x
     

Bu Meclis Kararı Hangi Yönetmeliğe.,

6 Ağustos 2023 Pazar , 23:08
Okunma: 1446
0 Yorum

Göre Alındı?

 

Yapılmakta olan,
 
Urla Bademler deki,
 
Ünlü bir siteye ait parselin,
 
Batısındaki Kamuya Terkli PARK ve Yeşil Alanın,
 
Üzerine ARITMA PLANI yapılması,
 
UYGUN MUDUR?
 
ÖNCE ALINAN MECLİS KARARINA BAKALIM;

Karar Tarihi :13.05.2022
 
Toplantı No :5
 
Birleşim No :2
 
Karar No :139
 
BİRLEŞİME KATILANLAR:
 
Belediye Başkan V. : Murtaza DAYANÇ
 
Üyeler : Nuray DEMİRKOL, Aysu KAHRAMAN.
 
KARAR 139: İlçemiz Bademler Mahallesi, 318 ada 1 parselin batısında bulunan kamuya terkli "Park ve Yeşil Alan" olarak planlı kısmın "Atıksu Tesisleri Alanı ( Arıtma)" olarak planlanmasına ilişkin sunulan 1/1000 ölçekli Bademler Mahallesi (Çamlı - Ulamış
Yerleşmeleri Arası) Uygulama İmar Planı değişiklik teklifinin kabulüne, İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda oybirliği ile karar verildi."

HANGİ YÖNETMELİĞE GÖRE VERİLDİ?

Atıksu arıtma  tesis alanı plan lejantında teknik altyapı alanına girer, ve ve parselasyon planında parsel no alması gerekir,

Yani %45lik DOP Alanına girmez ve planda kaldırılan yeşil alan park alanı kadar planda yer ayrılması imar yasası gereğince zaruridir,

Eşdeğer yeşil alan olmadan plan tadilatı da yapılamaz !

Eşdeğer nerede YEŞİL ALAN GÖSTERDİNİZ?

Ayrıca planda arıtma tesisi yapılacak alanlar ayrılmıştır, daha yeni imar planları  onanmıştır,

Bu kadar kısa zamanda plan değişikliği yapılması gariptir!

İmar planları ile ilgili durdurma ve iptal kararları verilmiştir, meslek odaların itirazı üzerine,

Yeni tastık olan planlarda bir dolu plan değişikliği yapılması planın zaten yanlış yapıldığının emaresidir,

BU MECLİS KARARININ İPTALİ İÇİN GEREKLİ YAZIŞMALARI YAPMAYA BAŞLAYACAĞIZ. 


Kaynak: