x
     

Çeşme belediyesinden..,

7 Mart 2022 Pazartesi , 21:35
Okunma: 1406
0 Yorum

Net yanıt alamadığımızdan!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C

İzmir Valiliği

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
 
 
1- Ekli fotoğrafta görülen, Çeşme Alaçatı 4296 ada 5 parsel ile 153 ada 17 parsel arasında bulunan yer ile ilgili aşağıdaki sorularımın  yerinde inceleme yapılarak maddelere ilişkin cevaplanmasını istiyorum.

- Yapılan inşaatın inşaat ruhsatı var mıdır?
- Bahse konu alan yeşil alan olduğuna göre inşaat nasıl ilerlemekte?
- İnşaat daha fazla ilerlemeden  ilgili mevzuat gereği işlem yapılması
 

2- Çeşme Dalyan’da Çeşme belediyesi tarafından ihalesi yapılıp tamamlanan Nezir’in Kulesi ile ilgili gerekli işlemlerin yapılmasını talep ediyorum

- İnşaat Ruhsatı olmayan 
- İmar planı inşaatın tamamlanmasından sonra meclis gündemine alınan ve hala plan onaması yapılmadığı,
- Kaçak olan inşaatı yasal konuma getirmek adına meclis gündemine alındığı açıklama bölümünde ise "Bakı ve Seyir Terası (Kule) alanında 5.50 m x 5.50 m ebatların Yençok: 12.50 m yüksekliğinde kültürel amaçla kullanılmak üzere kule yapılabilir.” İfadesinden anlaşılacağı üzere Nezir’in Kulesi sanki yokmuş gibi davranılması yasa ve mevzuata aykırı olduğu gibi meclis üyelerini de suça ortak etmektir.
- Kaçak konumda olan Nezir’in Kulesinin derhal mühürlenmesi gerektiği konusunda il müdürlüğünüzden gereğinin yapılmasını talep etmekteyim.

3- Musalla Mahallesi, 403 ada 6 nolu parsel ile ilgi aşağıdaki sorularımın incelenmesini talep ediyorum.

Çeşme ilçesi Musalla Mahallesi, 403 ada 6 nolu parsel ile ilgili Çeşme belediyesine sorduğumuz soruya

"İlçemiz Musalla Mahallesi, 403 ada 6 nolu parsel 1989 yılından bugüne kadar Belediye hizmet alanı olarak kullanılmaktadır.Söz konusu parselin bulunduğu alan ile ilgili olarak ilk 1/1000 ölçekli plan çalışmaları 2016 yılında başlamış ve 01.09.2016 tarihinde askıya çıkmıştır. “şeklinde cevaplanmıştır.

1-Çeşme ilçesi Musalla Mahallesi, 403 ada 6 nolu parselin 01.09.2016 tarihinde askıya çıkan plan onanmış mıdır?

2-Plan onandı ise plan notlarında ne yazmaktadır soruma yanıt olarak,

" Çeşme Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, İdari Bina, Çok Amaçlı Bina ve Konteyner Yapım İşi ¬ Temmuz ayında 2021/412459 bir ihale yapıldığı, ihalesi yapılan yerin imar planlarının olup olmadığı, var ise imar planında ne olarak geçtiği" sorulmaktadır."

Gelen cevapta "..,Kentsel Ticaret Alanında..," denilmekte. 

3-İmar planında ticari alan gözükse bile 18 uygulaması yapılmış mıdır? Yapılmadıysa bu imalatlar nasıl yapılmıştır?

4-Belediye  binaları imar planında  Belediye  Hizmet Alanı olan yerlere  yapılabilirken Kentsel Ticaret Alanına nasıl yapıldığının net açıklaması.

5-İmar planında ticari alan gözükse bile 18 uygulaması yapılmadan yapılaşmaya açılamaz hükmü varken nasıl yapılmıştır?

6-İdari Bina, Çok Amaçlı Bina ve Konteyner Yapım İşi yapılan yere hangi tarihte İnşaat Ruhsatı verildi?

7-Bu alanı parsel sorgulamadan incelediğimizde tarla vasfında görülüyorken nasıl bu alanda bu imalatların yapılması için ihaleye çıkılmıştır?

4-Çeşme Alaçatı 3595 Ada 4 parselde bulunan taşınmazla ilgili aşağıdaki sorularımın maddelere ilişkin cevaplanmasını istiyorum.

1- Bahse konu yapının inşaat ruhsatı hangi tarihte kaç m2 olarak alınmıştır?
 
2-Yapı Kullanım hangi tarihte alınmıştır?
 
3-Plan notlarına uygun mudur?
 
4-Binada açık alanlar kapatılmış mıdır?
 
5-Yapı Kayıt belgesi alındı ise hangi eksiklikler için alınmıştır?
 


Kaynak: