VARSA VARDIR!

31 Mart 2021 Çarşamba , 19:51
Okunma: 1438
0 Yorum

YOKSA YOKTUR!

 

Bir sorunun cevabı verilmiyorsa..,

Nedeni sizce ne olabilir?
 
İki yıldır aynı konuyu kaleme alıyoruz,
 
Soruyoruz!
 
Büyükşehir Genel Sekreteri Buğra Gökçe ile Ergin Gökçe arasında,
 
Bir kan bağı var mı?
 
Yok mu? 
 
Varsa vardır!
 
Yoksa yoktur!
 
Demek bu kadar zor mu?
 
Balıkçılar Meydanı ihalesini alan firmanın,
 
Oratakları arasında, Ergin Gökçe yazıyorsa,
 
Büyükşehir belediyesi ihalesi ise,
 
Sorgulamak hakkımızdır,
 
Hiç bir akrabalığı yoktur, sadece soyadı benzerliği denilse,
 
Konu kapanır!
 
Eğer gerçekten iddialarda yer aldığı gibi,
 
Akrabalık ilişkisi var ise,
 
İhaleye fesat karışmış olmaz mı?
 
Şimdi bize yollanan cevabı sizlerle paylaşalım,
 
Cevap: İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI > MEMUR PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (31.03.2021 16:21)
 
"Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine yapmış olduğunuz 2100930063 sayılı başvurunuzda yer alan taleplerinizle ilgili olarak;
Başvurunuza konu olan iddialarınız ile mükerrer nitelikte olan daha önce yapmış olduğunuz başvurularınıza, Kurumumuz tarafından cevap verildiği anlaşıldığından Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin Başvuruların cevaplandırılması başlıklı 18 inci maddesinde “Daha önce cevaplandığı halde aynı kişiler tarafından yapılan tekrar mahiyetindeki başvurular işleme konulmaz ve durum başvuru sahibine bildirilir.” hükmü gereği talebiniz karşılanamamıştır.Bilgilerinizi rica ederim."
 
Gelen cevapta,“Daha önce cevaplandığı halde aynı kişiler tarafından yapılan tekrar mahiyetindeki başvurular işleme konulmaz ve durum başvuru sahibine bildirilir.” 
 
CEVAP VERMEDİNİZ Kİ!
 
Bu yazıları yazan kişilere hatırlatmak lazım,
 
Eğer ortada bir suç varsa ve siz bunu gizliyorsanız,
 
TCK 281 Maddeyi lütfen iyi okuyun,
 
Bir sözümüzde, İBB'nin Genel Sekreterine,
 
Lütfen bu konuda kamuoyunu aydınlatın!
 
Sadece soyadı benzerliği, benimle hiçbir KAN BAĞI YOKTUR diye cevaplayın,
 
İnsanların kafalarında soru işaretleri oluşmakta,
 
Konuyu Kamu denetciliği Kurumuna yazacağız,
 
Sayıştay Başkanlığı'na ve İzmi Valiliğine yazacağız.


Sayın Yetkili
11.12.2020 tarihli ve 2005536220 başvuruma İçişleri bakanlığı idari denetim müdürlüğünden verilen cevap 4982 yasa kapsamına aykırıdır.
Ben yorum yapmadım Firmanın ticaret sicil bilgileri kanunen alenidir, aleni olan kayıtları incelerken soy ismin AYNI oluşu dikkatinizi çekti. Çünkü ihale tarihinde Buğra Gökçe ihaleyi açan kurumun genel sekreteri (yetki amiri), diğer şahıs ise ihaleyi alan firmanın ortağıdır.
3628 sayılı kanuna göre bu 2 kişinin ikinci dereceye kadar akraba olmaları halinde ihaleye fesat karıştırılmış olacaktı.Kanun hükmünün şahsi yorumunuz olarak nitelenmesi, başvurunuz konusu olgu ve bulguların saptırılmasıdır.
Başvuruyu soyut ve genel olarak nitelemek de ticaret sicil kayıtlarını YOK saymak hükmündedir. Bu kayıtlar, aksi sabit oluncaya kadar resmi ve kesin delillerdir. Bu da sizin şahsi icadınız veya yorumunuz, takdiriniz değil, kanun icabıdır.
Kimse ve hiç bir kurum, kanunların üzerinde veya kanunun çizdiği çerçeve dışında bir takdir (veya yorum) hakkına sahip değildir. Böyle yapılmış olması, o yorumu veya takdiri HUKUKİ kılmaz.
Ticaret sicil kayıtlarında bir tahrifat iddiası veya ihaleyi almış şirketin kimliği hakkında bir tereddüt de yoktur. Kamu hizmetinde özel hayat diye bir kavram yoktur. Biz kişilerin cinsel tercihlerini, sağlık bilgilerini, vs merak etmedim. Dolayısıyla bilgi edinme talebim, kamu isleri çerçevesinin içindedir. Talebi bu çerçeve dışına çıkaran da ben değilim. Hem maksadımı hatalı yorumlayıp hem de bu yorum doğrultusunda cevap verilmesi, talebin karşılandığı manasında yorumlanamaz. Kaldı ki kamu hizmetlerinde çalışanların diplomaları, maaş bordroları, kendilerine tahsis edilen araçların plakaları, vb bilgiler kamuya aittir ve kamunun bu alandaki bilgilenme hakki, ulusal ve uluslararası mevzuat ile teminat altındadır.
Hakkın özüne dokunan kısıtlamalar, ancak Anayasa madde 13'teki şartlar varsa muteber olabilir.
O şartlar yoksa vatandaşın bilgi edinme hakki, salt farklı anlaşıldı diye "doğru ve yeterli" cevap verilmediği müddetçe karşılanmış sayılamaz.


Kaynak:

Etiketler:

  • VARSA,
  • VARDIR!,