Gaze-Temiz-Gaze-Temiz
http://www.gaze-temiz.com

Meclis kararı ile..,

Tarla bir anda..,

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ocak ayı son meclis gündemine gelen,

"27. Menderes Belediye Meclisinin 08/11/2019 tarihli ve 213 sayılı Kararı ile uygun görülen; Bulgurca Mahallesi 219 ada, 14 ve 19 parsellerin Akaryakıt+LPG ve Servis Alanı belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk – Çevre ve Sağlık – Esnaf ve Meslek Odaları – Ulaşım Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.300838)"

Akaryakıt istasyonuna dönüştürülüyor.

Kime kıyak yapılıyor ve rant sağlanıyor diye düşünmeden edemiyoruz.

Bu nasıl bir ranttır?

40-50 TL olan zemin değeri akaryakıt istasyonu ile nerelere çıktı?

Tarlanın m2 fiyatı en fazla 40-50 TL iken şimdi istasyon imarı ile m2 si belki 1000 TL’ye çıktı dersek, abartmış olur muyuz?
 
 
 
 

 Meclis kararı ile tarla vasfında olan yer akaryakıt istasyon alanı olacak!