Yine borçlanma için..,

7 Mart 2019 Perşembe , 19:33
Okunma: 1932
0 Yorum

yetki istenmekte!

 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Mart ayı meclis gündemine gelen,

“ESHOT Genel Müdürlüğünün 2019 Mali Yılı Bütçesinde öngörülen borçlanma kapsamında görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla 100.000.000,00-TL krediye ihtiyaç duyulmakta olup; bu kapsamda Belediye Meclisimizin Kararı ile borçlanılması, söz konusu kredi için Belediyemizin garantör olması, garantörlük kapsamında her türlü işlemin yapılması ve kredi kullanımı ile ilgili her türlü sözleşme, taahhütname, protokolleri düzenleyip imzalanması için münferiden işlem yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hususlarının görüşülmesi. (ESHOT-Strateji Geliş.Dai.Bşk.E.2321-37171) “


Kaynak: