x
     

Bizce bu plan YASA ve.,

12 Eylül 2023 Salı , 20:40
Okunma: 1410
0 Yorum

MEVZUATA Uygun Değil!

 

Urla Bademler'de bulunan,
 
Bir site için Urla belediyesi,
 
Tarafından alınan meclis kararından sonra,
 
Bu karar imar yönetmeliğine uygun değil diye,
 
İlgili belediyesi ve İBB Bilgi Edinme birimlerine,
 
Sorularımızı sorduk,
 
Sayın Yetkili
 
Aşağıdaki meclis kararı ile ilgili sorularımın yanıtlanması
 
BİRLEŞİME KATILANLAR:
 
Belediye Başkan V. : Murtaza DAYANÇ
 
Üyeler : Nuray DEMİRKOL, Aysu KAHRAMAN.
 
KARAR 139: İlçemiz Bademler Mahallesi, 318 ada 1 parselin batısında bulunan kamuya terkli
"Park ve Yeşil Alan" olarak planlı kısmın "Atıksu Tesisleri Alanı ( Arıtma)" olarak planlanmasına ilişkin sunulan 1/1000 ölçekli Bademler Mahallesi (Çamlı - Ulamış Yerleşmeleri Arası) Uygulama İmar Planı değişiklik teklifinin kabulüne, İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda oybirliği ile karar verildi."
 
1- Alınan karar HANGİ YÖNETMELİĞE GÖRE VERİLDİ?
 
Atıksu arıtma tesis alanı plan lejantında teknik altyapı alanına girer, ve ve parselasyon planında parsel no alması gerekir,
 
Yani %45lik DOP Alanına girmez ve planda kaldırılan yeşil alan park alanı kadar planda yer ayrılması imar yasası gereğince zaruridir, Eşdeğer yeşil alan olmadan plan tadilatı da yapılamaz ! Arıtma Tesisi nasıl yapılmıştır ayrıntılı açıklamasını istiyorum.
 
2-Ayrıca planda arıtma tesisi yapılacak alanlar ayrılmıştır, daha yeni imar planları onanmıştır,
İmar planları ile ilgili durdurma ve iptal kararları verilmiştir, meslek odaların itirazı üzerine, bu plan hangi gerekçeyle yapılmıştır?
 
3-Urla Bademler Mahallesi, 315 ada, 1 parsel, 316 ada, 1 parsel, 317 ada, 318 ada, 1 parsel, 1 parsel, 322 ada, 1 parsel, 324 ada 1 parsellerde yapılan sitenin içinde arıtma tesisi var mıdır?
 
Yoksa bu site için mi arıtma tesisi yapılmak in plan değişikliğine gidilmiştir?
 
Nivent Kurtuluş
 
Kayyum Kaymakam ve iki kişi tarafından alınan karar!
 
Büyükşehir cevapladı,
 
Ancak bana kalırsa bu cevap yeterli değil,
 
Belediye eşdeğer yeşil alanın başka bir mülkiyete ayrıldığı ve 18.madde uygulaması sonucu buranın DOP girileceği nedeniyle kamuya bir maliyeti olmayacağı belirtmektedir,
 
Oysa ki, ilgili yasa ve yönetmeliğe uygun olduğu eşdeğer yeşil alan ayrıldığı belirtilmesi, yasa ve yönetmelik gereği plan değişikliğine giren alanlarda mülkiyet sahibinin vekaleti olması yasal  zorunluluktur, 
 
İleride bura DOP gireceği safsatası gayri yasal  bir iddiadır!
 
Vatandaşın müracaatı üzerine söz konusu arıtma tesisinin yapıldığı parsel, imar yasasının 16.maddesi uyarınca parselasyonu yapılmıştır. Ve mahkeme bu notun gayri yasal olduğu konusunda durdurma kararı almıştır,
 
Belediyede karara itiraz etmiş bölge idaresine gitmiştir, ayrıca hazırlanan imar planında orman alanları planlanmış ve plan uygulaması ve geçerliliği kalmamıştır . büyük mutehitlere verilen 18 ve 16.madde uygulamaları sonucunda kalan imarlı alanlarda zaten plan uygulaması yapmak imkansız hale gelmiştir, 
 
DOP Yaklaşık yüzde 70 geçmiştir zaten bu alanlarda sosyal  ve teknik altyapı alanlarıdır,
 
Uygulama şansı olmayan planda DOP  belediyeye maliyeti olmaz, vekâlete gerek yok tam bir imar Kanunu yok saymaktır, gayrı kanunidir,
 
Özel mülkiyette yeşil alan plan değişikliği ile yapılması suçtur!
 
Daha önce alınan mahkeme kararlarını inceleyeceğim, 
 
Şimdi gelen yanıtlara bakmadan önce gelen yanıtta;
 
"05.1429 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Kanunu'nun 7/b maddesi uyarınca değişiklikle onandığı, söz konusu plan değişikliğinin askı sürecini tamamladığı ve itirazsız yürürlüğe girdiği, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 26. maddesi doğrultusunda eşdeğer alan ayrıldığı, planın bütününe ya da söz konusu plan değişikliğine konu alanda herhangi bir iptal ve/veya yürütmeyi durdurma kararının bulunmadığı.,"

Biz bu kararı yeni öğrendiğimiz için YASA ve YÖNETMELİĞE AYKIRI OLAN PLAN için bir inceleme isteyeceğiz. 


Kaynak:

Etiketler:

  • Bizce,
  • bu,
  • plan,
  • YASA,
  • ve.,
  •