x
     

Büyükşehir belediyesi katkılarıyla..,

24 Mart 2022 Perşembe , 20:17
Okunma: 4386
0 Yorum

Yapılan yerin!!!

 

Geçtiğimiz günlerde,

Ödemiş Belediyesi ve İBB'nin..,Katkılarıyla!!!


Başlığı altında bir haber yaptık,

Haberimizin sonra İBB'nin bilgi edinme birimine sorularımızı sorduk,

Sayın Yetkili

Ödemiş Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan;

1- 12.336.447.98 TL katkısı ile yapılmakta olan Gölcük Otel inşaatı ve Gölcük Gölü 2'nci etap 1. kısım Rekreasyon Alanı Düzenlemesi işi adı altında yapılan yerdeki imalatlar plan notlarına uygun mu?

2- Bu alanda nasıl 3-4 katlı nasıl inşaat yapıldığının net açıklaması nedir?

3- İkmal inşaatı dendiğine göre önceden ihalesi yapılarak başlanmış ancak tamamlanmadan yarım kalmış olduğunu anlıyoruz ilk ihaleyi alan firma hangi nedenden dolayı inşaatı yarım bırakmıştır ve cezai iş ve işlemler yapılmış mıdır?

4- Bahse konu alanın imar durumu nedir ve hangi yıl onaylanmış ve plan notları nedir?

Gelen yanıt bizleri şaşırttı mı?

Hayır şaşırtmadı!
 
Gelen yanıt;

 

"Büyükşehir Belediyesine bağlı olan ilçe belediyeleri, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanunu'na göre yetki ve sorumluluk alanlarında, imar mevzuatının öngördüğü izinlendirmeleri yapmak ve bu izinlendirmelerin uygunluğunu denetlemenin yanı sıra mevzuata aykırı oluşumlar için gerekli kararları almak ve bu kararları uygulamakla da yetkilidirler. Bu kapsamda, ilgi (a) yazı ekinde iletilen bilgi edinme başvurusuna konu edilen hususların incelenerek, konuya ilişkin yürütülen işlemler hakkında Başkanlığımıza bilgi verilmesi ilgi (b) yazımız ile Ödemiş Belediye Başkanlığından istenmiştir."

 

 
 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Abdurrahman Suphi ŞAHİN

 

 

Büyükşehir Belediye Başkanı a.

 

Genel Sekreter Yardımcısı

Yorumumuz;
 
Ödemiş Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin,
 
12.336.447.98 TL katkısı ile yapılmakta olan Gölcük Otel inşaatı ve Gölcük Gölü 2'nci etap 1. kısım Rekreasyon Alanı Düzenlemesi, işi ihale edilecek,

İBB tarafından bu inşaatın kontrolleri yağılmamakta mı?
 
 
Devam  inşaattın güncel durumunu bilmemesi ne kadar doğru?

Ödemiş belediyesine sormuşlar,

Gelen yanıtı bekleyeceğiz.


Kaynak: