x
     

BİZCE İZBETON BU İHALEYE.,

27 Aralık 2022 Salı , 19:50
Okunma: 1813
0 Yorum

GİREMEZ!

 

10 Aralık tarihinde,

Sizlerle bir haber paylaştık,

Tunç Başkan İZBETON..Bu taşınmaz ihalesine girebilir mi?


Haberimizden sonra,

İBB'nin Bilgi Edinme Birimine,

Sorularımızı sorduk,

Sorularımıza bu gün cevap geldi

Gelmesine de!

Konunun incelenmesi için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına müracaatımızı yapacağız.

Önümüzdeki günlerde gelen yanıtı yorumlayacağız,

Ayrıca suç duyurumuzu da paylaşacağız.

Sayın yetkili
 
İzmir büyükşehir belediyesi tarafından yapılan taşınmaz ialesinde İzbeton tarafından alınan;
 
11/11/2021 Belediyemize ait İzmir İli, Bornova İlçesi, Erzene Mahallesi 477 ada 397 parsel Yüz ölçümü 1.588,86 m2
 
İmar durumu Y Koşullu, Konut Emax=0.6 (İnşaat Hakkına Esas Kadastral Parsel Alanı 6468 m²) arsanın satış işinin kapalı teklif usulü ihalesi. 
 
Tahmin Edilen Satış Bedeli : 38.810.000,00-TL
 
(Otuzsekizmilyonsekizyüzonbintürklirası) 
 
GeçiciTeminatı:3.881.000,00-TL (Üçmilyonsekizyüzseksenbirbintürklirası)
 
İZBETON İ.B.B. BETON VE ASFALT ENERJİ ÜRETİM VE DAĞITIM TESİSLERİ SU KANALİZASYON TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 39.020.000,00-TL (Otuzdokuzmilyonyirmibintürklirası) teklifi uygun görüldü.
 
11/11/2021 Belediyemize ait İzmir İli, Bornova İlçesi, Erzene Mahallesi 8146 ada 4 parsel yüz ölçümü 767,00 m² imar durumu BL-4, Konut, E:1,2 arsanın satış işinin kapalı teklif usulü ihalesi. 
 
Tahmin Edilen Satış Bedeli: 6.442.000,00 -TL  (Altımilyondörtyüzkırkikibintürklirası)
 
Geçici Teminatı : 644.200,00 -TL (Altıyüzkırkdörtbinikiyüztürklirası) 
 
(Tapu Kaydındaki gibi) İZBETON İ.B.B. BETON VE ASFALT ENERJİ ÜRETİM VE DAĞITIM TESİSLERİ SU KANALİZASYON TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 7.650.000,00-TL (Yedimilyonaltıyüzellibintürklirası) teklifi uygun görüldü.
 
11/11/2021 Belediyemize ait İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Şemikler Mahallesi 26822 ada 1 parsel yüz ölçümü 2.626,71 m² imar durumu Ayrık Nizam, E:1,6, M (Konut, Çarşı, Büro, İşhanı, her türlü Ticaret, Eğlence Yerleri, Çok Katlı Taşıt Parkı, Servis İstasyonu, Yerel ve Bölgesel Kamu Kuruluşları, Otel Motel, zemin katta konut yapılamaz) arsanın satış işinin kapalı teklif usulü ihalesi 
 
Tahmin Edilen Satış Bedeli : 40.000.000,00 -TL (Kırkmilyontürklirası) 
 
Geçici Teminatı : 4.000.000,00 -TL (Dörtmilyontürklirası) (Tapu Kaydındaki gibi) İZBETON İ.B.B. BETON VE ASFALT ENERJİ ÜRETİM VE DAĞITIM TESİSLERİ SU KANALİZASYON TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 40.102.000,00-TL  (Kırkmilyonyüzikibintürklirası) teklifi uygun görüldü.
 
1-ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37. maddesine göre "kapalı teklif usulü" ile yapıldığından ve aynı kanunun "İhaleye katılamayacak olanlar" başlığını taşıyan 6. maddesinin 1. fıkrasının (a) fıkrasına göre ihaleyi yapan idarenin; yani İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hem de İZBETON şirketinin ita amiri sıfatındaki Mustafa Tunç Soyer, ita amiri olduğu İBB'nin açtığı ihaleye yine ita amiri olduğu İZBETON A.Ş. adına girip teklif veremeyeceği için bu durum açık ve kesin bir şekilde kanuna aykırı olmasına karşın nasıl ihaleye katılımı sağlanmıştır?
 
2-Ayrıca İZBETON yönetim kurulu başkanlığı görevinin, 1 Nisan 2019 tarihinden bu yana Tunç Soyer'de olduğu kesin bir olgu olduğuna göre İHALEYE FESAT KARIŞTIRILMIŞ MIDIR?
 
Sorularım 4982 Yasa kapsamında olduğundan süresinde yanıtlanması
 
Nivent KURTULUŞ
 


Kaynak: