Sorumuza 5 ay sonra..,

26 Mart 2020 Perşembe , 20:03
Okunma: 2218
0 Yorum

cevap veridi!!!

 

Geçtiğimiz yıl  Mart’ta gündeme taşıdığımız AGRA KENT Tesisleri hakkında onlarca yazı yazdık,
 
Bilgi Edinme Biriminden de sorularımızı sorduk,
 
Gelen cevapta,
 
“Bornova İlçesi, Erzene Mah. tapunun 198 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın yerinde ve arşiv dosyasında yapılan tetkikte inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesine rastlanılmamış olup, parsel üzerindeki ruhsatsız yapılar ile ilgili 12/03/2019 tarih, 9548 sayı ile Yapı Kontrol Servisine yazılmıştır." 
 
12.03.2019 tarihinden sonra AĞRA KENT  en nihayetnte 2 Eylül tarihinde "Yapı Tatil Zaptı" tutuldu,
 
Gaze-temiz’e gelen  resimli ihbarlarda, mühürlenen yerde AGRA KENT faaliyetlerine devam ettiği için,
 
Tekrar sorularımızı sorduk,
 
Sayın Yetkili
 
1- 2 Eylül tarihinde mühürlenen yere kesilen net para cezası nedir?
 
2- Yapı tatil Zaptı tutulan yerde, ne zaman yıkım işlemi uygulanacak?
 
3- Eylül ayında Yapı Tatil Zaptı uygulanan yer mevzuata göre, yapılan denetim sonucunda ruhsat ve eklerine aykırı olduğu tespit olunan yapılar, Kanunun 32 nci maddesi kapsamında işlem tesis edilmek üzere ve süre verilerek ilgili idareye bildiriliyor. Hükmü uygulanıp uygulanmadığının açıklanması.
 
4- İlgili idarelerce, verilen süre içinde yapı tatil tutanağı tanzim edilmez ve yapı mühürlenmez ise veya Kanunda belirtilen süre içinde yapı mevzuata uygun hale getirilmez ise Bakanlık mevzuata aykırı yapılar hakkında Kanunun 32 nci maddesine göre işlem tesis etmek suretiyle, yapı tatil tutanağı tanzim etmeye, mühürlemeye, yıkım kararı almaya ve yıkımın valiliklerce gerçekleştirilmesini sağlamaya, ilgililer hakkında Kanunun 42 nci maddesine göre idari yaptırım kararı vermeye ve idari müeyyideleri uygulamaya yetkili oluyor. Hükmü uygulandı mı?
 
Yukarıdaki sorularımın 4982 Yasa kapsamında değerlendirilmesi ve süresinde yanıtlanmasını talep etmekteyim.
 
Sorularımıza, geçen gün cevap geldi,
 
“..,Söz konusu yerde ruhsatsız olarak yapılan yapılaşmalarla ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu'nun ilgili
maddelerinin amir hükümleri uyarınca yapı tatil zaptı tanzim edilmiş para ve yıkım cezalarına ilişkin
Encümen Kararları alınmış olup yasal işlemlerin ikmaline devam edilmektedir.'' 
 
Eylül ayından bu güne halen işlemlerin ikmali yapılamadı mı?
 
Ne beklenmekte? İnanın anlayamadık!
 
Sorumuzu 29.10.2019 tarihinde sorduk,
 
Gelen yanıt 24.03.2020.
 
 Başvuru hareketleri için tıklayınız.
 29.10.2019 20:53 tarihinde internet üzerinden başvuru alındı.
 09.03.2020 15:43 tarihinde CİMER tarafından İZMİR VALİLİĞİ tarafına sevk edildi.
 24.03.2020 16:44 tarihinde BORNOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI > BORNOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI tarafından cevap yazıldı.
Cevaplar:
Cumhurbaşkanlık Genelgesi ile faaliyete geçirilen Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) uygulaması kapsamında Belediyemize yönlendirilen başvuru formunuz incelenmiş olup;Bornova Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü cevap yazısı; İlgi yazınızda bahse konu İzmir İli Bornova İlçesi Erzene (Mevlana) Mahallesi 1776 Sk. No:4 adresinde ve tapuda 46 pafta 198 ada 4 parsel sayılı yerde ruhsatsız olarak yapılan yapılaşmalarla ilgili 
yasal işlemlerin süreçleriyle ilgili müdürlüğümüzden bilgi talep edilmektedir.
Söz konusu yerde ruhsatsız olarak yapılan yapılaşmalarla ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu'nun ilgili
maddelerinin amir hükümleri uyarınca yapı tatil zaptı tanzim edilmiş para ve yıkım cezalarına ilişkin
Encümen Kararları alınmış olup yasal işlemlerin ikmaline devam edilmektedir.''denilmektedir.Bilgilerinize rica ederim.
 


Kaynak:

Etiketler:

  • Sorumuza,
  • 5,
  • ay,
  • sonra..,