x
     

Bu Plan Soruşturma Geçirir..,

2 Mart 2022 Çarşamba , 19:22
Okunma: 1337
0 Yorum

Bizden söylemesi!!!

 


Çeşme belediyesinden,

Sorularımıza yanıt alamayınca,

Büyükşehir belediye kanununa göre,

İlçe belediyelerini denetleme yetkisinden,

Yola çıkarak,

Sorularımızı sorduk,

Soru ve yanıtlara geçmeden önce,

YANILDIĞIMIZI gelen yanıtla anladık,

Sorularımızdan sadece biri yanıtlanmış,

"..,1/ Nezir'in kulesine ilişkin hazırlanan 1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi söz konusu kulenin olduğu alanın Belediye Meclisimizin 08.11.2021 tarih ve 05.1258 sayılı kararı ile "Bakı ve Seyir Terası (Kule)" olarak belirlendiği, söz konusu plan değişikliğinin onama aşamasında olduğu anlaşılmıştır..,"

Kasım ayından bu güne onama sürecinin bitmemesi bile bizim haklılığımızı ortaya koymakta,

Büyükşehir belediyesi de bu planının sakat olduğunu biliyor!

Plansız alana bakı seyir kulesi yapılmış,

Yapılan hatayı kurtarmak adına, plan yapılmaz!

Planı onarsanız suça ortak olursunuz!

O zaman herkes planı olmayan yere bina yapar,

Sonrasında gücü oranında belediye meclisine onatır değil mi?

Bu planı onarsanız, soruşturma geçirirsiniz bizden söylemesi,

Şimdi gelelim ne sorduğumuza;

Sayın Yetkili

Çeşme ilçesinde Çeşme belediye başkanlığı tarafından yapılan NEZİR''İN Kulesi hakkında aşağıdaki sorularımın maddelere ilişkin cevaplanmasın istiyorum,

1- Çeşme İlçesi, Dalyan Mahallesinde yer alan ve yapımı tamamlanmış olan Nezir'in Kulesi'nin Çeşme Belediye Başkanlığı tarafından yapı ruhsatı düzenlemeden, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 3. ve 26. maddeleri, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin 5. maddesinin 12. fıkrasına aykırı olarak yapıldığı müfettiş incelemesi kayıtlarında yer alan ifadeden yola çıkarak;
 
Kaçak konumda olan yer ile ilgili büyükşehir Kanununa göre denetleme yetkisi ve bu konuda gerekli iş ve işlemleri ne zaman yapacaksınız?

2- Çeşme Belediyesi Meclisi'nin 07.09.2021 tarih ve 11-132 sayılı Kararı ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 8.11.2021 tarih ve 1258 sayılı Kararı ile Dalyan Mahallesi 211-1 Paftada Kamuya terkli alanda hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi kabul edilmiş olup, söz konusu alan "Bakı ve Seyir Terası (Kule)" alanı olarak tescil edilmiştir.
 
Bahse konu alan üzerinde KAÇAK olarak yapılmış NEZİR'İN KULESİ zaten var olduğundan büyükşehir belediye meclisi KAÇAK yeri yokmuşçasına planı belediye meclisince kabul etmesi zaten suçtur.
 
Ya da başka ifade ile suça ortak olmaktır. Belediye meclisince kabul edilen plan ne zaman askıya çıkacaktır?
 
Plan askıya çıktığında itiraz edeceğiz.

3-İnşaat ruhsatı olmayan NEZİR'İN KULESİ yola yapılmıştır. Şu an öneri plan olduğundan kesinleşmiş bir plan olmadığından KAÇAK binayı mühürlemeyen Çeşme Belediyesi ortada iken büyükşehir belediyesi tarafından gereği ne zaman yapılacaktır?

4-Konu Maarif Müfettişi tarafından incelendi soruşturma izni verilmedi şeklinde cevap İmar Kanununa aykırıdır. Konuyu tekrar Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurumuzu yaptığımızdan konunun hassasiyetle incelenmesi gerekli iş ve işlemlerin yapılması gerekmektedir. Çünkü müfettiş incelemesi kök raporu elimizdedir. Fen İşleri Müdür Vekilinin ifadesinde,
 
"Belediye başkanımızın şifahi talimatı üzerine söz konusu yapının yapım ihalesi için 18.03.2020 tarihinde olur alınmıştır. Yapılacak yapı ticari veya kullanılacak bir yapı değildir. KAMU ALANINDA İNŞAA EDİLMİŞTİR. Yapı RUHSATSIZ OLARAK İNŞAA EDİLMİŞTİR. Bu benim sorumluluk alanım dışındadır. Müdürlüğümüze anıt yapının projesi geldi bunun üzerinden 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 19. Maddesi kapsamında açık ihale düzenlendi..,
"133.361,58 TL + KDV olarak ihale edildi. Bina bu kapsamda yapılarak geçici kabulü yapıldı."

Bununla ilgili Yargıtay kararları mevcut;

Yargıtay 14. HD.8.6.2010 Tarih. 2010/3897 Esas. 2010/6681 Karar.
"3194 sayılı İmar Kanunu'nun 26 ve 27. maddelerindeki hükümler gereğince yasadaki ayrık durumlar hariç her turlu inşaatın yetkili mercideki alınacak ruhsat ve yetkili merciin onayladığı plana uygun yapılması gerekir.
Şayet bir inşaata ruhsatsız başlanmış veya ruhsat olmakla birlikte inşaat ruhsatın eki olan projesine aykırı yapılmışsa o inşaat "kaçak inşaat" kabul edilir ve aynı yasanın 32. maddesi uyarınca da yıkıma tabi tutulur."
 
5- 2. madde ki sorum direk büyükşehir belediyesini ilgilendirdiğinden planın neden askıya çıkmadığı bilgisinin tarafıma ivedi bir şekilde bildirilmesini istiyorum.
 
 
Sorularımızı tekrar yineleyeceğiz.
 


Kaynak: