x
     

EKO Başkan Neden..,

18 Ekim 2022 Salı , 20:21
Okunma: 1363
1 Yorum

Kapalı? Ve neden.,

 

 
Çeşme belediyesi,
 
Tarafından iki adet,
 
İhaleye çıkıldı,
 
11.10.2022 ve 13.10.2022,
 
Her iki ihalede KAPALI TEKLİF USULÜ,
 
Neden kapalı teklif usulü bu ihaleler yapılmakta?
 
Şeffaflık ilkesine ne oldu?
 
Sorusuna yanıt arıyoruz!
 
Ayrıca neden bu kadar çok taşınmaz satılmakta?
 
Bu ihaleler de rekabet koşullarına uyuldu mu?
 
Ne kadar artış yapıldı?
 
Ve kimler bu ihalelere girdi?
 
Kim kazandı?
 
İhaleden elde edilen gelirler nerelerde kullanılacak?
 
Tüm soruları sorduk! 
 
Cevaplar geldiğinde sizlerle paylaşacağız,
 
İhale detaylarını sizlerle paylaşmadan evvel,

Mustafa Yaşar DEMİRCİOĞLU
 
İHALE YOLSUZLUKLARINDA YENİ TREND “AÇIK İHALE” USULÜNÜN TERKİ
“PAZARLIK YOLUYLA İHALE” USULÜNÜN KEŞFİ adlı mekalesinden,
 
Alıntıyı sizler paylaşmak istiyoruz.
 
"Kamu ihalelerinde esas olan “açık ihale” usulüdür. Açık ihale usulü, ihalenin kapalı kapılar arkasında ve belli kişiler arasında yapılmasından ziyade şeffaf, aleni, katılımcı, fırsat eşitliğini esas alan bir anlayışla yapılması ilkesidir. Şeffaflık ilkesi; rekabet ve ayrım gözetmeme ilkelerinin tamamlayıcısıdır. Bu ilke, diğer iki ilkenin uygulanmasında denetimi sağlar. 

Şeffaflık, ihalenin ilanı ile istekli olabileceklerin ihale koşullarını ve ihale ile ilgili tüm bilgileri bilmelerini gerektirir. Açık, adil, rekabetçi ve güvenilir ihale kurallarının net bir biçimde belirlenmesiyle idareler firmalardan sadece yüksek gelir değil aynı zamanda “toplumsal refah” adına optimal teklifi de alabilmektedirler.

Kamu ihalelerinde rekabet ortamının daraltılması ve eksik rekabet dolaylı olarak toplumsal refahı tehdit etmektedir “pazarlık suretiyle ihale” usulüne geri dönülmeye başlanmıştır. Kamu kaynakları yine kapalı kapılar arkasında, ihaleye katılıp katılmamaları, teklif verip vermemeleri önemli olmaksızın yalnızca 3 istekli davet edilerek ve rekabet-şeffaflık-açıklık-katılımcılık ilkeleri göz ardı edilerek yapılmaya başlanmıştır ki kamu kaynaklarının bu şekilde rutin dışı bir ihale usulü ile belli kişiler arasında paylaşılması büyük miktarlarda kamu zararının doğmasına da sebebiyet vermektedir. "

İLAN
Aşağıda adresi, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve  saati belirtilen Belediyemize ait taşınmaz, 2886 Sayılı Kanunun 35/a Maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satışı yapılacaktır. Satışlarda 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanun’unun 17. Maddesinin 4. Fıkrasının  P bendi  doğrultusunda teslimler KDV’den istisnadır. İhale Çeşme Belediyesi Meclis Salonunda İhale komisyonu  huzurunda yapılacaktır. İhaleye katılmak için isteklilerin en geç ihale gün ve saatine kadar İsteklinin kimliği, İkametgah belgesi, tebligat için adres beyanı, Geçici Teminat makbuzu, İhaleye katılacak tüzel kişi ise; ihaleye tüzel kişi adına katılacak kişinin, Ticaret Sicil Gazetesi ve/veya Ticaret Sicil Gazetesi’ne havi noter tasdikli imza sirkülerinde yetkili kişi olduğunu ve yetki süresini gösteren belge, yetkili kişinin kimliği, İstekli adına vekaleten katılınıyor ise vekaletnamesi, İsteklilerin ortak girişim olması halinde girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi ile birlikte Komisyon Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir. İstenilen belgelerin tamamı asıl veya noter tasdikli suret olacaktır. Aksi halde istekli ihaleye kabul edilmeyecektir.  İhale  şartnamesi Belediyemiz Emlak ve İstimlak  Müdürlüğünde görülebilir ve aynı adresten 3.000,00-TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılmak için  ihale şartnamesinin satın alınması  zorunludur.
 
İlanen duyurulur.
 
İhale Tarihi: 13.10.2022
 
2.283  m2 Arsa 120.000.000,00 TL
 
İhale Tarihi: 11.10.2022
 
286,00  m2 Arsa 5.720.000,00 TL

318,00 m2 Arsa  6.360.000,00 TL 


Kaynak:

Etiketler:

  • EKO,
  • Başkan,
  • Neden..,  • Yorum yazmak için üye girişi yapınız. veya
  • Misafir - 19.10.2022 10:00:04

  • Misafir
  • Günay Nivent hanım Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal Yeni Adliye karşısında AVCIOĞLU İNŞAATTAN DÖRDÜNCÜ KATTAN LÜKS DAİRE ALDI OTURMSK İÇİN YAKLAŞIK 10 milyon değerinde
  •