Urla ilçesinde, sürekli..,

17 Aralık 2018 Pazartesi , 19:58
Okunma: 1912
0 Yorum

bir plan değişikliği..,

 
Bugün İzmir Büyükşehir Belediyesinde askıya çıkan bir plan,
 
“Urla İlçesi, 1/5000 ölçekli 3. ve 4. Etap Revizyon Nazım İmar Planında " Bakım ve Akaryakıt İstasyonları " kullanım kararında kalan 1077 ada, 10 parsel ile " Belediye Hizmet Alanı " kullanım kararında kalan 1077 ada, 11 parsele ilişkin hazırlanan NİP-27142,2 plan işlem nolu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği.”
 
Nazım İmar Planı değişikliğinin, plan açıklama raporu yok!
 
Askıya çıkan planın, neden plan açıklama raporu olmadığını bilemiyoruz,
 
Planın açıklama raporundan vazgeçtik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinde yapılmak istenilen nedir? 
 
Askıda olan planın, Pafta bilgileri mevcut,
 
 
 
 
Planlanan alan, denize oldukça yakın,
 
Planlanan alan, toplam 4984 m2,
 
Urla ilçesinde sürekli parsel bazında, imar planı değişikleri olmakta!
 
Konuyu bilgi edinmeden sorduk, yapılmak istenilen nedir diye!
 
 

 Askıda olan planın Meclis Kararına ulaştık,

 

 

MECLİS KARARI

 
 

            Meclisimizin 10/10/2018 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Başkanlık Önergesine ilişkin, 24/10/2018 tarihli Komisyon Raporunda;
 
           Belediye Meclisimizin 10/10/2018 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen, Bakanlığın NİP-27147,2 plan işlem numaralı, 10/10/2018 tarihli, E.256608 sayılı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Uygulama İmar Planlama Şube Müdürlüğü ifadeli Başkanlık Önergesi, İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 24/10/2018  tarihli toplantısında incelendi. Urla Belediye Başkanlığının 14/08/2018 tarihli, 18435 sayılı yazı ile onanmak üzere Belediyemize iletilen; mülkiyeti Urla Belediyesine ait ve mevcut 1/5000 ölçekli 3. ve 4. Etap Revizyon Nazım İmar Planında "Bakım ve Akaryakıt İstasyonları'' kullanım kararında kalan 1077 ada, 10 parsel ile ''Belediye Hizmet Alanı'' kullanım kararında kalan 1077 ada, 11 parsellere ilişkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik önerisi; Komisyonumuzca incelenmiş olup, Urla Belediye Meclisinin 25/12/2003 tarihli, 202 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli 3. ve 4. Etap Revizyon Nazım İmar Planındaki ''Bakım ve Akaryakıt İstasyonları ile Belediye Hizmet Alanı''nın yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denilmektedir
 
        Yukarıda metni yazılı Rapor, Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup; söz konusu raporun, İmar ve Bayındırlık Komisyonundan geldiği şekilde kabulüne, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi gereği, Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 

             Belediye Meclisimizin 10/10/2018 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen, Bakanlığın NİP-27147,2 plan işlem numaralı, 10/10/2018 tarihli, E.256608 sayılı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Uygulama İmar Planlama Şube Müdürlüğü ifadeli Başkanlık Önergesi, İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 24/10/2018  tarihli toplantısında incelendi. Urla Belediye Başkanlığının 14/08/2018 tarihli, 18435 sayılı yazı ile onanmak üzere Belediyemize iletilen; mülkiyeti Urla Belediyesine ait ve mevcut 1/5000 ölçekli 3. ve 4. Etap Revizyon Nazım İmar Planında "Bakım ve Akaryakıt İstasyonları'' kullanım kararında kalan 1077 ada, 10 parsel ile ''Belediye Hizmet Alanı'' kullanım kararında kalan 1077 ada, 11 parsellere ilişkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik önerisi; Komisyonumuzca incelenmiş olup, Urla Belediye Meclisinin 25/12/2003 tarihli, 202 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli 3. ve 4. Etap Revizyon Nazım İmar Planındaki ''Bakım ve Akaryakıt İstasyonları ile Belediye Hizmet Alanı''nın yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. 


Kaynak: