x
     

EKO BAŞKANI İBB'nin Askıya Çıkardığı..,

14 Şubat 2024 Çarşamba , 20:59
Okunma: 1775
0 Yorum

Plan, Çağla KUBAT'I Çevre ve Şehircilik Planı Kurtaracak dersek yanılır mıyız!

 

Alaçatı Mahallesi, 217 ada 2, 3 ve 4 nolu parsellere ilişkin İmar Planı Değişikliği

 12 Şubat 2024

DUYURU:2024/10

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

İzmir İli, Çeşme İlçesi, Alaçatı Mahallesi, 217 ada 2, 3 ve 4 nolu parseller ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı, Bakanlık Makamının 22.01.2024 tarih ve 8565444 sayılı Olur'u ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca onaylanmıştır.

Onaylı imar planı paftaları ve plan açıklama raporu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/2 Bayraklı İzmir Adresinde 4. kat ilan panosunda, internet sayfasında ve eş zamanlı olarak 12.02.2024-12.03.2024 tarihleri arasında 1 ay(30 gün) süre ile İzmir Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir. 12.02.2024

1/1000 Ölçekli Paftalar İçin (1)...(2) TIKLAYINIZ

1/5000 Plan Açıklama Raporu İçin TIKLAYINIZ

Açıklama Raporu İçin TIKLAYINIZ

 
 
Bakanlık parsel bazlı planlardan ne zaman vazgeçecek bölgenin ne 1/25000 planı nede 1/5000 planı var,

Üst ölçekli plan olmadan nasıl olacak?

 Kıyı yasasına göre  ilk 50 metre park olmalı,

Kıyı kenara bitişik tesis alanı yapmışlar,

Bakanlık yüz bin plan değişikliği yapması lazım,

1/100 Bin ölçekli planda agaclandirilicak alan spor tesis alanına dönüştürülmüş yüksek yogunlukta,

Nasıl olacak?

İmar barışının-affının bilerek yanlış yorımlandığını görmekteyim,

Tekrar yazıyorum nasıl olacak!

Daha önce defalarca kaleme aldığım yer burası,

Bu plan kaçak olarak, izinsiz yapılan tesisleri legal hale getirmekle kalmıyor,

İlavelerin yapılmasına olanak tanıyor!

Plana askı süresinde itirazımızı yapacağız,

Muhtemelen itirazımız yerinde görülmeyecek,

Yine bize mahkeme yolları göründü,

Plana karşı itirazımızı paylaşacağım.

2021 yılında Çevre ve şehircilik İl Müdürlüğünden tarafıma gelen yazıyı paylaşıyorum;
 
 


Kaynak: