Umarız Biz yanılıyoruzdur..,

18 Haziran 2018 Pazartesi , 22:17
Okunma: 1649
0 Yorum

Aksini düşünmek istemiyoruz!!!

 
Geçtiğimiz yıldan beri İzmir Valiliği, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne değişik zamanlarda sorularımızı aynen şu ifadelerle sorduk,
 
Narlıdere İlçesi 8 Ada 188 parselde bulunan villa ve 79 ada 283 parselde bulunan villaların

1-İnşaat Ruhsatı hangi tarihte KAKS ve TAKS ne olarak ruhsat verilmiştir.
2-Yapı Kullanım Belgesi hangi tarihte verilmiştir?
3-Plan notunda ne yazıyor?
4-Ruhsat eklerine uygun olarak mı yapılmış.
5-Resimler incelediğinde ruhsat eklerine ve plan notlarına aykırı yapıldığı görülmekte, gözle görebildiğimiz inşaat fazlalıklarının Valiliğiniz tarafından inceleme yapılmasını ve sonucundan tarafıma bilgi verilmesini talep etmekteyim.
 
Ne yazık ki cevap bile verilmedi.
 
Sorularımı ısrarla tekrar tekrar sorunca, cevaplandı.
 
Şimdi sizlerle beraber gelen cevabı değerlendirelim,

"Söz konusu 8 Ada 188 Parsele 08.04.1996 tarihli 963 sayılı yeni yapı ruhsatı verilmiş olup, İmar Planına göre TAKS: 0.05, KAKS: 0.05 olduğu nazara alınarak 3.531 m2 büyüklüğündeki bu parsel için 407 m2 brüt inşaat alanını ve 245,79 m2’lik emsal alanını içeren inşaat ruhsatı düzenlenmiştir."
 
 
Resim incelendiğinde, görülen binalar 245,79 m2’lik emsal midir?
 
Resime dikkatli bakıldığında, havuz ve evin parselden dışarı taşmaları var mıdır?
 
Şimdi gelelim 2. Sorumuzun  cevabına,
 
"Söz konusu 79 Ada 283 Parsele 20.03.2013 tarihli 5512 sayılı yeni yapı ruhsatı verilmiş olup, İmar Planına göre TAKS: 0.05, KAKS: 0.05 olduğu nazara alınarak 4,320 m2 büyüklüğündeki bu parsel için 220 m2 brüt inşaat alanım ve 206 m2’lik emsal alanını içeren inşaat ruhsatı düzenlenmiştir."
 
 
 
Bu resim incelendiğinde yapılan binalar 206 m2 midir?
 
Şimdi gelelim plan notlarına;
 
"..,Emsal %5 den fazla olmamak kaydıyla hiçbir şekilde 250 m2 geçmemek toplam 2 katı (6.80) aşmamak..,"
 
Diğer açıklamaları okuyamıyorum çünkü karartılı bir şekilde yollanmış yazımızın sonunda, paylaşacağım,
 
Sorularımıza verilen cevapları imza altına alan, Narlıdere Belediye Başkanı  Abdul Batur,
 
“8 Ada 188 Parsel ve 79 Ada 283 parselde bulunan yapıların ruhsatlı ve yapı kullanma izin belgeli olduğu ve ruhsata aykırılık olmadığı tespit edilmiştir. “
 
Diye cevaplamakta ve cevap yazısının son bölümünde ise,

“Bahse konu olan parsellerle alakalı bilgi almak isteyen kişinin bilgi edinme yasasından faydalanabilmesi için ilgisinin ve mülkiyetini belgelemesi gerekmektedir. Mülkiyeti ve bilgisi bulunmadığından bilgi edinme kanunundan yararlanması mümkün değildir. Başvurucunun konuyla ilgili yeterli teknik bilgisi olmadığından mesnetsiz iddialarıyla kurumumuzu haksız yeri suçlandığı ve kurum aleyhine olumsuz algı yaratılmaya çalışıldığı açıkça ortadadır.”
 
Sayın Batur biz hiç kimseyi suçlamayız, bize gelen ihbarları ve iddiaları sorumluluğumuz ve tüzüğümüz gereği sorarız. Siz yayınladığımız resimlere baktığınızda hala 250 metrekare diyebiliyor musunuz?
 
Sizin mesnetsiz iddia dediğiniz parsellerdeki yapılar, İMAR BARIŞINDAN yararlanırsa ne olur?
 
İddia konuları İmar Barışı ile giderilir,
 
Sizin uygun dediğiniz yerler, İmar Barışına girerse, o binalar af olur,
 
Yapanın yanına kar kalır!
 
Ama TCK 281 hükümleri gereği,

“ Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme
(1) Gerçeğin meydana çıkmasını engellemek amacıyla, bir suçun delillerini yok eden, silen, gizleyen, değiştiren veya bozan kişi, altı aydan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
(2) Bu suçun kamu görevlisi tarafından göreviyle bağlantılı olarak işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.”
 
Biz konuyu ilgili yerlere yazacağız, umarız biz yanılıyoruzdur,
 
Umarız bahse konu parseller İmar Barışı başvurusu yapmamıştır.
 
Asıl merak ettiğimiz konu ise, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne birçok yazı yazmamıza karşın neden incelenmediğidir.
 
 
 


Kaynak: