x
     

Bu Kararı Alırken Hangi Kamu .,

6 Ağustos 2023 Pazar , 15:36
Okunma: 1777
0 Yorum

yararını.,

 

 
Urla belediyesi ile ilgili,
 
Son dönemde inanılmaz,
 
İDDİALAR Gelmekte,
 
Bilgi Edinme sorularımıza,
 
Kişisel verileri Koruma Kanununa,
 
Atıfta bulunulması, acaba bir şeyler saklanıyor mu?
 
Sorusundan yola çıkarak,
 
Dün neredeyse tüm günümü Urla meclis kararlarını okuyarak geçirdim,
 
Hemen hemen her meclis gündeminde parsel bazında planlar yapıldığını gördüm,
 
Çoğunun 1/5000,  1/25000 ve 100 Binliklerine aykırı olduğunu gördüm,
 
Geçtiğimiz yılın Mart ayının ilk meclis toplantısında yer alan,
 
OYBİRLİĞİ ile kabul edilen maddeyi görünce yok artık dedim!
 
Önce karara bir bakalım,
 
BİRLEŞİME KATILANLAR:
Belediye Başkan V. : Murtaza DAYANÇ
Üyeler : Nuray DEMİRKOL, Aysu KAHRAMAN.
KARAR 51:İlçemiz Torasan Mahallesi, 3072 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,
21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 parsellerin bulunduğu alanın "Orman Alanı" olarak belirlenmesine ve 3072 ada 38 parselde yer alan "Sağlık Tesisi Alanı" ile "Resmi Kurum Alanı"nın parselin güneyine kaydırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Torasan Revizyon İmar Planı Değişikliği ile bu doğrultuda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin Belediye Meclisimizin 07.05.2020 tarih ve 365 sayılı Kararı ile uygun bulunarak İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.01.2021 tarih ve 05.91 sayılı Kararı ile onaylandığı ve söz konusu 1/1000 ölçekli Plan Değişikliğinin 21.04.2021-21.05.2021 tarihleri arasında askıya çıkarıldığı ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 21.05.2021 tarihli ve E-963183 sayılı yazısı ile itiraz edildiği belirtilmekte olup, 6831 sayılı Orman Kanunu gereği orman alanlarının plana konu edilemeyeceği ve dolayısıyla Uygulama İmar Planı ile plan kararı getirilemeyeceği, ayrıca Orman Kanununun 17. maddesinde, “…Devlete ait sağlık, eğitim, adli hizmet ve spor tesisleri ile ceza infaz kurumlarının ve bunlarla ilgili her türlü yer ve binanın Devlet ormanları üzerinde bulunması veya yapılmasında kamu yararı ve zaruret olması halinde, Çevre ve Orman Bakanlığınca izin verilebilir” hükmü bulunmakta olup söz konusu alanda Eğitim Tesisi yer alabileceği için eş değer alan ayrılmasına gerek olmadığından itirazın reddine, İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda oybirliği ile karar verildi."
 
ORMAN BAKANLIĞI İZİN VERİR DİYOR!
 
BELEDİYE İZİN VERİR DEMİYOR!
 
YASAL OLARAK ORMAN ALANLARINI PLANLAMAK MÜMKÜN DEĞİLKEN,
 
Nasıl OYBİRLİĞİ ile geçti?
 
ÖZEL MÜLKİYET VEYA HAZİNE MÜLKİYETİ İSE HAZİNEDEN İZİN ALARAK PLAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILIR,
 
MECLİS KARARI İNCELENDİĞİNDE HİÇ ŞU SAYILI İZİNLERE İSTİNADEN İBARESİNİ DE GÖREMEDİM,
 
YOKSA URLA BELEDİYESİ YASALARIN ÜZERİNDE Mİ?
 
Asıl anlayamadığım konu ise neden bu gözdem kaçtı?
 
DAVA AÇILIRSA İPTAL OLUR!
 
Zaten  bakanlık itiraz etmiş ardından dava gelmesi gerekmekteydi,
 
Bu konuyu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne soracağız,
 
Alınan MECLİS KARARI YASAYA KARŞI GELMEK DEĞİL MİDİR?
 
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU İŞLENMİŞ MİDİR?
 
6831sayili Orman Yasası bile Urla belediyesi ile İzmir büyükşehir meclisince yok sayılmaktadır
 
İzmir büyükşehir belediyesinin.15.01.20210 tarih ve 05.91sayılı kararı ile onaylan plan değişikliği orman sınırları içindedir ,
 
Bu karara İzmir Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ilgili Orman Yasasını ithaf ederek 21.05.2021tarihinde itiraz etmiştir,
 
Ancak Urla belediyesinin Başkan vekili Murtaza Dayanç Üyeler   Nuray Demirkol ve Aysu Kahraman ilgili yasada Orman Bakanlığı ile Cumurbaşkanliığının  yetkisini kendilerinde görerek gerektiginde yapılabilir diye itirazı ret etmişlerdir,
 
Bir başka anlatımla, Sayın atama kaymakamı ve bürokratları Cumhurbaşkanlığı yetkilerini kendilerinde görmüşler,
 
Ne demeli Allah akıl fikir versin demekten başka!
 
Bu arada lütfen benim bu yazımdan sonra  Sayın Murtaza Dayanç BEN, mahkemeye versin,
 
Versin ki bu konuda dava açmak zorunda bırakılmayım,
 
AÇILAN DAVADA, SORAYIM TÜM SORULARIMI,
 
Bu gün  içinde ünlü bir sitenin hemen yanındaki Park ve Yeşil Alanın Atıksu Tesisi (ARITMA) olarak planlamasını yazacağım,
 
Pazartesi günü ise tüm bunları içeren bir yazı kaleme alacağım.
 


Kaynak: