiği..," Denetim Raporuna yansımış.
 
Denetim Raporuna yansıyan detaylar;  

BULGU 12: Göztepe Susuzdede Parkı Çok katlı Otopark ve Mağazanın Mülkiyeti ve Kiralamalarında Hatalar Olması Konak Belediyesi’ne ait mağaza ve katlı otoparkın mevzuata aykırı olarak devir alınarak kiraya verildiği tespit edilmiştir. Konak Belediyesi ile ortak mülkiyette olan Göztepe Susuzdede Çok Katlı Otopark ve Mağazası, 01.01.2000 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bir belediye şirketi olan TANSAŞ A.Ş.’ye kiralanmıştır. TANSAŞ A.Ş.’nin özelleşerek MİGROS A.Ş.’ye devriyle birlikte anılan tesisin kiralanması da devredilmiştir.

Ortak mülkiyetteki bu taşınmazın otopark kısmının, kiracı MİGROS A.Ş. tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi olan İZELMAN A.Ş. ye kiralandığı görülmüştür. Belirtilen alanda 946 ada 2 parselde 4392 m2, 10 parselde 207 m2, 11 parselde 921 m2 olmak üzere toplam 5520 m2 taşınmaz bulunmaktadır. Yukarıda anılan mağaza ve çok katlı otopark arsa vasfında olup üzerine kurulduğu arazi Konak Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve 3. şahıslara aittir. Bu arazi üzerine Konak Belediyesi tarafından 1992 yılına kadar üç defa olmak üzere yatırım yapılarak söz konusu binalar yapılmıştır.

Mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesine ait İpekyolu Restaurant-Çay bahçesi tesisleri kullanım, işletme ve tasarruf hakları yukarıda belirtilen taşınmaz üzerindeki hakkına karşılık olarak Konak Belediyesi’ne 12.04.1995 tarihli protokol ile devredilmiştir. 10.02.2005 tarih ve 185 numaralı Konak Belediyesi Encümen Kararıyla, mülkiyeti Konak Belediyesine ait Susuzdede Katlı Otopark ve Mağaza binası ile mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait İpekyolu Restaurant-Çay bahçesi tesisleri kullanım, işletme ve tasarruf haklarının devir edilmesine dair 12.04.1995 tarihli protokol iptal edilmiştir. İpekyolu Restaurant-Çay bahçesi tesisleri 03.05.2005 tarihinde Konak Belediyesi tarafından boş olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edilmiştir.

İptal edilen protokolün sonucu olarak; Konak Belediyesi tarafından, 15.06.2005 tarihli yazısı ile Susuzdede Katlı Otopark ve Mağaza binasının devri istenilmiştir. Belirtilen yazıda Konak Belediyesi’nin tesisler için yaptığı harcamaların 2005 yılı güncellenmiş tutarıyla 7.810.448,75 TL olduğu belirtilmiştir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. maddesinin 1. bendinde “Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek” Büyükşehir belediyelerinin görev ve yetkisi olarak belirlenmiştir.

Büyükşehir Belediyesi denetiminde işletilmekte olan tesisin, sonraki işletme ve kiralama işlemleri Belediye tarafından yürütülmesi kaydıyla, elde edilecek gelir ve yapılacak giderlerin %50 oranında ortaklaşa olarak Belediyeler arasında paylaşımına ilişkin hususlar tekrar bir protokole bağlanmıştır. İzmir Büyükşehir Belediyesi; Konak Belediyesi’nin 2016 yılı güncellenmiş rakamları ile 16.209.464,31 TL para harcadığı tesisleri, “otopark işleri büyükşehir belediyesinin işi olduğu" iddiasıyla zilyetliğini almıştır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi söz konusu tesisi 01.01.2000 tarihinde bir belediye şirketi olan TANSAŞ A.Ş.’ye kiralanmıştır. Kira sözleşmesi hem mağazayı hem de katlı otoparkı kapsamaktadır. Ancak söz konusu şirket daha sonra özelleşerek MİGROS A.Ş.’ye devretmiştir. Sözleşmenin tarafları ve niteliği (belediye şirketinden özel bir şirkete) değişmiş olmasına rağmen büyükşehir belediyesi mağazanın kullanımı ile birlikte çok katlı otoparkı da MİGROS A.Ş.’ye devretmiştir.

MİGROS A.Ş. de söz konusu katlı otoparkı İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bir şirketi olan ve işi 3. kişilerden otopark geliri elde etmek olan İZELMAN A.Ş.’ye kiralamıştır. İZELMAN A.Ş. mülkiyeti ve her türlü hakkı belediyeye ait olan otoparklar için MİGROS A.Ş.’ye 2017 yılında 131.673,84 TL 2002 yılı Aralık ayından itibaren de toplam 1.440.625,64 TL kira bedeli ödemiştir. İZELMAN A.Ş. mülkiyeti belediyeye ait olan otoparkı özel şirketten kiralayıp (MİGROS A.Ş.) bu otoparkı da nihai kullanıcılara kiralamaktadır.

MİGROS A.Ş. tarafından 2017 yılı için Konak Belediyesine 377.214,71 TL ve Büyükşehir Belediyesi’ne de 377.214,71 TL olmak üzere toplam 754.429,41 TL kira bedeli ödemektedir. Büyükşehir Belediyesi şirketi olan İZELMAN A.Ş. de MİGROS A.Ş.’ye 2017 yılı için 131.673,84 TL kira ödemiştir.

Konak Belediyesi’nin onayı alınmadan yapılan kiralama işlemi yasal dayanaktan yoksun olduğu gibi, kiralanan taşınmazın kısmi olarak da kiracı MİGROS tarafından bir başka kiracıya kiralanması da kira sözleşmesi hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir. Büyükşehir Belediyesi’nin tasarrufuna aldığı taşınmazı şirketine direkt kiralaması mümkün olduğu halde MİGROS A.Ş. vasıtasıyla kiralaması muvazaalı olarak ndeğerlendirilmektedir.

Diğer taraftan, cins tashihi yapılmayan taşınmazın mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi muhasebe kayıtlarında arsa olarak görünmektedir. Söz konusu hususlar geçtiğimiz yıl denetiminde de yazılmış olmasına rağmen herhangi bir işlem yapılmadığı görülmüştür.

Buna göre; Söz konusu taşınmazın mülkiyeti Konak Belediyesi’ne ait olduğundan hukuki ihtilaf doğuracak bu tasarrufun Büyükşehir Belediyesi’ne maddi olarak sorumluluk getireceğinden (yıllardır alamadığı otopark gelirlerinin ödenmesi) tapu kayıtlarında gerekli işlemlerin yapılması, Mağaza ve katlı otoparkın birbirinden ayrıştırılması, yalnızca mağazanın MİGROS A.Ş.’de kiralık olarak kalması, böylece İZELMAN A.Ş.’nin MİGROS A.Ş.’ye yaptığı kira ödemelerinin ortadan kaldırılması için yeni bir protokolün yapılmasının zorunlu olduğu mütalaa edilmektedir. Kamu idaresi cevabında; "Göztepe Susuzdede Çok Katlı Otopark ve Mağazanın birbirinden ayrıştırılması, mağazanın MİGROS AŞ.'de kiralık olarak kalması ve tesisin işletilmesine ilişkin yeni bir protokolün yapılması gerektiği bildirilmiştir.Göztepe Susuzdede Çok Katlı Otopark ve Mağazanın bulunduğu alan içerisinde kalan 946 ada, 2, 10 ve 11 nolu parseller Belediyemiz mülkiyetinde olup, alan üzerindeki mevcut tesis ise Konak Belediyesince inşa ettirilmiştir. Söz konusu tesisin işletilmesine ilişkin olarak Konak Belediyesi ile Belediyemiz arasında tanzim edilen işletme protokolü çerçevesinde, tesisten (otopark+mağaza alınan yıllık kira bedelinin %50'si MİGROS AŞ. tarafından Konak Belediyesine ve %50'si Belediyemize ödenmektedir. 2016 Mali Yılı Dış Denetim Raporunda belirtilen hususlar dikkate alınarak, konunun Konak Belediyesi ile Belediyemiz arasında yeniden değerlendirilmesi en kısa sürede yapılarak, çözüme kavuşturulacaktır." denilmiştir.

Sonuç olarak İdare tarafından verilen cevapta bulguya konu edilen hususla ilgili yapılan değerlendirmelerin kabul edildiği ve 2016 Mali Yılı Dış Denetim Raporunda belirtilen hususlar dikkate alınarak, konunun Konak Belediyesi ile Belediyemiz arasında yeniden değerlendirilerek en kısa sürede yapılarak, çözüme kavuşturulacağı belirtilmiştir. Konu ile ilgili süreç takip edilecektir. 


Kaynak:

Etiketler:

  • Sayıştay,
  • Raporunda,
  • ,