x
     

Belediye başkanı ve başkan yardımcısı.,

26 Aralık 2022 Pazartesi , 11:59
Okunma: 1330
0 Yorum

Hakkında Kaymakam ön inceleme yaptırabilir mi?

 

 


Güzelbahçe Kaymakamı,

Tarafından şikayetimizle,

İlgili konuları incelemesi için,

Güzelbahçe, tapu müdürün görevlendirdiğini sizlerle paylaşmıştık,

Ancak Güzelbahçe Kaymakamı bir hukukçu,

Nasıl oluyor da, belediye başkanı ve belediye başkanının incelenmesi için,

Yetkisiz birini görevlendirmekte?

İNCELEME SORUŞTURMA YÖNERGESİ YAYIMLANDI;
 
21 Nis 2022
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnceleme Soruşturma Yönergesi 20.04.2022 tarihli 4797821 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe konulmuş,

20.04.2022 tarihli 4797821 sayılı Makam Oluru ile  "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnceleme, Ön İnceleme ve Soruşturma Yönergesi", "Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü Görevlileri Tarafından Yapılacak İnceleme, Ön İnceleme ve Soruşturma İşlerine İlişkin Yönerge" ve "Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlükleri Görevlileri Tarafından Yapılacak Ön İnceleme ve Soruşturma İşlerine İlişkin Yönerge" yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Bu konuda, bu gün  Güzelbahçe Kaymakamlığına bir yazı yazdık;

Güzelbahçe Kaymakamlığı'na,

Kaymakamlığınız tarafından ön inceleme yapmak üzere Güzelbahçe Tapu Müdürünü görevlendirdiniz. 

1-Belediye başkanı ve belediye başkan yardımcısının olduğu konuları siz bile inceleyemezken nasıl oluyor da Tapu Müdürü tarafından inceleme yapılmak üzere görevlendirdiniz?
 
Yönetmeliğe göre;

h) Büyükşehir belediye başkanları, il ve ilçe belediye başkanları; büyükşehir, il ve ilçe belediye meclisi üyeleri ile il genel meclisi üyeleri hakkında İçişleri Bakanı.,
 
Tapu müdürünü nasıl görevlendirme yaptığınızın net açıklaması nedir?

2- 21 Nis 2022 tarihinde İNCELEME SORUŞTURMA YÖNERGESİ YAYIMLANDI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnceleme Soruşturma Yönergesi 20.04.2022 tarihli 4797821 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe konulmuş,

20.04.2022 tarihli 4797821 sayılı Makam Oluru ile  "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnceleme, Ön İnceleme ve Soruşturma Yönergesi", "Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü Görevlileri Tarafından Yapılacak İnceleme, Ön İnceleme ve Soruşturma İşlerine İlişkin Yönerge" ve "Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlükleri Görevlileri Tarafından Yapılacak Ön İnceleme ve Soruşturma İşlerine İlişkin Yönerge" yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Yürürlükten kaldırılan yönergeye göre ilçe tapu müdürü soruşturmayı nasıl yapacak?

3-Sayın Tapu Müdürünün Çeşme’ye tayin olmadan önce yine Güzelbahçe’de Tapu Müdürü olarak görev yapmasına rağmen; 
 
 Tapu Teşkilatında bir müdürün tekrar görev yaptığı yere yine müdür olması teamüllerine uygun mudur? Bu konuda bir inceleme yapılmasını talep ediyoruz.
 
Nivent Kurtuluş


Kaynak: