Soruşturma tutanaklarında yer..,

4 Şubat 2019 Pazartesi , 19:52
Okunma: 3416
0 Yorum

alan ilginç ayrıntı!

 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak  açıklanan Tunç Soyer’in babasının TÜRKEŞ’E karşı haksız uygulamaların iddiaları her gün gündemde,
 
Konuya ilişkin kitapları zamanım yettiğince okudum ve okumaya devam ediyorum,
 
Alparslan Türkeş’in Savunma adlı kitabını edindim,
 
Yazılan kitapta tüyler ürpertici birçok detay var onları burada yazmak istemiyorum,
 
Çünkü siyasi görüşü her ne olursa olsun,  insan olan herkesi çıldırtacak boyutta,
 
Beninim üzerinde durduğum konu, Uğur Mumcu’nun kaleme aldığı kitabın son bölümlerinde yer alan Nurettin Soyer hakkında açılan soruşturma,
 
Konuyu gaze-temiz.com.da tüm detaylarıyla vermiştim,
 
Yazıyı okuyamayanlar için bir kez daha linkini vermekte yarar görmekteyim,
 
 
Soruşturma tutanağın ilk kısmında,
 
“İzmir Hava Eğitimi Komutanlığı Askeri Mahkemesinde görevli, Hv. Hâk. Alb. Nurettin SOYER'in;

a. İzmir'de bulunan, Otel Paşa işletmesinin 1983 yılında kiraya verilmesi sırasında, kiralayanlardan; mukaveleyi kendi istekleri doğrultusunda hazırlatacağı vaadi ile 4 milyon nakit, 2 milyon vadeli senet karşılığı olmak üzere toplam 5 milyon lira para aldığı,

b. Halen aynı şirketin hisselerini ele geçirmek için, ortaklar arasında moral kırıcı yollara başvurduğu ve şahsi mal varlığı ve serveti ile uygun olduğu kabul edilemeyecek ölçüde yüz milyonlarca Türk lirasını nakden ödediği, bu devir işlemlerinin önemlilerinde bizzat kendisi bulunduğu, tali olanlarda ise ailesi ve yakınlarını kullandığı, şimdiye kadar ödediği nakit paranın 140 ilâ 160 milyon lira civarında bulunduğu, ödenen paraların az bir kısmının da kendisine ait olduğunun yaygın söylenti halinde bulunduğu, bu hususun da teyidi için ortaklara ait hisse senetlerinden bir kısmını eşi bayan Soyer ve oğlu Soyer adına 40 milyon Türk lirasından fazla ödemek ve pay defterine geçirmek suretiyle devraldığı..,”
 
Bir sıkıyönetim savcısında bu meblağda nasıl paradan söz edilmektedir?
 
Soruşturma tutanağının devamında,

“..,Yeni Yönetim Kurulu otel kirasının 7 milyon liradan 25 milyon liraya çıkarılması için karar alarak kiracılara tebliğ etmiştir. Yönetim Kurulunda Alb. Soyer'in oğlu Tunç SOYER de bulunmaktadır. “
 
2. Cennet Turizm Sanayi A.Ş.'nin hisse senetlerinin Alb. Soyer ve ailesince büyük miktarlarda toplandığı iddiası : Cennet Turizm Sanayi A.Ş.'nin pay defterinin son du131 rumunun fotokopisi {EK- ) olarak ilişikte sunulmuştur. Buna göre Alb. Soyer'in 20 hissesi bulunmaktadır. Öncesinde de kendi adına hisse alıp satmamıştır. Hisse senetlerinin Alb. Soyer'in avukat olan oğlu Tunç SOYER tarafından Brifing Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Sultan Motel müsteciri Çınar NALBANTOĞLU adına topladığı, bu işin spekülâsyonları önlemek için yapıldığı, hisseleri dağıtmak için de annesi Güneş SOYER adına da 236 hisse alındığını ancak bu hisselerin asıl sahibi olan Çınar NALBANTOĞLU'na devredildiği Onur SOYER ifadesi sırasında verdiği belgeler ile ispatlanmıştır. Onur SOYER sözleşmelerine göre % 51 hisseyi sağladığı takdirde Çınar NALBANTOĞLU'ndan 600 hisse alacaktır. Babasının velayeti altında olmayan ve reşit olan Tunç SOYER ile Onur SOYER'in bu kabil ticari faaliyetlerinin babalarını ilzam etmeyeceği açıktır. .,”
 
Bu satırlardan anlaşılan nedir?
 
Bahsedilen paralar Nurettin Soyer’e ait değil,
 
Eşi Güneş Soyer, Oğulları Tunç ve Onur Soyer’e ait,
 
Reşit olan oğulları,
 
Tunç Soyer 1959 doğumlu,
 
Kardeşi Onur Soyer ise Tunç Soyer’den 11 ay küçükmüş,
 
Yani Tunç Soyer 24 yaşında, Onur Soyer ise 23 yaşında,
 
Ve her iki evlatta çocukluğundan beri ticaretle uğraşan kişiler değil,
 
Ankara Hukuk Fakültesinde okuyan genç delikanlılar,
 
Oldukça varlıklı bir ailenin çocuğuyum ve benimde 1ki ağabeyim var,
 
Onlar 24 yaşındayken böylesi bir yatırımlarını görmedim,
 
Kim bilir belki soruşturma gereği gibi, yürütülmemiş olabilir mi?
 
İhbarcılar soruşturma evresinde, yaptıkları ihbarlardan neden vazgeçmişlerdir?
 
Soruşturmanın devamında ise,
 
“Hâkim Alb. Nurettin SOYER'in reşit olan çocukları Tunç SOYER ve Onur SOYER ile sözü edilen şirket arasında.., SOYER kardeşlerin şahsi kefaletleri altında aile fertleri adına alınabilecek veya üçüncü şahıslar uhdesinde muhafaza edilebilecektir.., 600 adet hisse senedi eşit miktarda Tunç SOYER ve Onur SOYER'e ait olacaktır. Bu açıdan da bir bölüm hisse senetleri Hâkim Alb. Nurettin SOYER'in çocukları ve eşi üzerinde görülmektedir.”
 
Tunç Soyer 24 yaşında, Onur Soyer 23 yaşında iken 600 adet hisse senedini nasıl alabilmişlerdir?
 
Soruşturma tutanağının son bölümünde ise,
 
“..,Bu haliyle Hâkim Alb. Nurettin SOYER'in çocukları ve eşi adına karşılığı milyonlara varan hisse senedi satın 'aldığı iddiası da sukut bulmamıştır…, Yapılan ihbar dilekçesinde, ilgilinin sosyal yaşantısı bakımından geliriyle uygun olduğu kabul edilemeyecek ölçüde harcamalar yaparak şirkete ait hisse senetlerini topladığı ihbar edilmiş olduğundan inceleme ve soruşturmaya başlanılmıştır. a. Yukarıda da belirtildiği gibi şirket hisse senetlerinin satın alınması işlemleri Brifing Turizm A.O. tarafından finanse edilmiş, ilgilinin velayeti altında bulunmayan çocukları tarafından gerçekleştirilmiştir. İddia kanıtlanmamıştır. "
 
23- 24 yaşında reşit olan çocukları tarafından işlemler gerçekleştirilmiş!
 
Suç unsuru bulunmamış KINAMA cezası verilmiş.
 
"Kamu görevlilerinin ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının Türk Ticaret Kanunu'na göre tacir veya esnaf sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunmaları, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev almaları, ticaret yapmaları veya yaptırmaları yasalarla yasaklanmış ise de anonim ortaklıklarda pay sahibi olmaları yasaklanmamıştır. Hâk. Alb. Nurettin SOYER sözü edilen anonim ortaklığın 30 pay ile ortağıdır. Faaliyet ve ortaklık işlemleriyle ilgisi bir ölçü içerisinde kalmak durumundadır. Ancak bir bölümüyle kendi ifadesinden, bir bölümüyle ilgililerin beyanlarından, ortaklık işlemleriyle bu ölçüler ve genel kurul toplantıları dışında da ilgilendiği bir yakınının Paşa Motel .kiracılarına faizle borç para vermesine aracılık ettiği anlaşılmaktadır. Bu davranışları resmi sıfatının gerektirdiği saygınlık ve güven duygusunu sarsacak nitelikte değerlendirilmiş, Askeri Hâkimler Kanunu'nun 29/B-1 inci maddesi uyarınca kınama cezası ile cezalandırılmıştır. "
 
Nurettin Soyer, bundan sonra ne yapmış, hangi oteli devletten kiralamış, bu otel ne olmuş hepsini gelecek yazılarımızda evraklarıyla sizlerle paylaşacağım.
 


Kaynak: