"Sevilen, takdir edilen..,

27 Temmuz 2018 Cuma , 23:27
Okunma: 1620
0 Yorum

itibarlı, farklı konumda bir gazeteci"

 

Evet mahkeme ve yazdığım yazılara geçmeden önce, bugün Erol Yaraş Av Meryem Kocabaş tarafından, 25. İcra Dairesi tarafından gönderilen evrağı postacı getirdi,
 
Dün adliyedeyken kendim almıştım, bu kadar koymamıştı,
 
Oturduğum eve icra emri gelecek, olacak iş değil,
 
İcra ne için geldi,
 
Yazdığım yazılardan dolayı geldi,
 
İşte bunu kabullenmek mümkün değil!
 
Postacı acaba ne düşünmüştür..,
 
Aklıma geldikçe içim daralıyor, 
 
Türkiye’de yasalar işliyor ve “yanlış hesap Bağdat’tan döner” bunu bildiğim için doğru bildiğim yoldan ölmeden vazgeçmeyeceğim!
 
Evet, açılan dava ile devam ediyorum,
 
Duayen Gazeteci Erol Yaraş tarafından mahkemeye sunulan dilekçeye gecelim,

“Davalılar, Mutlu Tuncer 75. 000 TL Ufuk Türkyılmaz’dan 50.000.TL, Nivent Kurtuluş’dan 50.000.TL olmak üzere toplam 175.000 TL manevi tazminatın tahsili, davalıların haksız saldırılarının menni ve yayınların kaldırılması talebidir.”
 
Tazminata hükmedilen dava ile ilgili, arkadaşlarımın yerine burada yazı yazmam doğru olmaz. Kendi adıma yapılan suçlamaları sadece sizlerle paylaşabilirim.
 
Av Meryem Kocabaş tarafından kaleme alınan, “Müvekkil Erol Yaraş. yıllarını mesleğine vermiş duayen bir gazetecidir. Müvekkil. bölgesel TV’lerin genel yayın yönetmeliği . Türkiye'nin en büyük gazetelerinde köşe yazarlığı yapmış ve yapmakta olan, aynı zamanda geniş kapsamlı yayın yapan bir internet tv’nin ve bir gazetenin kurucusu ve genel yayın yönetmenidir. Hem camiasında önder olan hem de kendisini tanıyan herkes tarafından takdir edilen bir gazetecidir. Müvekkil bu kadar tanınıp bilinmesine çok uzun yıllardır bu mesleği yapıyor olmasına rağmen hakkında en ufak bir olumsuz haber olmamış. mesleğini hiçbir zaman asılsız haberlerle diğer kişileri, meslektaşlarını karalamak için kullanmamış. Sevilen, takdir edilen ve itibarlı, farklı konumda bir gazetecidir.

Müvekkilin eşi Nur Yaraş'da İzmir'in saygın eğitim kurumlarından Türk Alman Eğitim Vakfı Okulları (TAKEV) in ve Beyaz Balon \ anaokullarının kurucusudur. Müvekkilin eşi Nur Yaraş da başarılı bir iş kadınıdır ve müvekkilden ayrı, bağımsız yatırım ve projelerin sahibidir. Bir eğitimci olan Nur Yaraş maliki olduğu Narlıdere 9 pafta 182 Parselde bir çiftlik/köyevi çevresinde tavla ve at gezi alanı yaparak, ailelerin çocukları ile beraber vakit geçireceği, gelenlere doğa ve hayvan sevgisinin aşılanacağı bir yer yapma düşüncesi ile harekete geçmiş ve idari kurumlara başvurmuştur. Bunlardan en önemlisi ve kararların titizlikle geçtiği Tabiat Varlıklarım Koruma Kuruludur. İzmir 2. Nolu Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’ndan 106 sayılı karar ile uygun bulunarak onanmış hatta böyle bir projenin Narlıdere’ni ihtiyacı olan takdire şayan bir proje olduğu kurul üyelerince dillendirilmiştir. Akabinde, mimari projesi onaylanmış, imar kanunu ve yönetmeliklere uygun olarak inşaat ruhsatı düzenlenmiştir..,”
 
Bu dilekçeden anlaşılacağı gibi Erol Yaraş Duayen, farklı, sevilen, takdir edilen bir gazeteci, eşi hanımefendi ise saygın bir iş kadını.
 
Ben bunun aksine tek bir satır yazmadım.
 
Şimdi gelelim mimari projeye,
 
Otel olarak kullanılan ev 247 m2
 
 
Bu resimdeki bina 247 m2 olabilir mi?
 
Satış ilanında ise, 8 oda 450 m2 yazıyor!
 
Plan notunda otel yapılır diye geçmiyor,
 
"Bir ailenin oturmasına mahsus bağ ve sayfiye evleri müştemilat binaları.., parsel sathının % 5 den fazla inşaat alanı kat sayısı (Emsal) %5 den fazla olmamak ve hiçbir şekilde toplam 250 metrekareyi geçmemek ve toplam 2 katı (6.80) aşmamak ..,”
 
Büyükşehir Belediyesinin verdiği cevaba bir bakalım

"bölgenin tarım arazisi ve doğal sit alanı olduğu ve aynı kalması gerektiğini”   yazıyor!
 
Ben inanın işin içinden çıkamadım.
 
Ya ben yanlış anlıyorum, ya da.., 
 
Tarım İl Müdürlüğü tarafından verilen cevapta ise,
 
“5403 sayılı “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu”nun 3. maddesinin (k) bendinde belirtilen entegre nitelikte olmayan tarımsal amaçlı yapılardan olmakla birlikte, onaylı mimari projesinde çiftlik ve köy evi olarak tasarlanan, Narlıdere Belediye Başkanlığından yapı kullanım izin belgesi bulunan bahse konu yere işletme ruhsatı verme yetkisinin ilgili Belediye Başkanlığında olduğu”
 
5403 sayılı Kanunun 3. Maddesinin (k) bendinde;

k) Tarımsal amaçlı yapılar: Toprak koruma ve sulamaya yönelik altyapı tesisleri, entegre nitelikte olmayan hayvancılık ve su ürünleri üretim ve muhafaza tesisleri ile zorunlu olarak tesis edilmesi gerekli olan müştemilatı, mandıra, üreticinin bitkisel üretime bağlı olarak elde ettiği ürünü için ihtiyaç duyacağı yeterli boyut ve hacimde depolar, un değirmeni, tarım alet ve makinelerinin muhafazasında kullanılan sundurma ve çiftlik atölyeleri, seralar, tarımsal işletmede üretilen ürünün özelliği itibarıyla hasattan sonra iki saat içinde işlenmediği takdirde ürünün kalite ve besin değeri kaybolması söz konusu ise bu ürünlerin işlenmesi için kurulan tesisler ile Bakanlık tarafından tarımsal amaçlı olduğu kabul edilen entegre nitelikte olmayan diğer tesisleri.
 
Dava konusu yerde, OTEL, Restoran var!
 
Anlamak mümkün değil,
 
Tüm yazışmaları teker teker inceliyorum,
 
Vay be diyorum, 
 
Avukat Meryem Kocabaş’ın yazdığı dilekçede, “Sevilen, takdir edilen ve itibarlı, farklı konumda bir duayen gazetecidir.”
 
Demek ki bu vasıflara haiz kişilerin eşleri, plan notlarına aykırı bina yapabiliyor, diyebilir miyiz?
 
Her zaman dediğim gibi,
 
Önce ilahi Adalet sonrada Yüce Türk Adaletine her daim güvendim ve güvenmeye devam edeceğim
 
"Hiçbir suç cezasız kalmazmış"


Kaynak: