x
     

Dediğimiz Gibi.,

2 Haziran 2022 Perşembe , 21:02
Okunma: 1310
0 Yorum

Oldu!

 

Dün akşam yayınladığımız ,

Planın Onanması için.,Gerekli İşlemleri Bilmiyor Olabilir misiniz?


Haberin içeriğinde,

".,Dalyan Mahallesi Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekansal Plan Yönetmeliğinde yer alan hükümler doğrultusunda hazırlanmış ve onanmıştır."

Şeklinde Çeşme belediye başkan yardımcısı imzasıyla geldiğini yazdık,

Ve ardından ekledik,

Belediye başkanlığınca belediye meclisine gönderilen itirazlar ve planları belediye meclisi on beş gün içinde inceleyerek kesin karara bağlar.

Dediğimiz gibi oldu,

Haziran meclis gündeminin son maddesinde,

Yer alan madde;

 "13-İzmir İli, Çeşme İlçesi, Dalyan Mahallesinde 1/1000 Ölçekli Dalyan Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında yapılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine 20.04.2022 gün ve 13705 sayılı dilekçe ile yapılan itiraz konusunun görüşülmesi,"

Plana yaptığımız itiraz görüşülecek,

Muhtemelen itirazımız reddedilecek,

Bize tebliğ edilecek,

Bizde plana itirazımızı yapacağız,

Planlama esaslarına uymadığından,

Muhtemelen plan iptal olacağını düşünmekteyiz,

Yarın Haziran ayı meclis gündemine gelen maddeleri sizlerle paylaşacağız.


Kaynak:

Etiketler:

  • Dediğimiz,
  • Gibi.,
  •