x
     

Çeşme belediyesinin yeni..,

18 Nisan 2022 Pazartesi , 20:32
Okunma: 1382
0 Yorum

TRENDİ!!!

 

Çeşme belediyesinde,
 
8 Nisan da, Askıya çıkan,
 
NEZİR’İN PLANININ,
 
Plan Açıklama Raporu 10 gün web sayfasında yayınlanmadı,
 
14 sayfalık plan açıklama raporunu okudum,
 
Okurken güldüm,
 
Sanki Kule yapılmamış, yeniden yapılacak MIŞ gibi..,

“Kültürel Tesis olarak planlanacak alanda Sembolik bir yapı gerçekleştirilecektir. Bakı ve Seyir Terası (KULE) alanında 5.50 M X 5.50 M ebatlarında alanında 5.50 M X 5.50 M ebatlarında YENÇOK 12.50 M yüksekliği kültürel amaçla kullanılmak üzere KULE YAPILABİLİR”
 
KULE YAPILABİLİR ne demek?
 
Kule yok bu plan onanırsa, Kule yapabilirsin demek,
 
Lakin Çeşme belediyesi önce dikiyor,
 
Sonra plan yapıyor!
 
Yeni TREND bu anlaşılan!
 
Daha Kulenin betonu dökülmeden uyardık,
 
Uyarmakla kalmadık Çeşme Kaymakamına bildirdik,
 
OLMAZ DEDİK önce plan sonra inşaat dedik,
 
Hani bir zamanlar önce alışveriş sonra fiş denilirdi,
 
Bu durum alışveriş öncesi fiş almaya benzedi,
 
O zaman vatandaş bir otel yapsın,
 
Yakalanırsa PARDON ben plan yapmayı unuttum desin,
 
Plan yapsın!
 
Olur mu OLMAZ!
 
Hangi Üstün Kamu Yararı var?
 
Yaptığınız baraj mı, yol mu?
 
Bir kulenin ne kadar elzemliği olabilir?
 
Şimdi gelelim mevzuat açısından değerlendirmeye,
 
Bir plan hukuka uygun yapılmak zorunda,
 
Önce binayı dikip sonra plan yapamazsın,
 
Önce KAÇAK Binayı yıkarsın sonra plan yaparsın,
 
“Bu nedenle de, alınacak kararların yetki, şekil, konu, sebep ve maksat yönlerinden hukuka uygun olması zorunluluğu vardır.”
 
Yetki yönünden, kararı almaya yetkili organ Belediye Meclisi olduğunu biliyoruz,
 
Lakin meclise gelen plan hukuka uygun değil,
 
Belediye meclisine tanınan takdir yetkisi de mutlak ve sınırsız değildir...
 
“Plan Değişikliklerinde Meclis Üyeleri ve Belediye Başkanının Sorumlulukları Gerek Belediye Meclis üyeleri, gerekse de Belediye Başkanı yaptıkları kamu görevini ilgili yasaların vermiş olduğu yetkilere dayanarak yerine getirmek ve mevzuata uygun davranmak zorundadırlar. Aksi davranışlarda yasal açıdan aralarındaki ayrım, Meclis üyelerinin Belediye Başkanından farklı olarak memurin muhakematı kanununa bağlı olmamalarıdır. " Belediye Meclis Üyeleri, görevlerini ifa sırasında ve bu görevlerinden dolayı işledikleri suçlardan ötürü T.C.K' da ki cezai müeyyidelerle muhatap olacaklardır. Plan Değişikliği ile ilgili karaların imar mevzuatında belirlenen usullerle onaylanmadığı takdirde Meclis üyelerini görevi kötüye kullanma, Belediye Başkanı karara katılmışsa görevi kötüye kullanma, karar muhalif kaldığı halde mevzuata aykırılığından dolayı Belediye yasasının 73. maddesi uyarınca karara itiraz etmemesi halinde 'T.C.K. Md.240' da ki suçu irtikap edilmiş olur”
 
Biz hem Çeşme hem büyükşehir meclis üyelerine uyarı yapan yazılar kaleme aldık.
 
Meclis üyelerini aradık, bu usulsüzlüğe ortak olmayın yargılanırsınız dedik,
 
DİNLETEMEDİK!
 
Şimdi Çeşme belediyesi açısından inceleyelim konuyu;

“Ruhsat alınmadan veya ruhsat veya eklerine ya da imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının sahibine ve yükleniciye de ceza uygulanır (md. 12). Yapılaşmanın plan, sağlık ve çevre şartlarına uygun gelişmesini amaçlayan İmar Kanunu'nun ''fenne uygunluk" kavramı ile insanların içerisinde güvenle oturacağı bir yapının ortaya çıkmasını da arzu ettiği, o yüzden, daha inşaata başlanmadan işi denetime almak istediği" görülmektedir. Zira, imar mevzuatında yapı ile ruhsat (izin) arasında çok sıkı bir ilişki kurulmuştur. Bu bağ, daha inşaata, başlanmadan, alınması zorunlu yapı ruhsatı ile başlamakta ve inşaatın devamı sırasında denetim yoluyla sürmekte ve oturma izni (iskan ruhsatı) ile sona ermektedir. O nedenle inşaatın imar mevzuatında aranan şartları taşıyıp taşımadığının ve yapı emniyeti olup olmadığının denetlenmesi, o inşaatın ruhsata (izne) bağlanması ile olanaklıdır. İmar Kanunu'nun konuya ilişkin emredici, herkesi bağlayıcı ve bundan ötürü mahkemelerce de resen (kendiliğinden) göz önünde tutulması zorunlu bu hükümleri karşısında, yüklenici, ruhsatsız olarak bir inşaata başlayamayacağı, arsa sahibinin de yükleniciyi ruhsatsız inşaat yapımına zorlayamayacağı açık seçiktir.”
 
EKO Başkanın şifahi talimatıyla kule yapamazsınız!
 
Bu kuleye insanlar girip çıkacak,
 
Bu bina yapılırken Yapı Denetimi Yapıldı mı?
 
Elbette yapılmadı,
 
Eko Başkan talimat verdi yapıldı!
 
Zemin etütleri var mı?
 
Statik hesaplamaları var mı?
 
Bunların hiç biri yok!
 
Başkanın keyfi istedi talimat verdi,
 
Kule yapıldı!
 
Bu plan bozulmakla kalmaz,
 
Yasa dışı kararlar alanlar yargılanırlar,
 
Soruşturma İzni  verilmedi diye suç ortadan kalkmış sayılmaz,
 
Çarşamba günü Çeşme Cumhuriyet Savcılığı’na gideceğiz,
 
Kaçak Nezir’in Kulesi ve Sit Kurulu Kararlarını uygulamayan belediye yetkilileri hakkında yaptığımız suç duyurusunu takibe gideceğiz.


Kaynak: