"Soruşturma İzni" verilmemesine kararına..,

28 Mayıs 2018 Pazartesi , 10:32
Okunma: 1707
0 Yorum

İtirazımızı bugün veriyoruz!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İZMİR BÖLGE İDARE MAHKEMESİ’NE

SUNULMAK ÜZERE

GÜZELBAHÇE KAYMAKAMLIĞI’NA

 

Karar No;         80

Karar Tarihi; 03.05.2018

Tebliğ Tarihi; 18.05.2018

İzmir Valiliği tarafından inceleme görevlisi tarafından düzenlenen 30.04.2018 tarih ve 663.04/31 sayılı ön inceleme raporu sonrasında, İzmir Valisi tarafından Hüseyin Sezer Hakkında “soruşturma izni verilmemesi” kararına itiraz ediyorum.

Açıklamalarım;

1-      İnceleme konusunda yer alan; “İzmir/Ankara Karayolu üzerinde faaliyette bulunan İzmir Biiyükşehir Belediyesine ait İZBETON A.Ş.nin imar mevzuatına ve çevre mevzuatına aykırı şekilde yıllardır faaliyetine devam ettiği, geçici faaliyet belgesi adı altında çok uzun yıllardır çevre izin belgesi ve işyeri çalıştırma ruhsatı olmaksızın çalışmakta olduğu, bu şekilde İZBETON yetkilileri ve İzbeton A.Ş.nin faaliyetlerinden sorumlu İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin görevini kötüye kullandığı. OLAY YERİ VE TARİHİ: İZMİR - 2009-2018 tarihleri arası” Denilmekteyken 2009 yılından itibaren değil sadece 2018 yılını içeren bir inceleme yapılmıştır.

 

Ön inceleme görevlisi tarafından yapılan incelemede, “ İZBETON A.Ş. yetkililerinden alman belgelerde; İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 07.08.2015 tarihli ve 1982 sayılı yazısı ile İZBETON A.Ş.'ye Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) verildiği..,” Sadece bu açıklama bile soruşturmanın eksik yapıldığının göstergesidir. 2009 yılından 2015 yılına kadar GFB’si bile olmadan çalışmıştır. 2009 yılından bugüne işyeri çalıştırma belgesi olmadan nasıl çalıştığı konusuna hiç değinilmemiştir. Ayrıca Temiz İzmir Derneği 2014 yılından bugüne değişik zamanlarda konuyu ilgililere bildirmemiş olsaydı yıllardır verilemeyen GFB belgesi de verilmeden çalışmalarına devam edeceği açıktır.

 

2-     Ön inceleme raporunda; “Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 04.05.2016 tarihli ve E.17607 sayılı yazısında ‘’ÇED Yönetmeliğinin 17. Maddesi gereğince, söz konusu Asfalt Plent Tesisi projesine Valiliğimizce 29.04.2016 tarih ve E.2016164 sayılı Çevre Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir kararı verilmiştir." Bu ifadede yer alan Asfalt Plent Tesisi Projesine ÇED Kararı verilmiştir denilmekte. Peki, İZBETON Tesisleri neden bir bütün olarak değerlendirilmemiştir?

 

Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) ilgili yönetmeliğin ( j ) bendinde yer alan İşletme: Tesis ve faaliyetlerin BÜTÜNÜNÜ diye geçmekteyken hangi yasa ve yönetmeliğe göre sadece ASFALT PLENT Tesisleri değerlendirmeye alınmıştır?

 

3-     İnceleme raporunun devamında, “Şikayetçinin ileri sürdüğü İZBETON A.Ş.'nin İmar Mevzuatına, ...aykırı şekilde yıllardır faaliyetlerine devam ettiği, ... işyeri çalıştırma ruhsatı olmaksızın çalışmakta olduğu, bu şekilde İZBETON A.Ş. Yetkilileri ile bu konudan sorumlu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkilileri görevlerini kötüye kullanmakta...oldukları " iddiasıyla ilgili olarak; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının İZBETON A.Ş.'ye yazdığı 19.04.2018 tarihli ve E. 102979 sayılı yazısında, "İZBETON A.Ş.'nin İşyeri Açına ve Çalışma Ruhsatı almak üzere müracaatta bulunduğu..,”

 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının İZBETON A.Ş.'ye yazdığı 19.04.2018 tarihinden önce neden İŞYERİ ÇALIŞTIRMA RUHSATI ile ilgili yazı yazmamıştır? Şikayetler geldikten sonra kendilerini kurtarma çabasından başka bir şey ifade etmemekte olduğu açıktır. 2009 yılından sonra 9 yıl sonra İşyeri Çalıştırma Ruhsatı GFB işlemleri başlamıştır. "İZBETON A.Ş.'nin İşyeri Açına ve Çalışma Ruhsatı almak üzere müracaatta bulunduğu..,” Hala müracaat aşamasında bir tesis YASA ve YÖNETMELİĞE uygun olmadan çalışmaktadır.

 

4-      Üçüncü maddede açıkladığım nedenlerden dolayı İZBETON A.Ş Genel Müdürü hakkında soruşturma izni verilmemesi kararı eksiktir. İşyeri Çalıştırma Ruhsatı olmadan, İtfaiye uygunluk belgesi olmadan, İmar uygulamaları tamamlanmadan, bir işyeri çalışıyorsa, sorumlu olan sadece İZBETON Genel Müdürü değil, burada sorumlu olan belediye başkanıdır. Çünkü İZBETON Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Kocaoğlu’dur. Ruhsatlandıramadığı bir işyerini açık tutan belediye görevlileridir. Ruhsat verilemeyen yer faaliyetlerine devam edemez, hükmü yok sayılmıştır.

 

5-     Raporun devamında; “18.04.2018 tarih ve E. 101663 sayılı yazısından yangın önlemlerinin tetkikine ilişkin iş ve işlemlerin takibinin başlatılmış olduğu tespit edilmiştir.” Bu açıklama bile vahim ötesidir. Çünkü böylesi bir tesis ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin AMİRALİ olarak değerlendirilen İZBETON Tesislerinin İtfaiye uygunluk belgesi olmadan çalıştırılmasının tartışması bile yapılamaz.

 

6-     Raporun devamında yer alan; “Faaliyet gösterdiğiniz, İmar planında Belediye Hizmet Alanı olarak belirlenen sahada, Belediyemize ait parsellerle birlikle belediyemize tahsis edilen, maliye hazinesine ait olan parsellerin imar uygulamasına ilişkin yürütülen işlemlerde, söz konusu alanda yer alan Milli Savunma Bakanlığına tahsisli parsellere ilişkin ilgili kurumun uygun görüşü istenmiştir. Milli Savunma Bakanlığınca, kadastro parselleri üzerinde yer alan 1. Derece Askeri Yasak Bölge ve 2. Derece Askeri Yasak Bölge şerhlerinin kaldırılmasına yönelik arazi çalışmalarının tamamlandığı 15.07.2013 tarihinde Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğüne gönderildiği, söz konusu bölgenin yeni koordinatlarının Bakanlar Kurulunca onaylanmasına müteakip, yapılacak imar uygulaması hakkındaki görüşlerinin iletileceğini belirtmiştir. Son olarak Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığımızın 25.01.2018 tarihli yazısına istinaden Milli Savunma Bakanlığı tarafından iletilen 22.02.2018 tarihli cevap yazısında, “Naldöken Kışlası Birinci ve İkinci Derece Kara Askeri Yasak Bölgelerinin yeni koordinatlarının Bakanlar Kurulu tarafından halen onaylanmadığı, onaylanmasını müteakip imar uygulaması hakkında görüş verileceğinin belirtilmişi, ancak nihai bir görüşün iletilmemiştir.”

 

 İmar Durumu kesinleşmeyen bir yerin elbette İşyeri Çalıştırma Belgesi alamaz, ÇED Görüşü verilemez,   Herhangi bir arsaya asfalt plenti kurulabilmesi için, esas şart, kurulacak parsel ya da parsellerin,'BACALI SANAYİ İMARI' KOŞULUNU SAĞLAMALARI koşulu aranırken neden İZBETON için bu şart aranmamıştır? Sorusunun araştırılması gerekmektedir.

 

7-      Raporun devamında; “MSB İzmir İnşaat Emlak Bölge Başkanlığınca Bölgedeki yetkili komutanlık ile kurulan ilgi (b) koordine sonucunda; Naldöken Kışlası Birinci ve ikinci Derece Kara Askeri Yasak Bölgelerinin yeni koordinatlarının Bakanlar Kurulu tarafından halen onaylanmadığı, onaylanmasını müteakip imar uygulaması hakkında görüş verileceği bildirilmiştir."

Bu açıklama bile soruşturmanın en önemli noktasıdır. “..,Bakanlar Kurulu tarafından halen onaylanmadığı, onaylanmasını müteakip imar uygulaması hakkında görüş verileceği bildirilmiştir." İmar uygulaması olmayan bir yerde bu tesisler ÇALIŞAMAZ.

 

8-      Raporun devamında; “Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının İZBETON A.Ş.'ye yazdığı 19.04.2018 tarihli ve 102979 sayılı yazısında da belirtildiği, İzmir Büyük Şehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının İZBETON A.Ş. 'ye yazdığı, 18.04.2018 tarihli ve E. 101663 sayılı yazıda da "...bahsi geçen tesis ile ilgili işlemlere başlanmış olup devam eden süreçte işlemlerin devam ettiğine ya da eksikliklere ilişkin bilgilendirme yapılacaktır”

 

“İtfaiye Uygunluk Raporunu alacağız.” İfadesi bile başlı başına bir suçtur. İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından yıllardır verilemeyen İtfaiye uygunluk belgesi olmadığı, ortadadır.

 

9-      Raporun devamında; “Bir diğer eksiğimiz de Yapı Kullanma İznidir. Faaliyet gösterdiğimiz alanın büyük bir kısmı imar planında Belediye Hizmet Alanı olarak belirlenmiştir. Ancak İzmir Büyükşehir Belediyesine ait parsellerle birlikle, İBB'ye tahsis edilen maliye hazinesine ait olan parsellerin imar uygulamasına ilişkin yürütülen işlemlerde, söz konusu alanda yer alan Milli Savunma Bakanlığına tahsisli parsellere ilişkin ilgili kurumun uygun görüşü İBB tarafından istenmiştir. İBB'den alınan bilgi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca; kadastro parselleri üzerinde yer alan 1. Derece Askeri Yasak Bölge ve 2. Derece Askeri Yasak Bölge şerhlerinin kaldırılmasına yönelik arazi çalışmalarının tamamlandığı, 15.07.2013 tarihinde Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü’ne gönderildiği, söz konusu bölgenin yeni koordinatlarının Bakanlar Kurulunca onaylanmasına müteakip, yapılacak imar uygulaması hakkındaki görüşlerinin iletileceği belirtilmiştir. Son olarak Emlak Yönelimi Dairesi Başkanlığının 25.01.2018 tarihli yazısına istinaden Milli Savunma Bakanlığı tarafından iletilen 22.02.2018 tarihli cevap yazısında, “Naldöken Kışlası Birinci ve İkinci Derece Kara Askeri Yasak Bölgelerinin yeni koordinatlarının Bakanlar Kurulu tarafından halen onaylanmadığı, onaylanmasını müteakip imar uygulaması hakkında görüş verileceği belirtilmiş ancak bugüne kadar nihai bir görüş iletilmediği..,”

 

Bu açıklamada yer alan tarihler incelendiğinde, “Milli Savunma Bakanlığınca; kadastro parselleri üzerinde yer alan 1. Derece Askeri Yasak Bölge ve 2. Derece Askeri Yasak Bölge şerhlerinin kaldırılmasına yönelik arazi çalışmalarının tamamlandığı, 15.07.2013 tarihinde Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü’ne gönderildiği.,”  2013 yılından evvel hiçbir işlem yapılmadığı ve bu bölgenin Askeri Yasak Bölge içinde kaldığı açıkça belirtilmiş olmasına karşın halen bir bakanlar kurulu kararı olmadan nasıl faaliyetlerine devam edebildiği ise hiç açıklanmamıştır. Ayrıca ön incelemeci sadece İzmir Büyükşehir belediyesinden alınan bilgi doğrultusunda masa üzerinde incelemeler yaptığı açıktır.

 

 

10-  Raporda yer alan “İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 19.04.2018 tarih ve 45943877-307.01-E. 102979 sayılı yazısında da görülmektedir. İtfaiye Uygunluk Raporunun alınması ve Milli Savunma Bakanlığından gelecek nihai görüş akabinde gerçekleştirilecek olan imar uygulaması ile imar mevzuatı kapsamındaki değerlendirmenin tamamlanması halinde İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı işlemleri tamamlanmış olacaktır.”

 

Bu ifadeden anlaşılacağı gibi imar mevzuatına aykırı bir yere İŞYERİ ÇALIŞTIRMA RUHSATI verilemesinin mümkün olmadığı açıktır.

 

 

11-  Raporun sonunda yer alan, “İzmir Büyükşehir Belediyesinin bir şirketi olarak kamu hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ile ilgili çalışan şirketimizde çevre duyarlılığının çok yüksek olduğu, alınması gereken tüm izinlerin işçi sağlığı ve güvenliği konusuna da önem vererek tüm önlemler ve izinlerin alınmış olduğu iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı ile ilgili yukarıda belirttiğim şekilde tüm bilgi ve belgeler tamam olmakla birlikte yer aldığımız alan itibariyle diğer kurumlardan alınması gereken görüşlerin gecikmesi nedeniyle tamamlanamadığı ek olarak sunduğum evraklarda da görülmektedir”

 

İZBETON Belediye şirketidir, Bilgi Edinme Sorularımıza “İZBETON ayrı bir tüzel kişiliği olduğunu” açıklarken şimdi de Kamu Hizmetlerinden nasıl söz edebilmekte olduğunu anlayamadık. Ayrıca Kamu Hizmetlerini gerçekleştiren bir kurumun İŞYERİ ÇALIŞTIRMA Belgesi olmadan İTFAİYE UYGUNLUK Belgesi olmadan çalıştırılması mümkün değildir. 

 

 

SONUÇ;

 

Yukarıda sıraladığım nedenlerle ve ekte sunduğum belgeler üzerinden konunun tekrar incelenmesi İZBETON Genel Müdürü dışında İZBETON Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ilgili müdürleri ve yıllardır İtfaiye Uygunluk Belgesi olmadan İZBETON Tesislerinin çalışmalarına müsaade eden İtfaiye Daire Başkanlığı hakkında ve ön incelemeyi yapan muakkip hakkında incelemeyi eksik yapmış olduğundan,  soruşturma açılmasını talep ediyorum.

 

Temiz İzmir Derneği adına

Başkan Nivent Kurtuluş

 

Ekler;

Bilgilendirme Notu

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ÇED itirazı

 

TC İzmir Cumhuriyet Savcılığına yapılan suç duyurusu

 

BİLGİLENDİRME NOTU

 

ÖN BİLGİ;

TANIMLAR MADDE 4

a) Alıcı Ortam: Hava, su, toprak ortamları ile bu ortamlara ilişkin ekosistemleri,

d) Çevre İzni: Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; hava emisyonu, çevresel gürültü, atıksu deşarjı ve derin deniz deşarjı konularından en az birini içeren izni,

e) Çevre İzin Belgesi: Alıcı ortamları korumak amacıyla ilgili mevzuat uyarınca işletmelere verilecek belgeyi,

f) Çevre İzin ve Lisans Belgesi: Bu Yönetmelik kapsamında verilecek çevre izin ve çevre lisanslarını kapsayan belgeyi,

g) Çevre Lisansı: Ek-3C’de yer alan lisans konuları ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin teknik yeterliliği,

h) Emisyon: İşletmelerden, alan ve noktasal kaynaklı katı, sıvı veya gaz haldeki atık maddelerin, titreşimin, ısının veya gürültünün havaya, suya veya toprağa doğrudan veya dolaylı olarak salımını,

ı) Geçici Faaliyet Belgesi (GFB): İşletmelerin faaliyette bulunabilmeleri için çevre izni ve lisansı öncesi verilen belgeyi,

i) İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı: İşletmelerin, tabi olduğu mevzuata göre fiziksel şartları sağladığına ilişkin belgeyi,

j) İşletme: Tesis ve faaliyetlerin BÜTÜNÜNÜ,

k) İşletmeci: Çevre izin ve lisans sürecine tabi olan işletmeyi, işleten ve/veya mülkiyet hakkına sahip, hukuki olarak sorumlu, gerçek veya tüzel kişiyi,

l) Tesis: Alıcı ortama emisyonu olan ve/veya atıkların toplanmasından taşıma hariç bertarafına kadar gerçekleştirilen işlemlere ait ünitelerin bütününü,

GENEL HÜKÜMLER MADDE 6

(2) Birden fazla tesisi olan işletmelerin çevre izni veya çevre izin ve lisansı işlemleri, işletme adına ve işletmede aynı adreste yer alan tüm tesisler değerlendirilerek yürütülür ve sonuçlandırılır.

 

 

 

İZBETON FAALİYETLERİ;

 

Ek-1 kapsamındaki faaliyet ve tesisler

ü  Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Depolama Tesisleri (HALA İŞLETİLEN SAHALARI VAR MI? ÜÇÜ KAPANDI DİYE KAMUOYUNDA BİLİNİYOR (YELKİ /GÖKDERE /KIRIKLAR), AYRICA BU SAHALARIN İŞLETİLMESİ İLE İLGİLİ ORMAN İDARESİ BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE YAZI GÖNDERİLDİĞİ; KONUYLA İLGİLİ MAHKEMENİN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VAR)

Dayanak;

8. Atık Yönetimi

8.1 Atık ara depolama, geri kazanım ve bertaraf tesisleri

Ek-2 kapsamındaki faaliyet ve tesisler

ü  Hazır Beton Santrali

ü  Parke/bordür Üretim Tesisi

(554 parsel tarla / 367 parsel ham toprak 305 parsel zeytin ağaçlı tarla 556 parsel arsa )

ü  Asfalt Plenti

ü  Stok sahası

 

Dayanak;

2. Madencilik ve Yapı Malzemeleri Endüstrisi

2.13 Üretim kapasitesi 10 m3/saat veya üzerinde olan, çimento kullanarak beton, harç veya yol malzemesi üreten tesisler; malzemelerin sadece kuru oldukları zaman karıştırıldıkları yerler dahil. 2.15 Üretim kapasitesi 5 ton / saat ve üzerinde olan, çimento veya diğer bağlayıcı maddeler kullanarak, sıkıştırma darbe, sarsma ve titreşim yoluyla şekillendirilmiş malzeme üreten tesisler

2.14 Üretim kapasitesi 5 ton/saat ve üzerinde olan, çimento veya diğer bağlayıcı maddeler kullanarak, sıkıştırma darbe, sarsma ve titreşim yoluyla şekillendirilmiş malzeme üreten tesisler.

2.15 Yol malzemesi hazırlayan asfalt plent tesisleriyle (katran eritme ve püskürtme tesisleri dahil) mineral malzemeli bitüm veya katran karışımlarını eriten ve üreten tesisler.1

9. Maddelerin depolanması, doldurma ve boşaltılması

9.11 200 ton/gün ve üzerinde kuru durumda iken tozuma yapabilen yığma maddelerin, damperli araçlar veya devirmeli depolar, kepçeler veya teknik araç ve gereçlerle doldurulup boşaltıldığı açık veya tam kapalı olmayan depolama veya eleme-paketleme tesisleri. (200 ton/gün veya üzerinde madde aktarılan tesisler ile hurda metal depolama sahaları dahil olup, hafriyat çalışmaları hariçtir).

 

madde 6/ 2. fıkrayı dikkate alırsak, neden sadece asfalt plenti gündeme alınmaktadır?

 

T.C

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

 

İZBETON hakkında;

 

1-       İZBETON A.Ş 350 Ton/saat Kapasiteli Asfalt Plent Tesisi 14.06.2016 tarihinde ÇED Dosyası askıya çıktı ve tarafımdan askı süresinde itiraz yapmama karşın itirazımın yanıtını neden verilmiştir?

2-       ÇED dosyasından, 1/100.000  ölçekli çevre düzeni planında, bu parsellerin askeri alan ve kentsel yerleşim alanı olduğu yazıyorken bu alanda nasıl kurulduğunun yasa ve yönetmeliğe göre ayrıntılı olarak açıklanması.

3-       Herhangi bir arsaya asfalt plenti kurulabilmesi için, esas şart, kurulacak parsel ya da parsellerin,'BACALI SANAYİ İMARI' KOŞULUNU SAĞLAMALARI koşulu aranırken neden İZBETON için bu şart aranmamıştır?

4-       Bu durumda, İzmir Büyük Şehir Belediyesi, buraya  İmar Durumu  Şartı  Sağlanamadığı için G.S.M. VEREMEZ. GSM olmadan çalışmasına Çevre ve Şehircilik olarak neden bir işlem yapılmadığının açıklanması.

5-       Nitekim halihazır İZBETON sahasındaki, Asfalt plentine de yıllardır GSM Verememiş bu PLENT KAÇAK ÇALIŞMIŞ olmasına rağmen neden iş ve işlemler yapılmamıştır?

6-       Şu an GSM var mıdır?

7-       Bacalı İmara sahip olmadığı için GSM ALAMIYACAK BİR ASFALT PLENTİNE “ÇED Dosyasını” il müdürlüğünüz nasıl kabul etmiştir?

8-       Ekte sunduğum 29.04.2015 tarih 11141585 sayılı eski il Müdür Yardımcınız Mehmet Ali Arslan imzalı yazıda Çevre İzni bulunmadığı ve İşyeri çalıştırma ruhsatı bulunmadığını içeren bilgilendirme yazısı sonrası, İl Müdürlüğünüz tarafından yapılan iş ve işlemlerin ne olduğu hakkında bilgi edinmek istiyorum.

9-       20.11.2015 tarih 53430539-150.01 sayılı ekte sunduğum, İl Müdürünüz Selahattin Varan İmzalı yazıda yer alan “Çevre İzni ile ilgili süreci devam etmektedir” Çevre izinleri alındı mı alındı is bu yasa ve mevzuata uygun mudur?

10-   Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 07.08.2015tarih ve 1982 sayılı yazınız ile  “Hava emisyonu” konulu Geçici Faaliyet belgesi alınmıştır yazınızdan sonra 130338 sayı ile İzmir Valiliğine yapmış olduğum 25 Kasım 2015 tarihli 4 sayfalık kapsamlı raporumda yer alan EK1 ve EK 2 kapsamında GFB veremeyeceğinizi yazmış olmama rağmen tarafıma konuya ilişkin cevap verilmediği anlaşıldığından GFB nasıl verildiğinin açıklanmasını talep etmekteyim. Ekte vermiş olduğum 4 sayfalık rapor mevcuttur.

11-   Yine Ekte sunduğum 05.05.2015 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan imzalı yazıda “İZBETON A.Ş’nin 1. Sınıf GSM kapsamında İşyeri Açma Çalışma Ruhsatı başvurusu bulunmaktadır” yazısından anlaşılacağı üzere yıllardır GSM olmadan faaliyet gösteren bir işyeri hakkında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü neden bir işlem yapmadığı konusunda açıklama beklemekteyim.

 

Yukarıdaki sorularımın maddelere ilişkin cevaplanmasını talep etmekteyim.

 

Temiz İzmir Derneği Adına

Başkan Nivent Kurtuluş

 

 

Dağıtım Gereği

Çevre ve şehircilik Teftiş Kurulu Başkanlığı'na

TBMM Dilekçe Komisyonu'na

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'ne  


Kaynak: