x
     

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE.,

22 Temmuz 2022 Cuma , 16:59
Okunma: 1247
0 Yorum

OTO YIKAMALAR

 

Bugün bir okuyucumuzdan,

Gelen mesaj;

"Niven Hanım İzmir'deki alışveriş merkezlerindeki  otoparkları gözden kaçırıyorsunuz. Hemen hemen hepsinin altında oto yıkama üniteleri var. Siz bu konuyu gündeme taşıyın arkasından size bu oto yıkama sahiplerinin kimlerin olduğunu yazacağım. kolay gelsin"

Hemen hemen her alışveriş merkezinde,

Olduğunu yıllardır görmekteyiz,

Gerçekten gözümüzden kaçmış

Otopark yönetmeliğine baktık,

Gerçekten OLMUYORMUŞ,

Bu alışveriş merkezlerine,

İlgili kurumlar gitmiyor mu?

Görmüyorlar mı?

Yoksa görmezden mi geliyorlar?

Konuyu ilgili yerlere yazdık,

Gelen cevabı sizlerle paylaşacağız.

Otoparkların amacı dışında kullanılamayacağı

MADDE 11 – (1) Yapı kullanma izni alındıktan sonra otopark yerleri plan ve Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak başka amaçlara tahsis edilemez.

(2) İdareler, bina otoparklarının kullanımını engelleyici her türlü ihlalleri önlemekle yetkili ve görevlidirler. Aksi uygulamalarda 3194 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

(3) İlgili idareler, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yapı kullanma izin belgesi düzenlenen yapılardaki otoparkların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yapı kullanma izin belgesi tarihinden itibaren beş yıl içerisinde denetlemekle, büyükşehir belediyeleri de, 5216 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca bu denetimin yapılıp yapılmadığını takip ile yükümlüdür. Valilikler, bu denetimlerin belediyeler veya büyükşehir belediyelerince yapılmadığının tespiti halinde, gerekli denetimleri yapmaya ve görevini ihmal eden idareler hakkında İçişleri Bakanlığına bildirimde bulunmaya yetkilidir.


Kaynak: