Şimdi ne yapacaksınız..,

4 Ekim 2020 Pazar , 19:36
Okunma: 2140
0 Yorum

Sayın Başkan!!!

 

Cuma akşamı sizlerle,
 
“Ben yaptım oldu” başlığı altında bir haber paylaştık,
 
Haberimizin devamında,
 
Sayın Başkan siz avukatsınız,
 
Bunu yapamayacağınızı bilmiyor musunuz?
 
Danışmanlarınız da, sizi uyarmıyorlar mı?
 
Neden olamayacağını Pazar akşamı Gaze-temiz.com da.
 
Evet, söz verdiğimiz gibi buradayız,
 
Büyükşehir belediyesiyle protokol imzalayan Hatuniye İlim Yayma ve İsrafı Önleme Derneği kimdir önce ona bakalım,
 
A3 Haberde yer alan bilgilere göre,
 
“..,yöneticileri arasında AKP’li isimler yer alırken, yemek dağıtan ve hayırsever gibi görünen derneğin propagandasını yaptığı kendi adında bir de yayınevi bulunuyor. Derneğin yayınevinde kurucu başkan Nuri Akay’ın kitapları basılıyor. Akay’ın kitaplarında kadınlar için kullandığı aşağılayıcı sözler dikkat çekerken, Akay’ın adı Fethullah Gülen’in Kestanepazarı maceralarını aktardığı anılarında da geçiyor. Tunç Soyer’in anlaşma yaptığı dernek, CHP içinde çatlağa neden olurken, kamuoyunda tartışma yarattı…,”
 
Tunç Soyer bu protokolü imzalarken,
 
A 3 Haberde yer alan, “Yöneticisi AKP’li, kurucusu kadın düşmanı!”
 
Olduğundan habersiz miydi, yoksa bile bilemi imzaladı?
 
Öyle ya da böyle ortada bir sözleşme var,
 
Ve bu sözleşme mevzuata aykırı!
 
Neden mi?
 
İl Özel İdaresi’nden geçen iki katlı binayı tahsis edemezsiniz,

Öncelikle bu dernek, KAMU YARARINA ÇALIŞAN DERNEK DEĞİL,

“c) (Değişik: 12/11/2012-6360/19 md.) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir.”

İBB Meclisinde oylamaya getirilmemiş,

İBB’nin meclisine oylamaya getirirse dahi,

“5393 sayılı Kanun'un 15 inci maddesine göre İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebileceğini, ayrıca 5393 sayılı Kanun'un 18' inci maddesinin e bendine göre ise taşınmaz tahsisine karar vermek yetkisinin belediye meclisinde bulunduğunu ve bu hükümler çerçevesinde İçişleri Bakanlığı'ndan onay alınarak tapu kütüğüne şerh konularak intifa hakkı tesis edildiğini belirtmiştir.”
 
Bunlar yapıldı mı?
 
“Derneklere Ayni veya Nakdi Yardım Yapılması 5018 sayılı Kanunun “Bütçelerden yardım yapılması” başlıklı 29 uncu maddesinde; “Gerçek veya tüzel kişilere kanuni dayanağı olmadan kamu kaynağı kullandırılamaz, yardımda bulunulamaz veya menfaat sağlanamaz. Ancak, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde öngörülmüş olmak kaydıyla; kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardım yapılabilir. Bu yardımların yapılması, kullanılması, izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”
 
Şimdi nasıl bir yol izleyeceksiniz Sayın Başkan!
 
Ben yaptım oldu ile de olmuyor değil mi?
 
Temiz İzmir Derneği sizler için, mevzuatı inceliyor,

Yapılan hataları kaleme alıyor,

Bize de bir yer tahsis eder misiniz?
 
 


Kaynak: