x
     

Eko Başkan Büyükşehir Belediyesinden

31 Ekim 2022 Pazartesi , 19:40
Okunma: 1482
0 Yorum

gelen yanıtlar!

 

Çeşme belediyesi tarafından,

Park Alanı üzerinde,

Hacı Memiş Kafe yapılmıştı,

19 Eylül tarihinde,

Eko Başkan "O" Bedelle.,Nasıl Oldu?


Bir haber yaptık,

Çeşme belediyesi o kadar becerikli,

Sıfır bedelle inşaat yapabilmekte,

Bu konudaki becerilerinizi diğer belediyelerle paylaşırsanız,

Ekonomize bir katkı sağlamış olursunuz!

Temmuz ayından bu güne yazışmalarımız devam etmekte,

Bu gün büyükşehir belediyesinden yanıtlar geldi, 

Gelmesine de gelen cevaplar masa başında verilen cevaplar,

İzmir büyükşehir belediyesi genel sekreter yardımcısı Suphi Şahin imzalı gelen yazıda; 

"Belediye Başkanlığından alınan ilgi (d) yazı ile; söz konusu yapının 1/1000 ölçekli Alaçatı Revizyon Uygulama İmar Planında park alanında kaldığı, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin 19. maddesine istinaden 05.04.2022 tarih ve 212 sayı ile İnşaat Ruhsatı düzenlendiği ifade edilmektedir."

Suphi bey belki bilmiyorsunuzdur diye,
 
imzaladığınız Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin 19. maddesini size bir hatırlatalım istedik,

Yönetmeliğin 19. maddesi;

Park alanlarında encümen kararıyla;

1) Açık havuz/süs havuzu, açık spor ve oyun alanı, genel tuvalet, pergola, kameriye,

2) 1000 metrekare ve üzeri parklarda ahşap veya hafif yapı malzemelerinden yapılmak, kat adedi 1’i, yüksekliği 4.50 metreyi ve açık alanları dahil taban alanları toplamda yüzde 3’ü, her birinin alanı 15 metrekareyi geçmemek kaydıyla çay bahçesi, büfe, muhtarlık, güvenlik kulübesi ile oyun alanlarına en az 10 metre mesafede olmak ve etrafı çit ve benzeri ile kapatılmak koşuluyla trafo,

Sayın Suphi bey 15 m2 geçmemek kaydıyla diyor,

Zahmet edip ekibinizin yerinde kontrolünü isteseydiniz

Hacı Memiş kafenin 15 m2 olmadığını görürdünüz,

Tabi gerçekleri görmek isterseniz,

Görmek istemezseniz,

Yazışıp durursunuz,

5393 sayılı yasayı tam anlamıyla okursanız,

Büyükşehir belediyesinin görevlerini bilirsiniz!

Gelen yanıtlar da nasıl baştan savıldığımızı sizlerle paylaşıyoruz;

26.07.2022 tarihli ve E-13992762-622.03- 870424 sayılı yazınız.

İlgi yazı eki başvuru ile; Çeşme İlçesi Alaçatı Mahallesinde Hacı Memiş isimli taş yapıya ilişkin imar durumu ve imar uygulamalarına ilişkin bilgi talep edilmiştir.
Yapılan incelemede başvuruda geçen hususların mevzuat gereği ilgili İlçe Belediyesinde olduğu anlaşıldığından konuya ilişkin ilgili İlçe Belediyesine başvurulması hususunda gereğini arz ederim.

Yağmur Han ŞENEL
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı V.

İlgi : 26.07.2022 tarihli ve E-13992762-622.03- 870424 sayılı yazınız.
İlgi başvuru ile, 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanununa ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında, Çeşme İlçesi, Alaçatı Mahallesi'nde yapılan Hacı Memiş isimli taş yapı ile ilgili imar planındaki durumu, inşaat ruhsatı, yapı denetimi, vs hakkında bilgi talep edilmektedir. Söz konusu ilgi başvuruda, ada parsel bilgisi bulunmadığından talebe ilişkin bilgilendirme yapılamamaktadır.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
 Yağmur Han ŞENEL
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı V.

Sayı : E-44178881-310.10-957221 …………

Konu : Çeşme İlçesi, Alaçatı Mahallesi, Hacı Memiş
isimli taş yapı

DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 

a) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nın 26.07.2022 tarihli ve E-13992762-622.03- 870424 sayılı yazısı.

b) 04.08.2022 tarihli ve E-44178881- 310.10-879158 sayılı yazımız.

c) 08.08.2022 tarihli ve E-44178881- 310.10-888939 sayılı yazımız.

d) Çeşme Belediye Başkanlığı'nın 08.09.2022 tarihli ve E-97335617-000-44066 sayılı yazısı.

İlgi (a) yazı ekinde iletilen başvuruya konu edilen, Çeşme İlçesi, Alaçatı Mahallesi, Hacı Memiş isimli taş yapıya ilişkin Çeşme Belediye Başkanlığından alınan ilgi (d) yazı ile; söz konusu yapının 1/1000 ölçekli Alaçatı Revizyon Uygulama İmar Planında park alanında kaldığı, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin 19. maddesine istinaden 05.04.2022 tarih ve 212 sayı ile İnşaat Ruhsatı düzenlendiği ifade edilmektedir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.

Abdurrahman Suphi ŞAHİN
Büyükşehir Belediye Başkanı a.

Genel Sekreter Yardımcısı

 

15 m2 lik kafe

 


Kaynak: