x
     

Balçova Belediyesi 7 ay..,

14 Nisan 2020 Salı , 21:21
Okunma: 2350
0 Yorum

sonra cevapladı!!!

 

İstinye Park Projesinin, İmar Planı

İdare Mahkemesi tarafından ,

"..,Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde İzmir Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere 18/09/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi”

ÇED Dosyası da;
  
“Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına, uyuşmazlığın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20/A maddesi kapsamında ivedi yargılama usulüne tabi olduğu anlaşıldığından, aynı madde uyarınca bu karara karşı itiraz yolunun kapalı olması nedeniyle kesin olmak üzere 18/09/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

Plan ve ÇED iptali kararları basında yer almasından sonra,

27 Eylül 2019 tarihinde, Cimer üzerinden sorularımızı sorduk,

Yanıt alamadığımızdan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi Edinme Birimine sorduk,

İBB sorumuzu Balçova Belediyesi yönlendirdi,

Geçtiğimiz günlerde Balçova Belediyesinden yanıt geldi,

“ilgi dilekçeniz konusu 6165 ada 8 parsel sayılı taşınmazda geçerli imar planı bulunmakta olup, imar planında belirlenen yapılaşma koşullarına uygun yapı ruhsatı doğrultusunda inşaat devam etmektedir. Bilgilerinize rica ederim."

İmza Başkan Yardımcısı Seray Zünbülcan,

Bugün CİMER sorumuza da yanıt geldi,

“Mükerrer başvuru niteliğindedir.”

Soru ve cevabı yazınızın sonunda sizlerle paylaşmadan önce gelen yanıtları yorumlamaya çalışacağız,

Biz sorumuzu 27 Eylül tarihinde sorduk,

Sorumuzu sorduğumuzda plan iptali vardı,

Plan iptalinden sonra, Balçova Belediyesi, inşaata Yapı Tatil Zaptı uyguladı mı?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mahkeme tarafından yürütmesi durdurulan Üçkuyular’daki İstinye Park AVM Projesi’nin imar planlarını yeniden yaptı.   

Plan Çevre ve Şehircilik tarafından onaylanıp askıya çıktığında,

Basında, “20 Kasım 2019 tarihine kadar askıda kalacak olan yeni imar planı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde incelenebilecek. Gerekirse itiraz edilebilecek ya da yargıya gidilebilecek.”
Sorularımızın cevabı 7 ay sonra verildi,

Plan iptalinden sonra Gaze-temiz de yayınlanan haberlerde,

Sorduk, Balçova Belediyesi, YD kararını uygulayacak mı? 

http://gaze-temiz.com/istinye-park-a-kotu-haberlerimiz/HaberDetay/4307

Plan iptalinden sonra yeniden ÇED Dosyası hazırlandı mı?

Bizler ne yaparsak yapalım her zaman RANT Kazanıyor ne yazık ki,

Konuyu İçişleri Bakanlığından inceleme yapılsın diye istekte bulunacağız,

Balçova Belediyesi tarafından işlemler yapılmış mı diye incelensin diye,
 

Sayın yetkili


Aşağıdaki sorularımın İzmir Balçova Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından cevaplanmasını istiyorum
1-İzmir Balçova ilçesinde yapılan İstinye Park adlı AVM'nin planları mahkemece iptal olmasına karşın neden yapı tatil zaptı uygulanmadığının net açıklaması nedir?
2-İstinye Park ne zaman yapı tatil zaptı uygulanacak?
3-İstinye Park kamu kurumu niteliğinde midir, plan iptalinden sonra hiç bir işlem yapılmamıştır?

Gizle

 Başvuru hareketleri için tıklayınız.

 27.09.2019 23:38 tarihinde internet üzerinden başvuru alındı.

 09.03.2020 15:49 tarihinde CİMER tarafından İZMİR VALİLİĞİ tarafına sevk edildi.

 13.04.2020 16:55 tarihinde BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI > İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ tarafından cevap yazıldı.

Cevaplar:

Cevap: BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI > İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ (13.04.2020 17:10)

 

Mükerrer başvuru niteliğindedir.


Kaynak: