x
     

Bu plan nasıl geçecek..,

16 Mart 2022 Çarşamba , 22:26
Okunma: 1457
0 Yorum

Çok merak ediyoruz!!!!

 

İzmir büyükşehir belediyesi,

Meclis gündeminde yer alan,

15. Güzelbahçe ilçesi, Çamlı Mahallesi, 2573 ada, 2 parselin "Akaryakıt + Servis İstasyonu (LPG Yer Alabilir)" belirlenmesine yönelik parsel maliki vekilince hazırlanarak iletilen, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.661244)

Bu yerle ilgili geçtiğimiz yılın Ocak ayında,

Bir haber yapmıştık,

Güzelbahçe'ye yeni benzin istasyonu mu..,


Haberimizin içeriğinde,

Güzelbahçe, Çamlı mevkiinde,
 
8930 m2 zeytin ağaçlı, kuyulu tarla üzerinde,
 
Benzin istasyonu yapılmak üzere,
 
Planlama sürecine başlanılmış,
 
Önümüzdeki günlerde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde,
 
Askıya çıkacakmış,
 
Bize gelen iddiaları araştırıyoruz,
 
Herhalde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü planlamayı yapmamış olacak ki,

Büyükşehir belediye başkanlığı meclis gündemine gelmiş,

Benzin istasyonu olacak alan,

Tarım Alanı,

Üstelik Zeytin Ağaçlı Kuyulu Tarla

Tarım Arazilerinde parsel bazında planlama yapamazsınız,

1/25 Bin ve 1/100 Bin Ölçekli Çevre Düzeni planına da uygun değil!

Planlaması yapılacak yer doldurularak elde edilmiş iddiaları da varken,

Planlar bütüncül olmak kuralını da ihlal edemezsiniz,

Yasal olarak benzin istasyonları arası 2 km olması kuralı var iken,

"Tebliğ'de, karayolları üzerinde aynı istikamette iki akaryakıt satış istasyonu arasındaki mesafenin en az 10 km ve şehir içi yollarda en az 2 km olacağı ve bu hususun ilgili makamlarca verilecek ruhsatlarda göz önünde bulundurulması gerektiği düzenlenmiştir."

Aynı güzergahta meri imar planı içinde 2 km içerisinde benzin istasyonu var iken,

Bu planlama nasıl olacak?

Konuyu yakinen takip ediyoruz.
 
 


Kaynak: