x
     

BU NASIL BELEDİYE.,

11 Aralık 2022 Pazar , 12:49
Okunma: 1319
0 Yorum

BAŞKANLIĞI?

 

Eko Başkan göreve geldiğinden,
 
Beri ya taşınmaz satmakta, 
 
Ya da Şifahi Talimatlarla iş yapmakta,
 
Eko başkan neden ve niçin,
 
Belediyenin taşınmazlarını,
 
SATIYORSUNUZ?
 
Belediyenin  taşınmazlarının kime satıldığı hakkında,
 
Bilgi istedik,
 
Yanıt alamadık,
 
EKO Başkan geldiğinizden beri.,Kaç taşınmaz sattığınızı neden gizliyorsunuz?
 
 
Sahi başkan bu taşınmazlarıkim ya da kimler aldı?
 
Açıklanması halinde ne olur?
 
Sorularımızı yineleyeceğiz,
 
Cevap verilmediği takdirde BEDK gideceğiz,
 
Bakın yine satışlar var!
 
Hemde kapalı teklif usulü ile,
 
Neden KAPALI TEKLİF?
 
Birşeyleri gizlemeye mi çalışıyorsunuz?

 
 
 

ÇEŞME BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN

İLAN

 

            Aşağıda adresi, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve  saati belirtilen Belediyemize ait taşınmaz, 2886 Sayılı Kanunun 35/a Maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satışı yapılacaktır. Satışlarda 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanun’unun 17. Maddesinin 4. Fıkrasının  P bendi  doğrultusunda teslimler KDV’den istisnadır. İhale Çeşme Belediyesi Meclis Salonunda İhale komisyonu  huzurunda yapılacaktır. İhaleye katılmak için isteklilerin en geç ihale gün ve saatine kadar İsteklinin kimliği, İkametgah belgesi, tebligat için adres beyanı, Geçici Teminat makbuzuİhaleye katılacak tüzel kişi ise; ihaleye tüzel kişi adına katılacak kişinin, Ticaret Sicil Gazetesi ve/veya Ticaret Sicil Gazetesi’ne havi noter tasdikli imza sirkülerinde yetkili kişi olduğunu ve yetki süresini gösteren belge, yetkili kişinin kimliği,İstekli adına vekaleten katılınıyor ise vekaletnamesi,İsteklilerin ortak girişim olması halinde girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi ile birlikte Komisyon Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.İstenilen belgelerin tamamı asıl veya noter tasdikli suret olacaktır. Aksi halde istekli ihaleye kabul edilmeyecektir.  İhale  şartnamesi Belediyemiz Emlak ve İstimlak  Müdürlüğünde görülebilir ve aynı adresten 3.000,00-TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılmak için  ihale şartnamesinin satın alınması  zorunludur.           

 

 İlanen duyurulur.

 

 

Mahalle

Ada

Parsel

Yüzölçümü

Niteliği

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

İhale Tarihi ve Saati

 

Ilıca  Mahallesi

 

 

8170

 

 3

 

670.00  m2

 

Arsa

 

12.000.000,00 TL

 

360.000,00 TL

 

05.01.2023

Saat: 14:00

 

 

 

ÇEŞME BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN

İLAN

 

 

            Aşağıda adresi, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve  saati belirtilen Belediyemize ait taşınmazlar, 2886 Sayılı Kanunun 35/a Maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satışı yapılacaktır. Satışlarda 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanun’unun 17. Maddesinin 4. Fıkrasının  P bendi  doğrultusunda teslimler KDV’den istisnadır. İhale Çeşme Belediyesi Meclis Salonunda İhale komisyonu  huzurunda yapılacaktır. İhaleye katılmak için isteklilerin en geç ihale gün ve saatine kadar İsteklinin kimliği, İkametgah belgesi, tebligat için adres beyanı, Geçici Teminat makbuzuİhaleye katılacak tüzel kişi ise; ihaleye tüzel kişi adına katılacak kişinin, Ticaret Sicil Gazetesi ve/veya Ticaret Sicil Gazetesi’ne havi noter tasdikli imza sirkülerinde yetkili kişi olduğunu ve yetki süresini gösteren belge, yetkili kişinin kimliği, İstekli adına vekaleten katılınıyor ise vekaletnamesi, İsteklilerin ortak girişim olması halinde girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi ile birlikte Komisyon Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir. İstenilen belgelerin tamamı asıl veya noter tasdikli suret olacaktır. Aksi halde istekli ihaleye kabul edilmeyecektir.  İhale  şartnamesi Belediyemiz Emlak ve İstimlak  Müdürlüğünde görülebilir ve aynı adresten 3.000,00-TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılmak için  ihale şartnamesinin satın alınması  zorunludur.            

 

 İlanen duyurulur.

 

 

Mahalle

Ada

Parsel

Yüzölçümü

Niteliği

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

İhale Tarihi ve Saati

 

Ilıca Mahallesi

(Bir bütün halinde 7 adet parsel)

 

2090

 

4-5-6-7-8-9-10

 

Toplam

2.673 m2

 

 

Arsa

 

53.460.000,00 TL

 

1.603.800,00 TL

 

05.01.2023

Saat: 14:30

 

 


Kaynak:

Etiketler:

  • BU,
  • NASIL,
  • BELEDİYE.,
  •