Soruşturma izinlerinin..,

27 Ocak 2021 Çarşamba , 21:10
Okunma: 1922
1 Yorum

son durumları nedir?

 

Dün akşam yayınladığımız,

“ODTÜ Koleji ve.., Güzelbahçe Belediyesi Meclis Kararı”
 
 
 
Başlıklı haberimizden sonra,
 
Bir okuyucumuzdan gelen;
 
“Nivent Hanım haberinizi okudum, bir okulu unutmuşunuz, Oğuzhan Özkaya kolejinin yanında bulunan hazineye ve belediye ait araziye tecavüzlü, Çamlı çay deresinin kenarındaki dere taşkın alanına yapılmış yaklaşık 500 m2 kare büyüklüğündeki binanın bu şartlar altında yapılmasına nasıl izin verilmiştir?
 
Bu bina bu durumda kaçak değil midir?
 
Yapılırken belediye neden müdahale etmemiştir?
 
Kaçaksa, mühürlenmiş midir?
 
Mühürlendiyse neden hala yıkılmamıştır?”
 
 
O kadar çok konu hakkında çalışma yapmaktayız ki,
 
Bazen atlayabiliyoruz,
 
Oğuzhan Özkaya Koleji ile ilgili şikayetlerimiz olduğunu hatırladık,
 
Güzelbahçe Belediyesine ait yazışmalar, soruşturmalar dosyasını inceledik,
 
Gözümüzden kaçan, neticesini bilmediğimiz birçok dosya olduğunu fark ettik,
 
Onları önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağız,
 
Oğuzhan Özkaya ile ilgili şikayetimizle ilgili, “soruşturma izni verilmemesi” kararına yaptığımız itiraz sonucu karar bozulmuştu,
 
DANIŞTAY BİRİNCİ DAİRE Esas No : 2017/1531 Karar No : 2017/1597
 
İtiraz Edilen Karar: Şikayetin işleme konulmamasına ilişkin İçişleri Bakanının 29.5.2017 tarih ve INS:2017.35.345 sayılı kararı. 
 
Karara İtiraz Eden: Şikayetçi Temiz İzmir Demeği adına Nivent Kurtuluş.
 
KARAR Haklarında İşleme Konulmama Kararı Verilenler: 
 
Özden Mustafa İnce - İzmir İli, Güzelbahçe Belediye Başkanı 
 
2- Mustafa Günay - Aynı Belediyede Başkan Yardımcısı
 
Özdem Mustafa İnce ve Mustafa Günay'ın;
 
7- Oğuzhan Özkaya Şirketinin ortaokul binasının tadilatını yapan Mustafa Günay'a ait şirketin tadilat sırasında gerçekleştirdiği imara aykırılıklara göz yummak.
 
Mustafa Günay'ın; 8- Özkaya Kolejine ait lise binasının arkasında kalan Gönül Ağa Parkını bu Kolejin bahçesi haline getirmek.
 
“..,Diğer taraftan, dosyadaki bilgi ve belgelere göre 2 nci, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 6 nci, 7 nci, 8 inci, 9 uncu ve 10 uncu maddelerden isnat edilen eylemlerle ilgili olarak şikayetin, anılan Kanunun 4 üncü maddesi gereğince ön inceleme yaptırılmasını gerektirecek nitelikte olduğu anlaşıldığından, 4483 sayılı Kanunun yukarıda belirtilen hükümleri uyarınca yetkili merci tarafından ön inceleme emri verilmesi, bu emre dayalı olarak ön inceleme raporu düzenlenmesi, ön inceleme raporunda isnat edilen eylemlerle illiyet bağı bulunanların ismen ve görev unvanlarıyla belirtilmesi, yetkili merci tarafından söz konusu ön inceleme raporu da göz önünde bulundurulmak suretiyle soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin bir kararın tesis edilmesi, verilecek kararın türüne göre on günlük itiraz süresini ve itiraza bakmakla görevli yeri de belirten gerekli bildirimler yapıldıktan sonra, yazılı bildirimlere ilişkin günlü ve imzalı bildirim alındıları ile karara karşı itirazda bulunulması durumunda itiraz dilekçeleri de eklenerek dosyanın Dairemize gönderilmesi gerektiğinden, itirazın kabulü ile İçişleri Bakanının 29.5.2017 tarih ve İNS:2017.35.345 sayılı kararının; 2 nci, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 6 nci, 7 nci. 8 inci, 9 uncu ve 10 uncu maddelerde isnat edilen eylemlerle ilgili olarak şikayetin işleme konulmamasına ilişkin kısmının kaldırılmasına, Dosyanın, 11 inci ve 12 nci maddelerde isnat edilen eylemler yönünden tefrik edilerek İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmesi, 2 nci, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 6 nci, 7 nci, 8 inci, 9 uncu ve 10 uncu maddelerde isnat edilen eylemler yönünden de ön inceleme yapılması için karar ekli olarak İçişleri Bakanlığına, kararın bir örneğinin itiraz edene gönderilmesine 3.10.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”
 
Soruşturma izni verildi,
 
Sonrasında yine Oğuzhan Özkaya Koleji ile ilgili;
 
Soruşturma İzni verilmemesi kararına, İzmir Bölge İdare Mahkemesine yaptığımız itiraz sonucunu da sizlerle paylaşmadan evvel,
 
Oğuzhan Özkaya Koleji ile ilgili Güzelbahçe Belediyesi tarafından uygulanan Yapı Tatil Zaptı ne oldu diye, İzmir Valiliğine sorduk,
 
Gelen yanıtı sizlerle paylaşacağız,
 
 
 
 

Resimde görülen havuzun kaçak olduğunu düşünmek istemiyoruz. 


Kaynak:  • Yorum yazmak için üye girişi yapınız. veya
  • Misafir - 27.01.2021 22:51:46

  • İndire gandi Kemal
  • Sorsanız hepsi laik aydın bilgili çağdaş Atatürkçü kişilerdir. Yedikleri yuttukları her şeyi Atatürk kılıfıyla gizlemek onların en büyük geçim kaynağı. Kendilerine gelince her şey mübah olan tipler bunlar. Bunlardan daha beteri bunların ne olduğunu bildikleri halde arkalarından giden okumuş aydın koyun sürüleri.