VAROL BETON'U KİM..,

30 Kasım 2016 Çarşamba , 21:13
Okunma: 2489
3 Yorum

Koruyor?

 
Varol Beton ile ilgili yazılarımıza tam bundan bir yıl evvel başlamışız.
 
İlkyazımız VAROL BETON 2012 yılından bugüne ruhsatsız nasıl faaliyette diye sorarak başlamışız.
 
VAROL BETON web sayfasında, İzmir Hazır Beton Tesisi
Faaliyet Tarihi:
01.07.2012
İştigal Konusu:
Hazır beton imalatı ve satışı, inşaat malzemesi satışı
Kapasite:
90 m3 / saat
Şimdi 2016’ya 9 gün var, yani 2012 yılında açılan tesisin, İnşaat Ruhsatı yok, Yapı Kullanım Belgesi yok, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı yok.
 
Üstelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Mezarlık alanında kalmaktaymış.
 
Mezarlık Alanları kamulaştırılma bile yapılamazken,  
 
Yapılacak yeni yol inşaatında, yol mezarlık alanı içinden geçecek olsa bile, İçişleri Bakanlığından izin alınması gerekir.(19.12.2000 gün ve 583368 sayılı içişleri bakanlığı genelgesi) gerekliyken. 
 
Varol Beton Mezarlık Alanı içinde faaliyette!
 
Biz söylemiyoruz, Gaziemir Belediyesi söylüyor.
 
Sayın; Nivent KURTULUŞ
17.12.2015 Tarihinde Bilgi Edinme Kanunu gereğince göndermiş olduğunuz E-posta dilekçenize bahse konu olan 4 ada 10 parsel sayılı taşınmaz hakkında yapılan incelemede, taşınmazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Mezarlık alanında kalmaktadır. Anılan taşınmazın inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi bulunmamaktadır. Ayrıca dilekçenize konu olan Varol Beton isimli şirkete Belediyemizce İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlenmemiştir. Bilgilerinize sunar iyi günler dileriz.
 
İzmir Çevre ve şehircilik il Müdürlüğü bilgi edinme birimine, VAROL BETON’UN Çevre İzin Belgesi var mı diye sorduk.
 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü imzalı yazıda;
 
“İlgi bilgi edinme başvurusu ile İlimiz Gaziemir İlçesinde faaliyet gösteren Varol Beton ve Yapı Endüstri San. Tic. A.Ş. firmasının Çevre İzni durumu hakkında bilgi istenilmektedir. Söz konusu firmanın hazır beton üretim faaliyeti ile ilgili olarak 05.06.2012 tarih ve 9622 sayılı yazı ile ÇED Yönetmeliği kapsam dışı görüşü ve 03.09.2014 tarih ve 42142 sayılı Hava Emisyonu konulu Çevre İzin Belgesi bulunmaktadır. Bilgilerinizi rica ederim.”
 
Sonrasında onlarca yazı yazdık. VAROL BETON Yasa ve Yönetmeliklere uygun değil dedi.
 
2017 yılına girmek üzereyiz bir kere daha sorduk;
 
VAROL BETON Mezarlık Alanında dedik!

Faaliyetlerine devam edemez dedik!
 
Gaziemir Belediyesi yanıtladı;
 
“Gaziemir İlçesi Zafer Mahallesi Seydi tepe mevki ve tapunun 4 ada 10 ve 28 parsel sayılı taşınmazlarda mülkiyeti maliye hazinesi arazisinde kalan yerde ..,Madencilik faaliyetleri ve bu faaliyetlere dayalı olarak kurulan tesis, şantiye binası, ofis, kantar ve kulübe vs. izin yetkisi İzmir Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Daire Başkanlığına ait olup ilgili kanun maddeleri yazımız ekinde sunulmuştur. Bahsi geçen işletmenin bu işletmeyi açmak için gerekli izni var olup ekler arasında bulunmaktadır.Ruhsat ve Denetim Denetim Müdürlüğümüz tarafından yapılan incelemede; Varol Beton unvanlı işyerine tarafımızca düzenlenmiş İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı bulunmamakta olup, konu Zabıta Müdürlüğü tarafından incelenmektedir. Bilgilerinize..”
 
Şimdi sizlerle İzmir İl Özel İdaresi tarafından verilen ruhsatı paylaşacağız. Sonrasında verilen ruhsat ile mezarlık alanı olarak tahsis edilen 4 ada 10 parsel ile ruhsatlı saha arasında 2 km mesafe olduğu dolayısıyla VAROL BETON’UN KAÇAK OLDUĞU resmileşecek dersek!
 
 
Konu ne olursa olsun ister mezarlık ister maden sahası tarım arazilerine zarar verdiği gerekçesi ile ceza yazdığı ve yerini çok iyi bildiği beton santraline, Gaziemir İmar Müdürü Mitat Kale nasıl ruhsat kontrolü ve denetleme yapamaz ilçe belediyenin onay vermediği işletme nasıl faaliyetlerine devam edebilir? 

Tekrar tekrar soruyoruz, kim koruyor VAROL BETON’U?
 

 


Kaynak:

Etiketler:

 • VAROL,
 • BETONU,
 • KİM.., • Yorum yazmak için üye girişi yapınız. veya
 • Misafir - 01.12.2016 22:10:56

 • Esra ...
 • Ne zaman yeni fuar alanından geçsem orasının bir fabrika olduğunu sanarım. Yani fuar havası göremiyorum o yapıda.
 • Misafir - 01.12.2016 16:51:48

 • Cesamin ÖZKAN
 • Buradan Temiz İzmir Derneğinden eleştiri alan kamu veya özel sektör kökenli muhataplara belirtmek isterim. Nivent Kurtuluş o kadar fedakar ve cefakarca kamu yararı adına çabalamaktadır ki, bu çabaların kutsallığı mutlaktır. Herkesin, bir şekilde taraf olan herkesin yararlanması adına davranması gerekir. Sonuçta işin temelinde kimyasında hak arama var. Hak aranan yerde hakkı aranan da hak yiyende huzurlu olmalı. Çünkü hakkı yenen zaten hakkının korunması adına mutlu olacaktır zaten ama hak yiyen dahada bence mutlu olmalıdır bu haksız işinin engellenmesinden dolayı. Bakın hakkı yenen bir şekilde yine olanaklara kavuşur mutluluğu bir şekilde yakalar, ama hak yiyenin bu kötü eyleminden dolayı kaçacağı mutluluğunu yeniden yakalama şansı asla yoktur. Bu anlamda Nivent Kurtuluş'a başta hak gaspı içinde olanlar ile onlara yardım ve yataklık yapanlar sevinmelidir. Çünkü onların uğrayacağı zararların sonradan telafisi güç zararlar olduğu açıktır. Ne yazıyor El-Kitap'ta '' Kul hakkı ile karşıma gelmeyin'' Ve Nivent Kurtuluş'un hangi koşullarda bu işleri yaptığını görmüş olsanız sanırım El-Kitap ta yazan kısma çok daha önem vermiş olursunuz...
 • Misafir - 01.12.2016 16:41:14

 • Cesamin ÖZKAN
 • Belediye başkanı Halil İbrahim Şenol, derim ki hiç değilse siz CHP ilkeleri adına, sosyal demokrat kimlik adına bu tür çevre konularında biraz duyarlı olmayı başarsanız. Çünkü İzmir'de başta Aziz Kocaoğlu olmak üzere onun eteğinden tutuşmuş şubeleri gibi olmayın. Bu öneriyi bir Tunç Soyer'e yaparım sonra kime derseniz o siz olursunuz. İz bırakmak ama güzel izler bırakmak o kadar güzel ki onu ileride yaşamak isterseniz bu günleri iyi değerlendirmelisiniz. Örneğin Nivent Hanımın bu el atmış olduğu konuda yapılması gerekeni en radikal ve en gerekli biçimde yapmış olsanız anında dediğim anlamda yol almış olursunuz. Bakın bu millet kendisine hizmet edeni unutmaz, ama kar amaçlı firmalara istediğiniz iyiliği yapınız hemde yasaları zorlayarakta olsa onlar hem unutur hemde doymazlar. Aklın yolu birdir, kamu adına görev yapanların pirim yapacağı tek platform vardır oda kamu yararına iş yapma platformudur. Adı üzerinde kamu görevi. Dışına taşanlara maliyeti katlamalı olarak dönüyor.Bu bilimsel bir gerçektir daha. Hem bilimsel hemde uhrevi gerçektir.