x
     

Eko Başkan Bu Plan..,

8 Eylül 2023 Cuma , 20:54
Okunma: 1397
0 Yorum

DURURSA?

 

İzmir büyükşehir belediyesi,
 
Eylül ayı meclis gündemine gelen,
 
Madde;
 
30. İzmir 5. İdare Mahkemesinin 03/11/2021 tarihli ve 2021/1698 sayılı Kararı ve parsel maliklerinin vekili Avukat Gülbahar AKAN’ın 14/01/2022 tarihli Dilekçesi doğrultusunda sunulan ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/02/2023 tarihli ve 05.150 sayılı Kararı ve İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26/04/2023 tarihli ve 15721 sayılı Kararı ile uygun bulunarak onaylanan, 04/08/2023-04/09/2023 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Çeşme ilçesi, Ilıca Mahallesi, 283 ada, 54 parselin, mevcut 1/5000 ölçekli Çeşme, Ilıca, Şantiye Evleri Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında “Yeşil Alan” olan kullanım kararının, "Az Yoğun Konut Alanı (40 ki/ha)" olarak belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde Nivent KURTULUŞ tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1526064)

Görülen o ki bu plana tek ben itiraz yapmışım,

Bu plana yaptığım itiraz kabul görmezse,

Mahkemeye mutlaka gideceğim,

Planlanan parsel İmar Barışından Faydalanmış,

Bölge kentsel sit alanı içindedir,

59ada 5 parselde yapı kayıt belgesi geçersizdir,

Ayrıca 54 parsel plan değişikliği Şubat ayı içinde meclisten geçmiş Temmuz ayında askıya çıkmış,

Niye beş ay beklemişler dikkatimi çekti!
 


Kaynak:

Etiketler:

  • Eko,
  • Başkan,
  • Bu,
  • Plan..,
  •