Temiz İzmir Derneği'nin

22 Kasım 2019 Cuma , 20:33
Okunma: 1923
0 Yorum

açtığı dava..,

 

“Üçkuyular-Konak (4. Bölge) etabına ait kıyı kesimine ilişkin 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlave ve Değişikliği” 

Temiz İzmir Derneği tarafından açılan dava da,10 Ekim 2019 tarihinde, bilirkişi incelemesi yapıldığını sizlerle paylaşmıştık,
 
 
 
Bugün, 47 sayfalık bilirkişi raporu tarafımıza tebliğ edildi.

Bilirkişi raporunun son sayfasını sizlerle paylaşıyoruz,

Pazar akşamı diğer detayları sizlerle paylaşacağız.

Tramvay kararının ise nazım imar planlarına ilişkin gösterimlerde Raylı Toplu Taşıma Hattı" gösteriminin yer aldığı hususu dikkate alındığında 1/25.000 ölçekli plan üzerinde gösterilmemiş olmasının planların kademeli birlikteliği ilkesine uygun olmadığı,

Yerinde yapılan incelemeler doğrultusunda var olan uygulamanın plan öngörüleri ile farklılaşan yönlerinin bulunmasının plan gerekçesi ile örtüşmeyen bir içerik taşıdığı ve bu durumun planlama süreci açısından planlama ilke ve esasları ile uyumlu olmadığı

Dava konusu planların tünel gösterimi ve toplu taşım gösterimleri açısından teknik eksikliklerinin bulunduğu, bu durumun planlama ilke ve esasları ile imar mevzuatı açısından uygun olmadığı kanaatine ulaşılmaktadır.

Planlamanın teknik ölçütleri açıdan yetersizliği ortaya konmuş işlemin, imar mevzuatı ve planlama ilkeleri ile çelişeceği bu nedenle dava konusu işlemlerin kamu yararı ilkesine uygun olmadığı kanaatine ulaşmıştır.

Yukarıdaki hususlar göz önünde bulundurulduğunda sonuç olarak bilirkişi kurulumuzca dava konusu nazım ve uygulama imar planı revizyonlarının, imar planının bütünlüğüne ve genel yapısına uygun olduğu, ancak üst ölçekli planlara, imar mevzuatına, planlama esaslarına, şehircilik ilkelerine ve kamu yararına, planlama tekniklerine uygun olmayan yönlerinin bulunduğu hususlarında ortak bir kanaate varılmış bulunulmaktadır.
 
 


Kaynak: