Uzundere Kentsel Dönüşüm ..,

9 Nisan 2018 Pazartesi , 22:51
Okunma: 1107
0 Yorum

ve Gelişim Projesi” kapsamında derken.,

 

Büyükşehir belediyesi meclis gündeminin komisyonlardan gelen;
 
KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.

22. Belediyemiz yetkisinde yürütülen “Uzundere Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi” kapsamında; Karabağlar ilçesi, 20L2c, 20L2d, 20L3a, 20L3b paftalarda, Uzundere Kentsel Dönüşüm Alanı içerisindeki Konut Alanı kullanımında kalan imar adalarının bir kısmında, yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.68836)
 
Yapı yaklaşma mesafelerinin azaldığı imar adaları hangileri? 
 
İmar plan değişiklikleri yeni yapılacak inşaatlarımı kapsıyor, yoksa!
 
İzmir Büyükşehir Belediyesine ait 139 konut ve 9 işyerinin bulunduğu bloklar mı yoksa yüklenicinin sözleşme gereği sahip olduğu 141 konut ve 24 işyerinin bulunduğu bloklar mı?
 
 


Kaynak: