x
     

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden..,

23 Mayıs 2022 Pazartesi , 20:32
Okunma: 1002
0 Yorum

Cevap bekliyoruz!!!


Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü,

Ne yazık ki, Bilgi Edinme sorularımıza,

Cevap vermiyor,

BEDK gitmekten başka çaremiz kalmadı,

Mart ayında sorduğumuz sorular,

Halen yanıtlanmadı!

Bu gün Çeşme ilçesi ile ilgili sorularımızı,

Sizlerle paylaşacağız. 

T.C
İzmir Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü


1- Ekli fotoğrafta görülen, Çeşme Alaçatı 4296 ada 5 parsel ile 153 ada 17 parsel arasında bulunan yer ile ilgili aşağıdaki sorularımın  yerinde inceleme yapılarak maddelere ilişkin cevaplanmasını istiyorum.

- Yapılan inşaatın inşaat ruhsatı var mıdır?
- Bahse konu alan yeşil alan olduğuna göre inşaat nasıl ilerlemekte?
- İnşaat daha fazla ilerlemeden  ilgili mevzuat gereği işlem yapılması

2- Çeşme Dalyan’da Çeşme belediyesi tarafından ihalesi yapılıp tamamlanan Nezir’in Kulesi ile ilgili gerekli işlemlerin yapılmasını talep ediyorum

- İnşaat Ruhsatı olmayan 
- İmar planı inşaatın tamamlanmasından sonra meclis gündemine alınan ve hala plan onaması yapılmadığı,
- Kaçak olan inşaatı yasal konuma getirmek adına meclis gündemine alındığı açıklama bölümünde ise"Bakı ve Seyir Terası (Kule) alanında 5.50 m x 5.50 m ebatların Yençok: 12.50 m yüksekliğinde kültürel amaçla kullanılmak üzere kule yapılabilir.” İfadesinden anlaşılacağı üzere Nezir’in Kulesi sanki yokmuş gibi davranılması yasa ve mevzuata aykırı olduğu gibi meclis üyelerini de suça ortak etmektir.
- Kaçak konumda olan Nezir’in Kulesinin derhal mühürlenmesi gerektiği konusunda il müdürlüğünüzden gereğinin yapılmasını talep etmekteyim.

3- Musalla Mahallesi, 403 ada 6 nolu parsel ile ilgi aşağıdaki sorulamın incelenmesini talep ediyorum.


- Çeşme ilçesi Musalla Mahallesi, 403 ada 6 nolu parsel ile ilgili Çeşme belediyesine sorduğumuz soruya "İlçemiz Musalla Mahallesi, 403 ada 6 nolu parsel 1989 yılından bugüne kadar Belediye hizmet alanı olarak kullanılmaktadır.Söz konusu parselin bulunduğu alan ile ilgili olarak ilk 1/1000 ölçekli plan çalışmaları 2016 yılında başlamış ve 01.09.2016 tarihinde askıya çıkmıştır. “şeklinde cevaplanmıştır.


1-Çeşme ilçesi Musalla Mahallesi, 403 ada 6 nolu parselin 01.09.2016 tarihinde askıya çıkan plan onanmış mıdır?


2-Plan onandı ise plan notlarında ne yazmaktadır soruma yanıt olarak,

" Çeşme Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, İdari Bina, Çok Amaçlı Bina ve Konteyner Yapım İşi ¬ Temmuz ayında 2021/412459 bir ihale yapıldığı, ihalesi yapılan yerin imar planlarının olup olmadığı, var ise imar planında ne olarak geçtiği" sorulmaktadır."


Gelen cevapta "..,Kentsel Ticaret Alanında..," denilmekte. 

3-İmar planında ticari alan gözükse bile 18 uygulaması yapılmış mıdır? Yapılmadıysa bu imalatlar nasıl yapılmıştır?


4-Belediye  binaları imar planında  Belediye  Hizmet Alanı olan yerlere  yapılabilirken Kentsel Ticaret Alanına nasıl yapıldığının net açıklaması.


5-İmar planında ticari alan gözükse bile 18 uygulaması yapılmadan yapılaşmaya açılamaz hükmü varken nasıl yapılmıştır?


6-İdari Bina, Çok Amaçlı Bina ve Konteyner Yapım İşi yapılan yere hangi tarihte İnşaat Ruhsatı verildi?


7-Bu alanı parsel sorgulamadan incelediğimizde tarla vasfında görülüyorken nasıl bu alanda bu imalatların yapılması için ihaleye çıkılmıştır?


4- Çeşme Alaçatı 3595 Ada 4 parselde bulunan taşınmazla ilgili aşağıdaki sorularımın maddelere ilişkin cevaplanmasını istiyorum.

1- Bahse konu yapının inşaat ruhsatı hangi tarihte kaç m2 olarak alınmıştır?

2-Yapı Kullanım hangi tarihte alınmıştır?

3-Plan notlarına uygun mudur?

4-Binada açık alanlar kapatılmış mıdır?

5-Yapı Kayıt belgesi alındı ise hangi eksiklikler için alınmıştır? 


Kaynak: