x
     

Dünyayı gezdiniz sıra..,

11 Nisan 2022 Pazartesi , 19:12
Okunma: 1165
0 Yorum

bürokratlarda mı?

İzmir büyükşehir belediyesi,

Nisan meclis gündemine gelen madde,

Büyükşehir belediyesinin ekonomik problem yaşamasına,

Sebep olan yurtdışı gezileridir,

28 Mart 1 Nisan tarihleri arasında,

"..Hollanda'nın Amsterdam şehrinde düzenlenen "Intertraffic 2022"  toplantısına gidilmiş, 

 

I. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI GENELGESİ DOĞRULTUSUNDA YAPILAN YURT DIŞI GÖREVLENDİRMELERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

1. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 09/03/2022 tarihli ve 2022/5 sayılı genelgesinde; ''3. Görevlendirmeler için belediye meclisinden karar alınacaktır. Ancak meclisin olağan toplantı dönemlerine denk gelmeyen zorunlu görevlendirmeler, belediye başkanı tarafından yapılacak ve görevlendirmeye ilişkin olarak belediye başkanınca ilk toplantıda belediye meclisine bilgi verilecektir.'' denilmektedir. Uzman ve araştırmacıların sektöre getirdikleri son çözümleri deneyimlemek ve İzmir özelinde uygulanabilir projelere dönüştürebilmek maksadıyla, altyapı, ulaşım ve trafik yönetimi, akıllı mobilite, yapay zekâ tabanlı sistemler, yol güvenliği, toplu taşıma ve park etme konularında Hollanda'nın Amsterdam şehrinde düzenlenen "Intertraffic 2022" konferansına, ESHOT Genel Müdürlüğünde görev yapan Mali ve İdari İşler Şube Müdürü Ercan DENİZLİOĞLU, Ulaşım Geliştirme Şube Müdürü Vekili Onur KÜÇÜKALİ, İstatistik Şube Müdürü Vekili Murat SELANİK ve Elektrikli Otobüs ve Otonom Sistemler Şube Müdürü Vekili Mehmet Özkan CENGİZ, 28 Mart - 01 Nisan 2022 tarihleri arasında katılım sağlamışlardır. İlgili personellerin ulaşım (hava yolu ile), konaklama, günlük harcırah giderleri, şehir içi ulaşım giderleri ve seyahatle ilgili yapılacak olan tüm yasal giderleri ESHOT Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Bütçesinin Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Harcama Kaleminden karşılanmıştır. Sayın Meclisimizin bilgilerine arz ederim. Mustafa Tunç SOYER İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. (ESHOT-İnsan Kay. ve Eğit.Dai.Bşk.E.70650/E.709950) 

 


Kaynak: