Söz verdiğimiz gibi..,

27 Mart 2019 Çarşamba , 19:26
Okunma: 2318
0 Yorum

Bostanlı Kıyı Düzenleme ihalesinin ayrıntılararın..,

 

Karşıyakalının denizle bağını koparan bu çalışmalar ne zaman bitecek?

 

Öncelikle duyarlı okurlarımıza gerçekten teşekkür ediyoruz,

 

“Nivent hanım, Bostanlı sahilinde, Karşıyaka Evlendirme Salonun olduğu yerde ve etrafını çevreleyen levhaların bazılarında İBB'nin yazısının olduğu şantiye var. Devlet Kurumların ihaleli işlerin şantiyelerinde işe ait bilgileri içeren levhalar olması gerekirken yoktu. 

Şantiyede işin bitmesi için yapılması gereken çok imalatlar var. İBB'nin reklamlarını yaptığı Bostanlı Sahil düzenlemesi 1.Etap ve 2.Etap işlerinin olduğu biliniyordu. 29.8.2016 tarihli 10 milyonluk Proje Ne oldu? 
 
Yazınızda da İBB Genel Sekreteri Buğra Gökçe'nin kendi resmi ile 1.Etap işinin reklamını yaptığı açıklanıyordu. Haberinizin linkini yolluyorum." 
 
 
Tarafımıza yollanan bu yazı sonrası,
 
Cimer üzerinden sorularımızı hazırladık.
 
Sayın Yetkili       
  
Bostanlı Sahil düzenlemesi 2.Etap işinin Ekap no'su: 2017/281894 dür. İşin sözleşme tarihi 25.8.2017,sözleşme bedeli 24651610 TL ve İşin süresi 450 gündür. 1. Etap işinin Ekap no'su 2015/65556 dır, sözleşme bedeli 8086249 TL,  Bostanlı Kıyı Düzenlemesi 1.Etap işi ihale dosyasının sözleşmesinde sıra no'su 17,iş kalem no'su İ. O7 olan imalatın birim fiyat teklif cetvelinde metre kare olan ölçü birimin ton olarak düzeltilmesi hususunda bir firmanın başvurusu bulunmaktadır. Söz konusu başvurudaki hususun doğruluğu 29/6/2015 tarihinde idarenin aldığı kararda açıklanmıştır. Bu kararda zeyilname yapılarak birim fiyat teklif cetvelinde başvuruda belirtilen düzeltmenin yapılması ve ihalenin 13/7/2015 tarihine ertelenmesi ifade edilmektedir. Ancak Yapım ihaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 27 maddenin 1.bendinde "Değişikliklere ilişkin zeyilname ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde dokümanı alanların tamamına gönderilir, hataların ve eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise Kanunun 26. maddesine göre düzeltme ilanı yapılması gerekir" denilmektedir. Yine aynı maddenin 5 bendinde aynı kanun gereğince düzeltme ilanı yapılması gerekir denilmektedir.  Aşağıda sıraladığım sorularımızın yanıtlanmasını ve inceleme yapılmasını talep etmekteyim.   
  
1- 2. Etap işinde şantiyede bilgilendirme levhası neden yok? 
 
2- 2.Etap işi sözleşmesindeki işin süresine göre bitmesi gerekirken neden bitmedi? 
                                
3- Zamanında bitmeyen 2.Etap işinde müteahhit'e gecikmeden dolayı yasal olarak kesilmesi gereken cezalar kesildi mi? 
            
4- 2.Etap işi'nin süre uzatımı yapıldı mı? Yapıldı ise süresi nedir?   
                  
5- 2.Etap işi'nin bitim süresinden 4 ay geçmiş olmasına rağmen işin bitiminde yapılması gereken geçici kabul yapıldı mı?     
                      
6- Geçici kabul yapıldı ise geçici kabulde ödenmesi gereken 0/0 3 yasal kesinti hariç paranın tamamı ödendi mi? 
                             
7- 1.Etap işinde Yapım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin 27 maddesindeki 1.ve 5.bentlerine göre düzeltme  ilanı yapılması gerekirken Ekap’taki ilan bilgileri bölümünden düzeltme ilanının yapılmadığı anlaşılmıştır. Düzeltme ilanı neden yapılmamıştır?   
                    
8- 1.Etap işinde idarenin 29/6/2015 tarihinde aldığı karara ve Yapım ihaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin 27 maddenin 1. bendine göre zeyilname gönderilen firmaların zeyilname alındı tebliğini ve ihale dokümanı alanların tamamının listesini e. posta ile tarafıma iletilmesini istiyorum.   
                          
9- 1.Etap işinde düzeltme ilanı yapılması gerekirken yapılmamasından dolayı oluşan soru işaretlerimize açıklık getirebilmek için bu işte yapılan hakedişlerin tarafıma e. posta ile gönderilmesini  istiyorum. 
 
Bostanlı Kıyı Düzenlemesi 1.Etap ve 2.Ekap işleri ile ilgili sorularımı 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanuna göre tarafınızca İzmir Büyükşehir Belediyesine sorulmasını talep ederken, konunun İçişleri Bakanlığı müfettişi tarafından incelenmesini ve sonucundan tarafıma bilgi verilmesini talep etmekteyim. 
 
 
 
 
 
 


Kaynak: