Gaze-Temiz-Gaze-Temiz
http://www.gaze-temiz.com

Satışın İptali için..,

İlgili yerlere müracaatımızı yaptık!!!


Geçtiğimiz günlerde,

Sayın Kayalar Kamu Kullanımındaki..,Alanı nasıl Satabildiniz?

https://www.gaze-temiz.com/sayin-kayalar-kamu-kullanimindaki/HaberDetay/5601

 Satış iptali için ilgili yerlere müracaatlarımızı yapacağız.

 

MENDERES BELEDİYESİNE
 
Konu: Menderes Belediyesinin 27/04/2022 tarihinde satışını yaptığı, 1009/7 nolu 2198’78m2 arsanın satışının iptal edilmesi ve terk amacına uygun olarak kamu kullanım alanı olarak değerlendirilmek üzere;ilk hali olan park-yeşil alana dönüştürülmesi veye belediye hizmet alanı olarak değerlendirilmek üzere tanımlanmasını ve bölgedeki mülkiyet sahiplerinden terk edilme gerekçesine uygun hale getirilerek yurttaşların kamu kullanımına hizmet verecek şekilde düzeltilmesinin gereğinin yapılmasıdır.
 
NEDENLERİ:30/07/2012 onama tarihli Menderes Belediyesinin 1/1000 ölçekli planlarında da görüleceği üzere(ek:1), Menderes Belediyesince satılan 2198,78m2 lik 1009/7 nolu parsel PARK ALANIDIR, YEŞİL ALANDIR. 19.02.2016 genel plan tadilatı sürecinde,bilerek veya bilmeyerek bu park tanımı çizim ve onay sürecinde(İzmir BŞBncede)kaldırılmış ve onanmıştır, FAKAT BU ALAN BELEDİYENİN ÜZERİNE TAPU ÇIKARILARAK ÖZEL KONUT ALAN KULLANIMI İÇİN SATILMAMIŞTIR ve KONUT YAPIMI İÇİN DEĞERLENDİRİLMEMİŞTİR.
 
Bu hali ile de, yine KAMU KULLANIM ALANI OLARAK TERKİ YAPILMIŞ VAZİYETTE KORUNMUŞTUR.
Söz konusu alanım uygulamasının yapılabilmesi için Menderes Belediyesinin 08/01/2014 tarihli ve 5nolu kararı ile onanmış bulunan düzenleme sahasına uygun olarak hazırlanmış olan uygulama planı yine Menderes Belediyesi encümeninin 10/02/2014 tarihli kararı ile onaylanmış ve İzmir BŞBne onaya sunulmuştur. Onaylanmıştır, Kesinleşmiş ve PARK OLUŞMUŞTUR, KAMU KULLANIMI İÇİN TERK EDİLMİŞTİR.
 
Şu anda görev yapan belediye yönetimi ise, 29/12/2021 Tarihinde KAMUYA TERKİ YAPILMIŞ BU ALANI “YEŞİL ALANDAN VE YOLDAN İHDAS EDİLDİ” açıklaması ile Kadastro Md.ne yolluyor. Kamu kullanımı için ayrılmış ve Bölgedeki Mülkiyet Sahipleri tarafından TERKİ YAPILMIŞ Bu Araziyi 28/02/2022 tarihinde KONUT ALANI olarak Belediyenin üzerine TAPUYU ÇIKARTIP 27/04/2022 tarihinde ACELE İLE SATMIŞTIR.
 
2012 Tarihinde Menderes Belediyesi İmar Planlarında Park ve Yeşil Alan olarak yer alan bu kamu kullanım alanı için terk edilmiş ve kamunun ortak kullanımı için kazandırılan bu arazi MENDERES BELEDİYESİ TARAFINDAN Bir MÜTAHİTE SATILMIŞTIR. Vatandaşlara ortak kullanım alanı olarak  değerlendirilecektir diyerek ayrılan bu arazi, KAR AMAÇLI KONUT İMALATI İÇİN ÖZEL ŞAHISLARIN KULLANIMI İÇİN SATILMIŞTIR.
 
BU SATIŞ İPTAL EDİLMELİDİR.
 
Kamu kullanımı için terki yapılmış olan bu arazi, terk amacına ve İmar yönetmeliğine ve kanununa ve ortak kamu kullanımı alanına göre düzenlenerek İmar Planına işlenmelidir.
 
ÇÜNKÜ BU ARAZİ MENDERES BELEDİYESİNİN 08/01/2014 TARİHLİ VE 5 NOLU KARARI İLE ONANMIŞ BULUNAN DÜZENLEME SAHASINA VE 10/02/2014 TARİHLİ MENDERES BELEDİYESİNİN ENCÜMEN KARARI İLE ONAYLANMIŞ VE İZMİR BŞBne GÖNDERİLMİŞ ,BŞBde de ONAYLANARAK 27/05/2014 TARİHİNDE TESCİL EDİLMİŞ ve BU SÖZKONUSU ARAZİ KAMU KULLANIMI İÇİN TERK EDİLMİŞTİR.

 

SONUÇ OLARAK; BU SATIŞIN İPTAL EDİLEREK PLANLAMA İLKELERİ ve MEVZUATI GEREĞİNCE TERKİ YAPILMIŞ BU ALANIN  TERK ve KULLANIM AMACINA UYGUN OLARAK PLANLARA İŞLENMESİNİ ve KAMU KULLANIMINA(olması gereken haline) İADESİNİ ARZ VE TALEP EDERİZ.

 

İZMİR VALİLİĞİ
ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Konu: Menderes Belediyesinin 27/04/2022 tarihinde satışını yaptığı, 1009/7 nolu 2198’78m2 arsanın satışının iptal edilmesi ve terk amacına uygun olarak kamu kullanım alanı olarak değerlendirilmek üzere; ilk hali olan park-yeşil alana dönüştürülmesi ve belediye hizmet alanı olarak değerlendirilmek üzere tanımlanmasını ve bölgedeki mülkiyet sahiplerinden terk edilme gerekçesine uygun hale getirilerek yurttaşların kamu kullanımına hizmet verecek şekilde düzeltilmesinin gereğinin yapılmasıdır.

NEDENLERİ:30/07/2012 onama tarihli Menderes Belediyesinin 1/1000 ölçekli planlarında da görüleceği üzere(ek:1), Menderes Belediyesince satılan 2198,78m2 lik 1009/7 nolu parsel PARK ALANIDIR, YEŞİL ALANDIR. 19.02.2016 genel plan tadilatı sürecinde, bilerek veya bilmeyerek bu park tanımı çizim ve onay sürecinde(İzmir BŞBncede)kaldırılmış ve onanmıştır, FAKAT BU ALAN 27/04/2022 TARİHİNE KADAR,BELEDİYENİN ÜZERİNE TAPU ÇIKARILARAK ÖZEL KONUT ALAN KULLANIMI İÇİN SATILMAMIŞTIR ve KONUT YAPIMI İÇİN DEĞERLENDİRİLMEMİŞTİR.

Bu hali ile de, yine KAMU KULLANIM ALANI OLARAK TERKİ YAPILMIŞ VAZİYETTE KORUNMUŞTUR.

Söz konusu alanın uygulamasının yapılabilmesi için Menderes Belediyesinin 08/01/2014 tarihli ve 5nolu kararı ile onanmış bulunan düzenleme sahasına uygun olarak hazırlanmış olan uygulama planı yine Menderes Belediyesi encümeninin 10/02/2014 tarihli kararı ile onaylanmış ve İzmir BŞBne onaya sunulmuştur.

Onaylanmıştır,Kesinleşmiş ve PARK OLUŞMUŞTUR, KAMU KULLANIMI İÇİN TERK EDİLMİŞTİR.

Şu anda görev yapan belediye yönetimi ise, 29/12/2021 Tarihinde KAMUYA TERKİ YAPILMIŞ BU ALANI “YEŞİL ALANDAN VE YOLDAN İHDAS EDİLDİ” açıklaması ile Kadastro Md.ne yolluyor. Kamu kullanımı için ayrılmış ve Bölgedeki Mülkiyet Sahipleri tarafından TERKİ YAPILMIŞ Bu Araziyi 28/02/2022 tarihinde KONUT ALANI olarak Belediyenin üzerine TAPUYU ÇIKARTIP 27/04/2022 tarihinde ACELE İLE SATMIŞTIR.

2012 Tarihinde Menderes Belediyesi İmar Planlarında Park ve Yeşil Alan olarak yer alan bu kamu kullanım alanı için terk edilmiş ve kamunun ortak kullanımı için kazandırılan bu arazi MENDERES BELEDİYESİ TARAFINDAN Bir MÜTAHİTE SATILMIŞTIR. Vatandaşlara ortak kullanım alanı olarak  değerlendirilecektir diyerek ayrılan bu arazi, KAR AMAÇLI KONUT İMALATI İÇİN ÖZEL ŞAHISLARIN KULLANIMI İÇİN SATILMIŞTIR.

BU SATIŞ İPTAL EDİLMELİDİR.

Kamu kullanımı için terki yapılmış olan bu arazi, terk amacına ve İmar yönetmeliğine ve kanununa ve ortak kamu kullanımı alanına göre düzenlenerek İmar Planına işlenmelidir.

ÇÜNKÜ BU ARAZİ MENDERES BELEDİYESİNİN 08/01/2014 TARİHLİ VE 5 NOLU KARARI İLE ONANMIŞ BULUNAN DÜZENLEME SAHASINA VE 10/02/2014 TARİHLİ MENDERES BELEDİYESİNİN ENCÜMEN KARARI İLE ONAYLANMIŞ VE İZMİR BŞBne GÖNDERİLMİŞ,BŞBde de ONAYLANARAK 27/05/2014 TARİHİNDE TESCİL EDİLMİŞ ve BU SÖZKONUSU ARAZİ KAMU KULLANIMI İÇİN TERK EDİLMİŞTİR.

SONUÇ OLARAK; BU SATIŞIN İPTAL EDİLEREK PLANLAMA İLKELERİ ve MEVZUATI GEREĞİNCE TERKİ YAPILMIŞ BU ALANIN  TERK ve KULLANIM AMACINA UYGUN OLARAK PLANLARA İŞLENMESİNİ ve PARK veya KAMU KULLANIMINA(olması gereken haline) İADESİ İÇİN GEREĞİNİN YAPILMASINI ARZ ve TALEP EDERİZ.

 

 İZMİR BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

Konu:Menderes Belediyesinin 27/04/2022 tarihinde satışını yaptığı, 1009/7 nolu 2198’78m2 arsanın satışının iptal edilmesi ve terk amacına uygun olarak kamu kullanım alanı olarak değerlendirilmek üzere;ilk hali olan park-yeşil alana dönüştürülmesi veye belediye hizmet alanı olarak değerlendirilmek üzere tanımlanmasını ve bölgedeki mülkiyet sahiplerinden terk edilme gerekçesine uygun hale getirilerek,yuttaşların kamu kullanımına hizmet verecek şekilde düzeltilmesinin gereğinin yapılmasıdır.
NEDENLERİ:30/07/2012 onama tarihli Menderes Belediyesinin 1/1000 ölçekli planlarındada görüleceği üzere(ek:1), Menderes Belediyesince satılan 2198,78m2 lik 1009/7 nolu parsel PARK ALANIDIR, YEŞİL ALANDIR. 19.02.2016 genel plan tadilatı sürecinde,bilerek veya bilmeyerek bu park tanımı çizim ve onay sürecinde(İzmir BŞBncede)kaldırılmış ve onanmıştır.

Söz konusu alanın uygulamasının yapılabilmesi için Menderes Belediyesinin 08/01/2014 tarihli ve 5nolu kararı ile onanmış bulunan düzenleme sahasına uygun olarak hazırlanmış olan uygulama planı,yine Menderes Belediyesi encümeninin 10/02/2014 tarihli kararı ile onaylanmış veİzmir BŞBne onaya sunulmuştur.

Onaylanmıştır,Kesinleşmiş ve PARK OLUŞMUŞTUR, KAMU KULLANIMI İÇİN TERK EDİLMİŞTİR.

Şu anda görev yapan belediye yönetimi ise, 29/12/2021 Tarihinde KAMUYA TERKİ YAPILMIŞ BU ALANI “YEŞİL ALANDAN VE YOLDAN İHDAS EDİLDİ’ açıklaması ile kadasto md.ne yolluyor.Kamu kullanımı için ayrılmış ve bölgedeki mülkiyet sahipleri tarafından PARK OLARAK TERKİ YAPILMIŞ Bu araziyi 28/02/2022 tarihinde Konut Alanı olarak BELEDİYENİN ÜZERİNE TAPUYU ÇIKARTIP 27/04/2022 tarihinde ACELE İLE SATMIŞTIR.

Kamu kullanımı için terki yapılmış olan bu arazi, terk amacına ve İmar yönetmeliğine ve kanununa ve ortak kamu kullanımı alanına göre düzenlenerek Tekrar İmar Planına işlenmelidir.

ÇÜNKÜ BU ARAZİ MENDERES BELEDİYESİNİN 08/01/2014 TARİHLİ VE 5 NOLU KARARI İLE ONANMIŞ BULUNAN DÜZENLEME SAHASINA VE 10/02/2014 TARİHLİ MENDERES BELEDİYESİNİN ENCÜMEN KARARI İLE ONAYLANMIŞ VE İZMİR BŞBne GÖNDERİLMİŞ,BŞBde de ONAYLANARAK 27/05/2014 TARİHİNDE TESCİL EDİLMİŞ ve BU SÖZKONUSU ARAZİ KAMU KULLANIMI İÇİN TERK EDİLMİŞTİR.

SONUÇ OLARAK; PLANLAMA İLKELERİ ve MEVZUATI GEREĞİNCE TERKİ YAPILMIŞ BU ALANIN  TERK ve KULLANIM AMACINA UYGUN OLARAK PLANLARA İŞLENMESİNİ ve PARK veya KAMU KULLANIMINA(olması gereken haline) İADESİ İÇİN GEREĞİNİN YAPILMASINI 5216sayılı BŞBsi Kanunun 11.MADDESİ GEREĞİNCE  ARZ ve TALEP EDERİZ.

SAYGILARIMIZLA