Sorularımız Yanıtlanmıyor..,

30 Mayıs 2018 Çarşamba , 18:52
Okunma: 1747
0 Yorum

İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından!!!

 

İzmir Valiliği Mahalli İdareler İl Müdürlüğü’ne 18 Aralık 2017 tarih 179329 sayı ile
 
İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne 09.02.2018 tarih 7460 sayı ile
 
Her iki kuruma da, elden teslim ettiğim sorulara hala yanıt alamıyorum,
 
Dün bizzat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne, Bilgi Edinme sorularımın neden cevaplanmadığı konusunda, bilgi edinme niyetiyle gittim,
 
İlgili il müdür yardımcısı yerinde yoktu, 
 
Beklerken, İl Müdür Selahattin Varan’la karşılaştım,
 
Kendilerine, sorularımın yanıtlarını alamadığımı ilettim,
 
Selahattin Varan “hemen tarih sayı numarasını verin arkadaşlar ilgilensin” dediler,
 
Bugün sabahtan itibaren il müdürlüğünü arıyorum, karşımda hiçbir muhatap bulamıyorum,
 
Dilekçe Kanunu, Bilgi Edinme Kanunu gerekleri İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde geçerli değil mi?
 
Derneğimize gelen ihbarda yer alan parsellerde İmar Kanuna aykırı yapılaşmalar var. 
 
Çevre ve Şehircilik yetkilileri neden gereğini yapmıyor?
 
Yoksa geciktirerek, İmar Affının gelmesini mi bekliyor?
 
Oysaki 
 
TCK 281 göre;
 
Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme
 
(1) Gerçeğin meydana çıkmasını engellemek amacıyla, bir suçun delillerini yok eden, silen, gizleyen, değiştiren veya bozan kişi, altı aydan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Kendi işlediği veya işlenişine iştirak ettiği suçla ilgili olarak kişiye bu fıkra hükmüne göre ceza verilmez.
 
(2) Bu suçun kamu görevlisi tarafından göreviyle bağlantılı olarak işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
 
(3) İlişkin olduğu suç nedeniyle hüküm verilmeden önce gizlenen delilleri mahkemeye teslim eden kişi hakkında bu maddede tanımlanan suç nedeniyle verilecek cezanın beşte dördü indirilir.
Konuyu Çevre ve Şehircilik Teftiş Kurulu Başkanlığına yarın itibariyle ileteceğiz.
 

Cevaplanmayan dilekçemizi, sorumluluğumuz gereği paylaşıyoruz.

 

TC

İZMİR VALİLİĞİ MAHALLİ İDARELER İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

 

Narlıdere İlçesi 8 Ada 188 parselde bulunan villanın;

1-İnşaat Ruhsatı hangi tarihte KAKS ve TAKS ne olarak ruhsat verilmiştir.

2-Yapı Kullanım Belgesi hangi tarihte verilmiştir?

3-Plan notunda ne yazıyor?

4-Ruhsat eklerine uygun olarak mı yapılmış.

5-Resimler incelediğinde ruhsat eklerine ve plan notlarına aykırı yapıldığı görülmekte, gözle görebildiğimiz inşaat fazlalıklarının Valiliğiniz tarafından inceleme yapılmasını ve sonucundan tarafıma bilgi verilmesini talep etmekteyim.

  

Taşınmaz Kimlik No

11162033

İl

İzmir

İlçe

Narlıdere

Mahalle/Köy

Yeniköy

Ada

8

Parsel

188

Tapu Alanı

3,531.00 m2

Nitelik

Tarla

Mevkii

Kale ovası

Pafta

4

 

          

2. İnceleme konusu;

Narlıdere ilçesi 79 ada283 parselde yer alan villa;

1-İnşaat Ruhsatı hangi tarihte KAKS ve TAKS ne olarak ruhsat verilmiştir.

2-Yapı Kullanım Belgesi hangi tarihte verilmiştir?

3-Plan notunda ne yazıyor?

4-Ruhsat eklerine uygun olarak mı yapılmış.

5-Resimler incelediğinde ruhsat eklerine ve plan notlarına aykırı yapıldığı görülmekte, gözle görebildiğimiz inşaat fazlalıklarının Valiliğiniz tarafından inceleme yapılmasını ve sonucundan tarafıma bilgi verilmesini talep etmekteyim.

 

Taşınmaz Kimlik No

11164563

İl

İzmir

İlçe

Narlıdere

Mahalle/Köy

Narlıdere

Ada

79

Parsel

283

Tapu Alanı

4,320.00 m2

Nitelik

Kargir ve kerpiç iki kule ve motorlu ve dolaplı kuyulara havi meyve bahçesi

Mevkii

-

Pafta

8

 

 

Temiz İzmir Derneği adına

Başkan Nivent Kurtuluş


Kaynak: