x
     

Belediye başkanı yardımcısı ve..,

19 Şubat 2024 Pazartesi , 22:07
Okunma: 1504
0 Yorum

Bürokratlarına..,

 

8 Şubat tarihinde, 

M.İNCE M.GÜNAY'A SORUŞTURMA..,İZNİ!

 
 
İçişleri Bakanı, Ali YERLİKAYA imzalı,
 
Soruşturma İzni Kararında,
 
Özdem. Mustafa İNCE  Güzelbahçe belediye başkanı
 
Mustafa GÜNAY Belediye başkan yardımcısı,
 
Özgür BAYRAKTAR İmar ve Şehircilik Müdürü,
 
Ayşın ŞANLI  Ruhsat ve Denetim Müdürü,

Soruşturma izni verilen evrakları yayınlamadan evvel yorumlamak istiyorum,

İçişleri Bakanlığı mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığının 17.11.2023 gün 2023/ 327 no'lu Soruşturma izni verilen kararında ;
        
İzmir ili Güzelbahçe ilçesi Siteler Mahallesi 1375 Ada 16 numaralı parselde 460 Sokak No: 98'de bulunan konteyner için NAÇEV adına inşaat malzemeleri mermer taş vb paket depolama satış faaliyet konulu 12.02.2014 tarihli 09 sayılı 3. sınıf gayri sıhhi müessese ruhsatının verildiği ruhsatın geçerli olduğu belirtilmiştir.

Bu işyeri ruhsatının verilişi ile ve ilgili herhangi bir araştırma yapılmamıştır.

Güzelbahçe Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 28.01.2022 gün 498 sayılı yazısında tarım alanına isabet eden anılan parselin kadastral yola veya devamlılığı olan imar yoluna cephesi bulunmadığından Yapı ruhsatı ve dolayısıyla Yapı kullanma izin belgesi bulunması mümkün değildir.

İmar barışı da 31.12.2017'den önce yapılmış binaları kapsayacak şekilde 2018 yılında yürürlüğe girdiğinden 2018 yılı itibariyle imar barışından yararlanmak mümkün olacağından anılan yolu olmayan parsele konan ve Kaçak olduğu aşikar olan Siteler Mahallesi 460 Sokak No: 98'deki konteynere verilen 12.02.2014 tarihli 09 sayılı iş yeri ruhsatı da yasal mevzuata uygun değildir .

Yasal yolu olmayan ve yasal olarak araçla Ulaşılması da mümkün bulunmayan anılan parseldeki Kaçak konteynere mermer taş paket depolama satışı faaliyet konulu 12.02.2014 gün 09 sayılı usulsüz işyeri    ruhsatının verilmesinde sorumluluğu    olanlar  görevlerini kötüye kullanmışlardır.
 
 
 
 
 


Kaynak: