Sorularımız, Cevaplanırsa..,

10 Temmuz 2019 Çarşamba , 16:50
Okunma: 1629
0 Yorum

Ne Olur?

 

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve şirketlerinin kiralık arabaları ile ilgili sorularımıza, cevap olarak,
 
“Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan bir Anonim Şirket olup 4982 sayılı yasa kapsamı dışındadır.”
 
Bu cevap Bilgi Edinme Kanununa aykırıdır,
 
“Bir kuruluş üzerinde kamuya ait bir yönetim hakkı ve kuruluşun bütçesinde kamu kaynakları söz konusu ise 4982 sayılı Kanunda belirtilen şeffaf yönetimin sağlanması amacının gerçekleştirilmesi bakımından bu kuruluşun 4982 sayılı Kanunun kapsamında yer aldığının kabulü gerektiği kuşkusuzdur. Bilgi Edinme Hakkı Kanunun amacı ve ruhu ile Kanun koyucunun iradesinin de bu yönde olduğu kabul edilmelidir.”
 
Cevaplanması halinde ülke ekonomisine zarar mı gelecek? 
 
Yoksa siz mi zarar göreceksiniz? 
 
İZFAŞ, İZBETON, İZULAŞ, İZDENİZ, İZENERJİ, GRANDPLAZA, İZELMAN, İZBELKOM, İZMİR METRO A.Ş,  ve diğer belediye şirketleri kamunun kaynakları ile kurulmuştur,
 
Üstelik sermaye artışı ve benzeri konular da kararlar, İzmir Büyükşehir Meclisince alınmaktayken,
 
Siz nasıl oluyor da,

“Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan bir Anonim Şirket olup 4982 sayılı yasa kapsamı dışındadır.” Diyebiliyorsunuz, 
 
Nedir bu gizlilik, neden yanıtlamıyorsunuz?
 
Açıklandığında ne olacak?
 
Açıklanması halinde, İzmirlinin sorularından mı korkuyorsunuz?
 
“Yok, artık bu kadar para araba kiralamalarına mı gidiyor” şeklinde sorulara maruz mu kalmak istemiyorsunuz?
 
Bizler üç aşağı beş yukarı ödenen rakamları tahmin edebiliyoruz!
 
Bilgi Edinme Kanunu ile ilgili birçok yazı da kaleme aldık,
 
 
Bugün BEDK kuruluna yolladığımız dilekçeyi sizlerle paylaşmak istiyoruz,
 
Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’na
 
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından cevaplanmasını istediğimiz 10.06.2019 tarih 1901309259 sayılı Bilgi Edinme sorularımıza, “Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan bir Anonim Şirket olup 4982 sayılı yasa kapsamı dışındadır.” Şeklinde cevap verilmiştir. 4982 yasanın işleyiş şekline aykırıdır. Daha önce BEDK yapmış olduğumuz müracaatlarda, kurumunuz tarafından,  “Bir kuruluş üzerinde kamuya ait bir yönetim hakkı ve kuruluşun bütçesinde kamu kaynakları söz konusu ise 4982 sayılı Kanunda belirtilen şeffaf yönetimin sağlanması amacının gerçekleştirilmesi bakımından bu kuruluşun 4982 sayılı Kanunun kapsamında yer aldığının kabulü gerektiği kuşkusuzdur. Bilgi Edinme Hakkı Kanunun amacı ve ruhu ile Kanun koyucunun iradesinin de bu yönde olduğu kabul edilmelidir.” Şeklinde birçok itirazımızın kabulü şeklinde kararlar mevcuttur. Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunuzdan itirazımızın incelenerek tarafımıza bilgi verilmesini istiyoruz.
 
Temiz İzmir Derneği
 
Nivent Kurtuluş
 
Ekler;
İzmir Büyükşehir Belediyesine Cimer üzerinden sorduğumuz sorular
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gelen yanıtlar
 
 
BEDK kararı  bizim lehimize geleceğine inanıyoruz, ortada EXPO, İZBETON,  kararları var,
 
Bu kararları sizlerle paylaşmakta fayda görmekteyiz,
 

 

 

 

 

 


Kaynak: