x
     

Eko Başkan Gidene Kadar.,

4 Kasım 2022 Cuma , 09:08
Okunma: 1136
0 Yorum

Daha kaç taşınmaz satacaksınız?

 

Çeşme belediyesi,

Web sitesinde göremediğimiz,
 
Satış ihalesi Resmi Gazete de bu gün yayınlandı,
 
Yine kapalı ihale,
 
Bu konuda daha önce sorduğumuz, bilgi edinme biriminden gelen cevabı sizlerle akşam paylaşacağız,
 
Şeffah belediyecilik örneğine şapka çıkaracaksınıuz.

TAŞINMAZ SATILACAKTIR
 
İzmir İli Çeşme Belediye Başkanlığından:
1) Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıda tabloda nitelikleri belirtilen taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin (a) bendine göre kapalı teklif usulü ihale ile satışı yapılacaktır. Satışlarda 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17. maddesinin 4. fıkrasının P bendi doğrultusunda teslimler KDV’den istisnadır.
 
 


Kaynak: