x
     

CEMİL TUGAY BU SORULARA..,

25 Şubat 2024 Pazar , 16:32
Okunma: 2270
0 Yorum

BİR CEVABINIZ OLMALI!

 

Karşıyaka belediye başkan,

 

Yardımcısı Zeki bey,

 
 
Tarafından yollanan bilgilendirme,
 
Yazısına geçmeden önce,
 
Yorum yapmak istiyorum;
 
Menderes belediye başkanı,
 
Mustafa Kayaları,
 
Koltuğundan eden BİEN OTELİN,
 
20 Bin m2 çok fazlalığı olduğunu,
 
Sürekli kaleme almıştım,
 
Karşıya HİLLTOWN'UN 
 
Hesabıma göre 100 Bin m2 daha fazla fazlalığı var dersem,
 
ABARTMIŞ OLURMUYUM?
 
Elbette yanılma payım olabilir,
 
Yanıldıysam özürümü dilerim!
 
Konuyu araştırıyorum nereden bu kanıya vardım derseniz,
 
Karşıyaka İmar verilerine göre;
 
Bu alanda inşaat izni,
 
0.80 lakin 2.05 çıkmış olmalı,
 
Belki de alınan bir meclis kararı yada plan tadilatı vardır,
 
O halde ben yanılmış olurum!
 
Ya bunların hiç biri yoksa!
 
NE OLUR?
 
Bilindiği üzere Karşıyaka Mavişehir’de bulunan Rönesans Holding’e ait Hilltown AVM’nin arsası toplam 87.727 m2 ‘dir. 

Karşıyaka Belediyesi kayıtlarına göre bu arsada KAKS (Emsal) : 0,80’dir.

Dolayısıyla bu arsada (imar mevzuatına göre) yapılabilecek toplam inşaat miktarı;

87.727 x 0,80 = 70.181 m2 ‘dir.

Bugüne kadar yaptığımız haber ve yorumlarda Hiltown AVM’de yapılan toplam inşaatın emsalin çok çok üzerinde olduğunu yazmış ve söylemiştik,

Tarafımıza ulaşan yeni bilgiye göre Hiltown AVM’nin sadece ana binasında bulunan yerlere “10.11.2023 tarihi itibariyle Karşıyaka Belediyesince 180.091 m2   ve 210 bağımsız bölümden oluşan ofis ve işyeri için re’sen düzeltme ruhsatı” düzenlenmiştir,

“Yapıya ilk ruhsat alınmasından itibaren 2 bodrum kat + 3 normal katlı olarak projelerinin onaylanmış” olduğu belirtilmektedir,

“Bu AVM ile ilgili olarak belediyeye yapı kullanma izni müracaatı yapılmadığı, yapı kullanım izin belgesi de verilmediği” ifade edilmektedir,

Burada asıl ilgilenilmesi gereken nokta yapılan toplam inşaat miktarıdır,
 
Yapılan toplam inşaat miktarı gelen bilgiye göre 180.091 m2 ‘dir. 
 
(210 bağımsız bölümden oluşan ofis ve işyerinin 180.091 m2’lik  inşaat alanına dahil olup olmadığı bilinmemektedir. İyimser yaklaşımla dahil olduğunu varsayalım)

Bu verilere göre burada emsal 180.091 m2 / 87.727 m2 = 2.05’e yükseltilmiştir,

Karşıyaka Belediyesi kayıtlarına göre bu arsada emsal 0,80 olduğu için yapılması gereken max.inşaat miktarı 70.181 m2 ‘dir,

Mevcut verilere göre ;

180.091 – 70.181 = 109.910 m2 fazla inşaat yapılması söz konusudur,

Tespitler ortadadır!

Bu AVM’de emsal 0,80’den nasıl oluyor da 2,05 fiilen yükseltilmiştir? 

İlgili ve yetkilileri bu AVM’de inceleme yapmaya yükseltilen emsalin,  yapılan fazla inşaatın, teknik ve hukuki gerekçelerini açıklamaya davet ediyoruz.

Daha bir çok detay var her birini tek tek kaleme alacağım,

Örneğin YAPI KULLANMASI olmayan yere nasıl İŞYERİ ÇALIŞTIRMA RUHSATI VERİLMİŞ,

Bu alanda nasıl içki satışı yapılabilmekte?

Alınan Encümen Kararının üzerinden ne kadar geçti?
 
Hepsini kaleme alacağım.
 
Karşıyaka belediyesinden gelen yazı;
 
 
HİLLTOWN AVM
 
Yalı Mahallesi, 26024 ada, 1 parselde inşa edilmiş bina için bir önceki dönemde09/09/2016 tarihinde 176.357 m² lik ilk inşaat ruhsatı alınmıştır.
 
İnşaatına başlanmış yapı için 13/09/2019 tarihinde esaslı tadilat projeleri onaylanarak 179.965 m² lik tadilat ruhsatı düzenlenmiştir. Yapı için 11/10/2019 tarihle tek bağımsız bölümlü Alışveriş Merkezi/AVM olarak Yapı Kullanma İzin belgesi verilmiştir.

Müdürlüğümüze yapılan müracaatla 27/12/2022 tarihinde 180.249 m² tadilat ruhsatı düzenlenmiş ve bu tadilat sonucunda, zemin ve 1. Katta asma kat ilavesini içeren 220 bağımsız bölümlü ofis ve işyeri onaylanmıştır. Bu ruhsata ilişkin gerekli düzenlemeler yapmak üzerine belediyemizce resen 10/11/2023 tarihli 180.091 m² ve 210 bağımsız bölümden oluşan ofis ve işyeri olarak düzeltme ruhsatı düzenlenmiştir.

Yapıya ilk ruhsat alınmasından itibaren 2 bodrum kat+ 3 normal katlı olarak projeleri onaylanmış ve yüksekliği 31.85 m dir.

AVM ile ilgili yapı kullanma izni müracaatı bulunmamaktadır. Müdürlüğümüzce 10/11/2023 tarihli bu tadilat ruhsatına esas Yapı Kullanma İzni verilmemiştir.

Bu kapsamda bahçe kullanımı ile ilgili gelen şikayetler üzere Yapı kontrol müdürlüğümüzce Mandelas Ubuntu hakkında işlemler başlatılmış olup sırasıyla;

04/01/2024 tarih 127550 sayılı yapı tatil zaptı düzenlenmiştir. 

05/01/2024 tarihinde yapı tatil zaptı yapı yerine asılmıştır.

09/01/2024 tarih ve 93 sayılı İmar Kanununun 42/2. Madde kararı alınmış olup alınan Encümen kararı 11/01/2024 tarihinde Yazı işleri müdürlüğünden Yapı kontrol müdürlüğüne gelmiş olup, ilgili Encümen kararında 7.770.042,06 TL para cezası verilmesi, 3194 sayılı İmar
Kanunu’nun 32. Maddesine göre tespit edilen ruhsata aykırı yapının Encümen kararı tebliği tarihinden itibaren yasal süresi 1 ay içinde aykırılığın giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi halinde 26/03/2020 tarih 31080 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

“BazıKanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 3194 sayılı kanunun 42. maddesinde yapılan değişikliğe istinaden cezada indirim yapılarak 839.048,28TL idari para cezası verileceği belirtilmiştir.

08/02/2024 tarihinde 213201 sayılı evrak ile alınmış olunan Encümen kararı tebligatı gerçekleştirilmiştir. Encümen kararının tebliğinden 1 ay sonra ilgili yapı ruhsata bağlanmazveya yıkılmazsa Belediye Encümeni tarafından yıkım kararı ile İmar Kanununun 42/3.Maddesine göre 18.880,03 TL ayrıca para cezası kararı alınacaktır. Söz konusu işlemler imar kanununa göre yasal süreleri dahilinde devam etmektedir.

Ayrıca bahçe alanında geçerli işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunan işyeri bulunmamaktadır. Açık alanlarda kurulan çadırlar ve buralarda düzenlenen organizasyonlar ve etkinliklerle ilgili düzenlenmiş herhangi bir ruhsat ya da izin belgesi bulunmamakta olup yasal işlemler yapılabilmesi için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğüne18.10.2023 tarihinde yazı yazılmıştır.
 
Parseldeki ana bina ile ilgili kurumumuza gelen şikayetlere göre tespit çalışmaları devam etmektedir.

 


Kaynak: