VARDIR Ya da YOKTUR..,

25 Mart 2021 Perşembe , 19:21
Okunma: 4688
0 Yorum

DEMEK BU KADAR ZOR MU?

 

İki yıldır, Balıkcılar Meydanı yüklenicisi,
 
Hazar-Tek'in %50 ortağı Ergin Gökçe'nin olduğu ve de Ergin Gökçe ile Genel Sekreter Buğra Gökçe arasında 2. veya 3. kan bağı olup olmadığını açıklamak bu kadar zormu?
 
Genel Sekreter Buğra Gökçe ile hiç bir kan bağı yoktur!
 
Diye cevap gelse vatandaşın merakı giderilecek,
 
İki yıldır sürümcemede bırakılması,
 
Soru işaretlerini kla getirmekte,
 
2 Şubat 2021 tarihinde,
 
Cimer üzerinden yine sorduk ve hala cevabı beklemekteyiz.
 
Sayın Yetkili
 
11.12.2020 tarihli ve 2005536220 başvuruma İçişleri Bakanlığı idari denetim müdürlüğünden verilen cevap 4982 yasa kapsamına aykırıdır.
 
Ben yorum yapmadım Firmanın ticaret sicil bilgileri kanunen alenidir, aleni olan kayıtları incelerken soyadın  AYNI oluşu dikkatinizi çekti. Çünkü ihale tarihinde Buğra Gökçe ihaleyi açan kurumun genel sekreteri (yetki amiri), diğer şahıs ise ihaleyi alan firmanın ortağıdır.
 
3628 sayılı kanuna göre bu 2 kişinin ikinci dereceye kadar akraba olmaları halinde ihaleye fesat karıştırılmış olacaktı. Kanun hükmünün şahsi yorumunuz olarak nitelenmesi, başvurunuz konusu olgu ve bulguların saptırılmasıdır.
 
Başvuruyu soyut ve genel olarak nitelemek de ticaret sicil kayıtlarını YOK saymak hükmündedir. Bu kayıtlar, aksi sabit oluncaya kadar resmi ve kesin delillerdir. Bu da sizin şahsi icadınız veya yorumunuz, takdiriniz değil, kanun icabıdır.
 
Kimse ve hiç bir kurum, kanunların üzerinde veya kanunun çizdiği çerçeve dışında bir takdir (veya yorum) hakkına sahip değildir. Böyle yapılmış olması, o yorumu veya takdiri HUKUKİ kılmaz.
 
Ticaret sicil kayıtlarında bir tahrifat iddiası veya ihaleyi almış şirketin kimliği hakkında bir tereddüt de yoktur. Kamu hizmetinde özel hayat diye bir kavram yoktur.
 
Ben kişilerin cinsel tercihlerini, sağlık bilgilerini, vs merak etmedim.
 
Dolayısıyla bilgi edinme talebim, kamu isleri çerçevesinin içindedir. Talebi bu çerçeve dışına çıkaran da ben değilim.
 
Hem maksadımı hatalı yorumlayıp hem de bu yorum doğrultusunda cevap verilmesi, talebin karşılandığı manasında yorumlanamaz.
 
Kaldı ki kamu hizmetlerinde çalışanların diplomaları, maaş bordroları, kendilerine tahsis edilen araçların plakaları, vb bilgiler kamuya aittir ve kamunun bu alandaki bilgilenme hakki, ulusal ve uluslararası mevzuat ile teminat altındadır.
 
Hakkın özüne dokunan kısıtlamalar, ancak Anayasa madde 13'teki şartlar varsa muteber olabilir.
O şartlar yoksa vatandaşın bilgi edinme hakki, salt farklı anlaşıldı diye "doğru ve yeterli" cevap verilmediği müddetçe karşılanmış sayılamaz.


Kaynak:

Etiketler:

  • VARDIR,
  • Ya,
  • da,
  • YOKTUR..,