x
     

EKO Başkan siz mevzuata hakim..,

1 Nisan 2022 Cuma , 22:25
Okunma: 2505
0 Yorum

olmayabilirsiniz. Ekibiniz mevzuata hakim olmak zorunda değil mi?

 

Çeşme belediye başkanı,

Ekrem Oran mevzuata,

Hakim olmayabilir,

Bunu anlayabiliriz,

İmardan sorumlu başkan yardımcısı Fayika Öner,

Çocukluk arkadaşı yetkisiz danışman Levent Veryeri,

Mevzuata hakim olması gerekir,

Çeşme belediyesi aldığı Encümen Kararlarını,

Uygulamak zorunda!

Yasa diyorki;

Yapı tatil tutanağı, İmar Kanunu’nun 32. maddesinde ayrıntılı olarak tarif edilmiş olan ve yıkımdan önce mutlaka tutulması gereken bir belgedir. Yapı tatil tutanağı tutulmadan veya başka isimle bir belgeden sonra yıkım aşamasına geçilmesi, işlemi hukuka aykırı hale getirmektedir.

Yapı Tatil Zaptı tutulduktan YIKIM İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRMEK ZORUNDASINIZ!

Yasa diyorki,

Yapı tatil tutanağı düzenlendikten sonra, en çok bir ay içinde ruhsata aykırılık giderilmez veya ruhsat alınmaz ise yıkım kararı alınır.

Çeşme Belediyesi 30 günlük süreyi nasıl yıllara yaydığı ise ayrı bir merak konusu,

Bir aylık süre içinde aykırılıkları giderirse ancak yıkım durur!

Mahkemeye süreci beklenmez!

Bu konuda Danıştay tarafından verilen bir kararları var,

“Aykırılık giderilmez ise yapının yetkili birimlerce yıkılması gerekmektedir”

İdari Yargılama Usul Kanunu’nun 27. maddesi gereğince; yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesi için, işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması gerekir. Bu iki koşul aynı anda bu davada varsa idare mahkemesi acilen yürütmenin durdurulması kararı verebilir. 

Eğer idare mahkemesi yürütmenin durdurulması kararı vermediyse, bu karara karşı bölge idare mahkemelerine tebliğinden itibaren 7 gün içinde itiraz etmek gerekir. Bölge idare mahkemesi kararı bir daha inceler, sonucunda ya yürütmenin durdurulması talebinin reddi kararını kaldırarak, yıkım işlemi hakkında yürütmenin durdurulması kararı verir, ya da itirazı reddeder. İtiraz üzerine bölge idare mahkemelerince verilen kararlar kesindir.

Biraz önce yayınladığımız haberde,

Çeşme belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden gelen cevap;

“Cimer konusu şikayetiniz incelenmiştir. Başvuruya konu alanda ilgililer tarafından  2 nolu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nun 24/09/2021 tarih ve 1320 sayılı kararına karşı dava açılmış olup, yürütmenin durdurulması istemi henüz değerlendirilmemiştir. İzmir 4. idare mahkemesi 2022/73 esas yürütmenin durdurulması istemi değerlendirildikten sonra izinsiz uygulamalar ile ilgili yıkım günü verilecektir. bilgilerinize rica ederiz”

Mahkeme YD Kararını 2021 yılının Eylül ayından bu güne YD Kararı vermemiş olmasına karşın mahkeme sürecini nasıl bekliyorsunuz?

Bu görevi savsaklamakla aynı eşdeğer değil midir?

Sit Kurulu Kararları bekletilmeksizin uygulanır hükmü var iken,

Çeşme belediyesi olarak,

Nasıl yıkım programına aldık beklemedeyiz diyebilmekte?

Yıkım kararlarını gerçekleştirmeyen,

Çeşme belediyesi, hakkında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne kapsamlı dosyamızı sunduk,

Önümüzdeki hafta gelişmeleri yakınen takip edeceğiz.

Pazar Günü CHP’li meclis üyesinin eşinin REZİDANSINI yazacağız, belgeleriyle.


Kaynak: