x
     

37.574 adet zeytin ağacının

10 Kasım 2022 Perşembe , 19:27
Okunma: 1348
0 Yorum

Varlığından bile haberi yok muş!

 

Tunç Başkan başkanı olduğu,
 
Belediyenin mülkiyetinde olan,
 
Arazinin üzerindeki 37.574 adet zeytin ağacından,
 
Bihaber olması doğal mı?
 
Bizce doğal,
 
Neden mi?
 
Tunç Başkan göreve geldiği günden beri sürekli yurtdışı seyahatlerinde olursa,
 
Bu ağaçlardan bihaber olması normal,
 
Eyvah şimdi haberi oldu,
 
Sakın satmaya kalkmasın!
 
Sayıştay Raporunda yer alan metinde;
 
"Kamu kaynağı olan 37.574 adet ağaçtan İdare tarafından herhangi bir ürün elde edilemediği ve bu zeytin ağaçlarının bir kısmının ise üçüncü şahıslar tarafından kullanıldığı da tespit edilmiştir."
 
Sayıştay Raporunun tamamını yazımızın sonunda sizlerle paylaşacağız,
 
37.574 adet ağaçtan söz ediyoruz!
 
Soyer'in Zeytin Ağacı ile ilgili açıklamalarına bakalım;
 
Soyer: “Zeytin bizim için çok kıymetli”


Bu toprakların bereketine, gücüne, zenginliğine inanarak, saygı duyarak tarım yapmaya çalışıyoruz. Başka Bir Tarım Mümkün diyoruz. Zeytin, ölümsüz ağaç... Biz ona sahip değiliz, o bize sahip. Biz geçip gideceğiz. Ama insanlık tarihi ağaç olarak önce zeytinle tanışmış ve zeytine şükran duymuş. Zeytin, beslemiş, doymuş, iyileştirmiş. Zeytin çok kıymetli.., Çünkü bilge ağaç, bize öğreteceği çok şey var. Zeytin bizim için çok kıymetli” dedi.

“Sonuna kadar sahip çıkacağız”
 
Zeytin ağaçlarını korumaya devam edeceklerini belirten Soyer, “Çok şanslıyız. Bu güzelim coğrafyada böyle büyük bir hazine ile beraber yaşıyoruz. Diliyorum ki çocuklarımızı, torunlarımızı yine yaşatmaya devam edecek bu kutsal ve bilge ağaç. Sonuna kadar sahip çıkacağız. Kanunlar çıkartmaya çalışıyorlar duyuyoruz. Asla bırakmayız. Biz sonuna kadar sahip çıkacağız” dedi. 
 
Ne kadar sahip çıktığınız ortada!
 
37.574 adet zeytin ağacının varlığından bile haberiniz yokmuş!
 
Üstelik, "..,yapılan incelemelerde söz konusu taşınmazlar üzerinde zeytin ağacı bulunmasına rağmen bazı taşınmazların tapu kaydında boş arazi olarak göründüğü tespit edilmiştir."
 
Diyecek söz bulamıyoruz size,
 
SHOW Yapmada harikasınız,
 
İCRAATA gelince..,
 
Halkın diline pelesenk olmuş bir deyişle bitiriyoruz.
 
"Lafa gelince fena esersiniz, icraata gelince pamuk şekersiniz."
 
BULGU 7: Belediyenin Mülkiyetinde Bulunan Tarımsal Ürün Elde Edilecek Zeytin Ağaçlarından Faydalanılmaması
 
Yapılan incelemelerde Belediyenin mülkiyetinde bulunan zeytin ağaçlarının atıl halde bulunduğu, bir kısmının üçüncü şahıslar tarafından kullanıldığı ve bu ağaçlardan tarımsal ürün elde edilmediği görülmüştür.
 
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 2’nci maddesinde kamu kaynağı borçlanma suretiyle elde edilen imkânlar dahil kamuya ait gelirler, taşınır ve taşınmazlar, hesaplarda bulunan para, alacak ve haklar ile her türlü değerleri ifade ettiği belirtilmiş olup yine Mezkur Kanunun “Hesap verme sorumluluğu” başlıklı 8’inci maddesinde; “Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek
zorundadır.” denilmektedir.
 
Yıl sonuna dek yapılan sayımlarda 37.574 adet zeytin ağacının kamu idaresinin mülkiyetinde olduğu saptanmış olup Belediye tarafından sayımı yapılması gereken üzerinde zeytin ağacı bulunan bir çok taşınmazın olduğu görülmüştür. Kamu kaynağı olan 37.574 adet ağaçtan İdare tarafından herhangi bir ürün elde edilemediği ve bu zeytin ağaçlarının bir kısmının ise üçüncü şahıslar tarafından kullanıldığı da tespit edilmiştir.
 
13.09.2006 tarih 10970 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik’in “Cins tashihlerinin yapılması” başlıklı 10’uncu maddesinde; “Kamu idarelerince; mülkiyetlerinde, yönetimlerinde veya kullanımlarında bulunan taşınmazların mevcut kullanım şekli ile tapu kaydının birbirine uygun olmaması durumunda, taşınmazlar mevcut kullanım şekli ile kayıtlara alınır. Kamu idareleri taşınmazların cins tashihinin yapılması için gerekli işlemleri yaparlar…” denilmektedir.
 
Ancak yapılan incelemelerde söz konusu taşınmazlar üzerinde zeytin ağacı bulunmasına rağmen bazı taşınmazların tapu kaydında boş arazi olarak göründüğü tespit edilmiştir.
 
Sonuç olarak Belediyenin stratejik planlarında yer alan tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi amacına yönelik olarak bu ağaçların tarımsal faaliyete kazandırılması ve söz konusu taşınmazların cins tashihi yapılması gerekenlerin tashihlerinin yapılması gerekmektedir. Böylece bu faaliyetler neticesinde elde edilecek tarımsal ürünler Belediye bütçesine artı bir kaynak yaratacak ve kamu kaynağı olan söz konusu ağaçların etkin kullanımı sağlanacaktır.
 


Kaynak: