x
     

EKO Başkan Sorularımız.,

28 Ocak 2023 Cumartesi , 21:26
Okunma: 2250
0 Yorum

Hep eksik yanıtlanıyor bilginize!

 

 
Çeşme belediyesine,
 
Sorduğumuz soruların,
 
Cevabı eksik geldiğinden,
 
Sorularımızı yineledik,
 
Önce sorduğumuz soruları sizlerle paylaşalım,
 
 
Çeşme Kaymakamlığı'na
 
Ekrem Oran belediye başkanı olduktan sonra;
 
Anahtar teslimi yapılması gerekirken birim fiyat teklifi ile yapılan işlerin ihale dokümanlarının verilmesini talep ederken aşağıda maddeler halinde sıraladığım şıkların tarafıma verilmesi
 
1. Yaklaşık maliyet hesabı
 
2. Verilen birim. Fiyat teklif mektupları
 
3. İhaleyi alan firmaya yapılan hak edişler
 
4. Teknik şartnameler
 
Yukarıdaki sorularım 4982 yasa kapsamında olduğundan süresinde cevaplanmasını talep ediyorum.

Nivent Kurtuluş

Tekrar yinelediğimiz sorular;
 

Çeşme Kaymakamlığı'na
 
 
20.01.2023 tarih ve 2546 sayılı bilgi edinme sorularıma Fahika Öner imzalı yazı eksik olduğundan sorularımı yineliyorum,

1- Çeşme belediyesi tarafından yapılan  ihalelerin yaklaşık maliyet cetvellerinin tarafımıza yollanması

2- Teklif veren tüm firmalara ait birim fiyat teklif mektupları.
Teknik Şartnameler.

3- İhaleyi alan firmaya yapılan son hakediş dosyası.

4- Kabul tutanakları.

Yukarıda sıraladığım 4 maddede yer alan sorularımın, her ihale için ayrı ayrı düzenlenmiş halini istiyorum. Herhangi bir eksikliğe mahal vermemek için evrak listesi hazırlanarak verilmesi daha uygun olduğunu düşünmekteyim. Çeşme belediyesi tarafından yapılan ihaleleri sorgulamak vatandaşlık hakkım olduğundan süresinde maddelere ilişkin yanıtlanmasını talep ederken yanıtlar gelmediği takdirde Çeşme Kaymakamlığınız tarafından tüm ihalelerin hakedişlerinin incelenmesi ve  4734 sayılı ihale kanununda projesi olan işler anahtar teslimi çıkması gerekirken neden birim fiyatı üzerinden çıktığının incelenmesini istiyorum.
 
Nivent Kurtuluş
 
Yukarıda sorduğum sorular hakkında daha önce sizlerle bir haber paylaşmıştım,

EKO BAŞKAN NEDEN?İHALELERDE.,


İlerleyen günlerde Çeşme belediyesi tarafından çıkılan ihaleyi kaleme alacağım;

İhale Tarihi: 19.01.2023
 
ÇEŞME BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

1- 25.07.1997 tarih 97/9706 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Belediyemize devredilen ve Ulaştırma Bakanlığı ile 10.10.1997 tarihli Kesin Devir ve Teslim Tutanağı çerçevesinde teslim alınan “Kamusal Alan” olarak kayıtlı; inşa edildiği dönemin Kıyı Kenar Çizgisinin deniz tarafında kalan yaklaşık 70.000 m2 yüzölçümüne sahip su alanı ve yaklaşık 33.000 m2 yüz ölçüme sahip kara alanını kapsayan, üzerinde tesis ve taşınmazların yer aldığı,  Alaçatı Yat Limanı Tesisi’nin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/A maddesi gereğince,  tesisten elde edilecek gayri safi gelirin  %20’si muhammen bedelle ve on (10) yıl süre ile kiraya verilmesine ilişkin ihale ilanıdır. 


Kaynak: