Yönetmeliğin hangi maddeleri..,

10 Haziran 2019 Pazartesi , 17:46
Okunma: 1943
0 Yorum

değişecek?

 

Konak Belediyesinin Haziran Meclis Toplantısında, 

“5-(65/19)-Özel Kalem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılması hk.(Özel Kalem Md.)”
 
“6-(66/19)-Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılması hk.(Sosyal Yardım İşleri Md.) “
 
“7-(67/19)-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılması hk.(Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.) “
 
Yönetmeliğin hangi maddelerinde değişiklik yapılacak?
 
Bu değişikliğe, neden olan detay nedir?
 
Neden meclis gündeminde, değişikliğe gidilecek maddeler yazılmamış?
 
Tüm bunları Cimer üzerinden sorduk!
 
Meclis Gündeminin 8. Maddesinde yer alan,
 
“8-(68/19)-Başkan yardımcısı olarak atanan Belediye meclis üyemizin aylık ödeneğinin belirlenmesi hk. (Yazı İşleri Md.)”
 
Hangi meclis üyesi başkan yardımcılığına atandı?
 
Komisyonlardan gelen raporlarda  yer alan,
 
“2-(16/19)-İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 15.05.2018 tarihli ve 7471 sayılı kararı ile “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” şerhi kaldırılan Akdeniz Mahallesi, 957 ada, 2 parselin tescil gösteriminin kaldırılmasına yönelik 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği ve 1/500 ölçekli İmar Planı Değişikliğinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar- Kentsel Dönüşüm- Tarihsel ve Kültürel Değerleri Koruma Komisyonu raporu.”
 
Bahse konu alan,
 
 
 
 
Bu alanda 8 katlı katlı bina var,
 
Yoksa, "Korunması Gerekli Kültür Varlığı" şerhi kaldırılan, bu yer yıkılıp yeniden inşaat mı yapılacak?
 
Tüm Dünya, Kültür Varlıklarını korurken, bizler neden yok ediyoruz sorusuna yanıt arıyoruz!
 


Kaynak: