x
     

Başkan vekili FORBEST YAPI ile..,

12 Ocak 2023 Perşembe , 19:28
Okunma: 1323
0 Yorum

İlgili gereğini yapacak mısınız?

 

2 Eylül tarihinde,
 
Forbest Yapı,
 
İle ilgili, İBB'nin,
 
Bilgi edinme birimine,
 
Sorduğumuz soruların cevabını,
 
Halen beklemekteyiz,
 
Henüz bir yanıt gelmedi,
 
Bu gün uyarılarımızı yapalım derken,
 
Bir ihbar geldi,
 
"Nivent Hanım Forbest Yapı önünde bir beyaz araba ve ayrıca İBB'ye ait olduğunu sandığım  beyaz bir araba mavi İBB amblemi olan arabanın içinde 3 kişi var, bilginize"
 
 
Tesadüf mü yoksa,
 
Forbest Yapının çekme mesafeleri ile ilgili,
 
Bir çalışma mı yapılmakta bilinmez,
 
Bizim anlayamadığımız başka detaylar var,
 
Bu alanda yapılan, inşaatların ruhsatları iptal oldu ise,
 
Nasıl halen yerinde durmakta?
 
Başkan vekili bu duruma ne diyor?
 
İBB neden 4,5 aydır gereğini yapmıyor?
 
Sorularımızı yanıtsız bırakıyor?
 
Bugün burada yapılan çalışmalar;
 
Forbest Yapıyı nasıl kurtarırırz mı?
 
Yoksa yola ne kadar tecavüz ettiği ile mi alakalı,
 
Bilemedik!
 
Sorduğumuz soruları paylaşalım;
 
Sayın Yetkili
 
Menderes ilçesi Görece 546 Ada 15 Parsel, 547 Ada 3 Parsel ve 548 Ada1 Parselde bulunan
 
1-Bu parsellerde yapılan inşaatlara hangi yılda inşaat ruhsatı verildi?
 
2-İnşaat ruhsatları kaç metrekare ve ne olarak verildi?
 
3-Yapılan inşaatlar ruhsat eklerine uygun olarak mı yapılmakta?
 
4-Bu alanın plan notlarında kaç kat olarak belirlenmiştir?
 
5-İnşaat ruhsatı verilmeden kurum görüşleri alın mışmıdır?
 
6-Karayolarından görüş alınmış mıdır?
 
Yukarıdaki sorularımın ivedi bir şekilde yanıtlanmasını isterken sizlere 5216 sayılı Kanunun gereklerini hatırlatmakta fayda görmekteyim.

MADDE 11.- Büyükşehir belediyesi, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin imar uygulamalarını denetlemeye yetkilidir. Denetim yetkisi, konu ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeyi, incelemeyi ve gerektiğinde bunların örneklerini almayı içerir. Bu amaçla istenecek her türlü bilgi ve belgeler en geç on beş gün içinde verilir. İmar uygulamalarının denetiminde kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversiteler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından yararlanılabilir.

Denetim sonucunda belirlenen eksiklik ve aykırılıkların giderilmesi için ilgili belediyeye üç ayı geçmemek üzere süre verilir. Bu süre içinde eksiklik ve aykırılıklar giderilmediği takdirde, büyükşehir belediyesi eksiklik ve aykırılıkları gidermeye yetkilidir.

Büyükşehir belediyesi tarafından belirlenen ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar, gerekli işlem yapılmak üzere ilgili belediyeye bildirilir. Belirlenen imara aykırı uygulama, ilgili belediye tarafından üç ay içinde giderilmediği takdirde, büyükşehir belediyesi 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 32 ve 42 nci maddelerinde belirtilen yetkilerini kullanma hakkını haizdir. 
 
Nivent Kurtuluş


Kaynak: