Suç Duyurusu (1)

6 Aralık 2020 Pazar , 19:15
Okunma: 2145
0 Yorum

Yarın...,

 

Çeşme belediyesi,
 
Hakkında suç duyurumuzu,
 
Pazar günü paylaşacağımızı sizlere duyurmuştuk,
 
Çeşme Belediyesi hakkında, ayrıca diğer suç duyurularımızı,
 
Yarın sizlerle paylaşacağız,
 
İmar, kayıp hurdalar ve doğrudan temin ihaleler hakkında.
 

T.C 
İZMİR VALİLİĞİ’NE

Çeşme ilçesi Sakarya Mahallesi, Boyalık Mevkii 2123 ada 9 parselde kayıtlı 1 Nolu ve 2 Nolu taşınmazla ilgili;

- Çeşme belediyesi, 2011 yılında, Encümen Kararı ile yıkım kararı almış, gereğini yapmamış,
 
- 2017 yılında tekrar yıkım kararı almış, İmar Barışı sinyalini alan Çeşme Belediyesi yıkımı yavaştan alarak, İmar Barışı gelmesiyle tüm alınan kararları iptaline sebebiyet vermiştir.

- 2011 yılından 2017 yılına kadar görevlerini ihmal etmişlerdir.

- Yıkım kararı alınan ikiz villanın paydaşı, Kat Mülkiyeti Kanununa göre diğer paydaştan, MUVAFAKAT ALMAMIŞ oysa ki muvafakat alınmadan basit tadilat işlemleri bile yapılamazken, ikiz villanın teki adeta peynir gibi kesilip yıkılmış tadilat ruhsatı ile projesine aykırı olarak enine boyuna büyümüştür. Tüm bunlar yapılırken Çeşme belediyesi hiç sesini çıkarmamıştır.

- Yıkım esnasında, yan binanın statiği zarar görmüş ve oturulamaz hale gelmiştir.
 
- Dokuz Eylül Üniversitesinden bilirkişi tespitinde, “..,binanın zarar gördüğünü her iki binanın yıkılması gerektiğine” karar vermiş,
 
- Bu Rapor 2019 yerel seçimlerinden sonra Çeşme Belediyesine iletilmiş, ancak Çeşme belediyesi yine görevini yerine getirmemiştir.,
 
- Dokuz Eylül Üniversitesi raporuna ikna olmayan Çeşme belediyesine Mühendisler Odasından alınan raporda, “..,Binanın taşıyıcı kolonları zarar görmüş” diye tespit raporu hazırlamışlar,
 
- Çeşme Belediyesi iki yetkili kurumun raporlarını Yapı Kayıt Belgesi var diye kabul etmemiş.

Bahse konu parseller 3. Derece Arkeolojik Sit Alanında olması gerekçesiyle Sit Kurulu Şubat ve Haziran 2020 yılında karar vermiş.   “..,19.01.2018 gün ve 21 sayılı encümen kararı ile; 2 nolu bağımsız bulunduğu alanda sondaj kazısı 2863 sayılı Yasa kapsamında taşıyıcı kolonların yıkılarak aykırılığın giderilmesinin mümkün olmadığı, taşıyıcı bölümdeki kolonun binanın statiğini etkilediği bu nedenle; statik gerekçeler ile binanın tamamının yıkılmasına..,” Bu kararda Çeşme Belediyesi Başkan Yardımcısı Faika Tütüncüoğlu Öner’in de imzası olmasına karşın Yapı Kayıt Belgesi var diye yıkımı gerçekleştirmemek için gereken her türlü çabayı göstermektelerdir. 

- Sit Kurulu Kararını da kabul etmeyen Çeşme Belediyesi yetkilileri İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden görüş sorarlar. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yazılan tarafından, Çeşme Belediyesine yazılan yazı da,“..,Bu kapsamda Özel Kanuna tabi alanlarda (Kıyı Kanunu, Kültür veTabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, Mera Kanunu, Orman Kanunu gibi) bulunan yapılar hakkında bu Özel Kanunlar uyarınca veya herhangi bir Mahkemece verilmiş yıkım kararı veya para cezası var ise alınan Yapı Kayıt Belgesi bu kararların uygulanmasına engel teşkil etmeyecektir.” Yazının son cümlesinde ise yıkım resimleri bize yollandığında, Yapı Kayıt Belgesi İptal olacaktır şeklinde yazılarını sonlandırmışlardır.

- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yazısı da yeterli gelmemiş, olacak ki bu kez Çevre ve Şehircilik Bakanlığından görüş istenmiştir. Çeşme Belediyesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yolladığı yazı da, Sit Kurulu Kararlarını gönderip göndermediğinin ayrıca sorgulanması gerekmektedir. Eğer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yollanan yazıda, Sit Kurulu Kararı yok ise ortada büyük bir suç olduğunu düşünmekteyiz.
 
Sonuç;
 
Kat Mülkiyeti Kanununa aykırı muvafakat alınmadan binanın yeniden yapılmasına müsaade eden, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Mühendisler Odaısı kararlarını görmezden gelen, Sit Kurulu Kararlarının gereğini yapmayan Çeşme Belediyesi görevlileri hakkında soruşturma açılmasını talep etmekteyiz.

Temiz İzmir Derneği adına
Nivent Kurtuluş


Kaynak:

Etiketler:

  • Suç,
  • Duyurusu,
  • (1),